Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

GUI – nowa aplikacja dla uczestników rozliczających KDPW_CCP


Od dnia 2 stycznia 2020 r. pod adresem https://online.kdpw.pl zostaje uruchomiona nowa aplikacja internetowa (GUI) dedykowana dla uczestników rozliczających KDPW_CCP. Nowe narzędzie umożliwia przeglądanie podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
W pierwszym etapie udostępnione zostaje przeglądanie: 

  • kont rozliczeniowych i ich atrybutów, w tym numerów klasyfikacyjnych klientów (NKK),
  • pozycji rozliczeniowych w papierach wartościowych i w instrumentach pochodnych,
  • wysokości limitu transakcyjnego dla transakcji z rynku regulowanego,
  • informacji dotyczących rozliczenia sesji kompensacyjnej na OTC,
  • wniesionych zabezpieczeń do KDPW_CCP i prognozowanych pożytków z tych środków.
Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio po zalogowaniu się poprzez stronę http://www.kdpwccp.pl/ do usług Grupy Kapitałowej KDPW.
Więcej informacji w zakładce GUI
Ostatnia aktualizacja: 02-01-2020 Do góry