Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

50% obniżka opłat – rejestracja transakcji/transfer pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe

W związku z uchwałą Nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r. od 1 października 2019 r. do 29 lutego 2020 r. obniżone o połowę stawki zostają opłaty za rejestrację transakcji albo transfer pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe, czyli:
  • 0,06 zł za 1 kontrakt - w przypadku opłaty pobieranej od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych instrumentów pochodnych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie zadania, posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie pozycji wynikających z transakcji lub będących przedmiotem transferu;
  • 0,40 zł za 1 kontrakt – w pozostałych przypadkach.
Tekst uchwały Nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r. dostępny w zakładce Opłaty
Ostatnia aktualizacja: 04-10-2019 Do góry