Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

W dniach 16 - 17 czerwca 2020 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).

Celem testów będzie weryfikacja rozwiązań i procedur przyjętych przez KDPW_CCP oraz sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy rozliczający i inne zainteresowane strony są należycie poinformowani o procedurach stosowanych w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji i czy wdrożone przez nich rozwiązania umożliwiają im odpowiednie reagowanie w sytuacji możliwych zakłóceń ciągłości funkcjonowania w związku z występującą w Polsce epidemią koronawirusa.

Planowane testy nie są obowiązkowe w rozumieniu §32a Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz zapisów §36a Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) jednak raport z przebiegu testów niewypłacalności zostanie przygotowany w oparciu o kwestionariusz przekazany przez Komitet nadzorczy ds. CCP przy ESMA i w związku z tym zachęcamy wszystkich uczestników rozliczających do udziału w testach. Informujemy również, że raport z przebiegu testów zostanie przekazany do KNF w celu oceny stopnia przygotowania aspektów operacyjnych KDPW_CCP i uczestników rozliczających funkcjonujących w warunkach panującej epidemii koronawirusa.
Ostatnia aktualizacja: 27-05-2020 Do góry