Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

1 października 2019 r. - wdrożenie nowych funkcji do systemu produkcyjnego KDPW_CCP

W dniu 1 października 2019 r. do systemu produkcyjnego KDPW_CCP nastąpi wdrożenie nowych funkcji związanych ze zmianami w zasadach uczestnictwa i obliczania wartości wpłat do funduszu rozliczeniowego/funduszy zabezpieczających w obrocie zorganizowanym i niezorganizowanym.

W wyniku wdrażanych zmian dotychczasowy komunikat colr.sgf.001.02 - informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszy zabezpieczających oraz colr.sgf.002.02 - informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego - OTC od dnia 1 października 2019 r. zostaną zastąpione kolejnymi wersjami komunikatów, odpowiednio: colr.sgf.001.03 - informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszy zabezpieczających w obrocie zorganizowanym oraz colr.sgf.002.03 - informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego – OTC.

Struktury i opis nowych komunikatów są opublikowane w poniższych zakładkach

Szczegółowe omówienie zakresu wprowadzanych zmian zostało opisane w opublikowanym na stronie KDPW_CCP Przewodniku użytkownika.
Nowe wersje komunikatów xml dostępne są
  • w środowisku testowym TSTB od dnia 6 maja 2019 r., 
  • w środowisku testowym TSTA od dnia 9 września 2019 r.


Wraz z wdrożeniem nowych komunikatów w poszczególnych środowiskach zaprzestana zostanie dystrybucja obecnych komunikatów colr.sgf.001.02 oraz colr.sgf.002.02.

W dniu 17 września 2019 r. nastąpi publikacja zmian do regulaminów rozliczeń transakcji dla obrotu zorganizowanego oraz obrotu niezorganizowanego oraz zmian do regulaminu funduszu rozliczeniowego.

Jeżeli uczestnik wykonuje więcej niż jeden zakres działalności w systemie rozliczeń, posługując się w tym celu więcej niż jednym oznaczeniem nadanym przez KDPW_CCP (kod instytucji), powinien wskazać KDPW_CCP, którym z tych oznaczeń będzie posługiwać się na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu. W przypadku braku takiej informacji od uczestnika, KDPW_CCP jest uprawniony do wskazania dowolnego kodu instytucji, którym posługuje się ten uczestnik w systemie rozliczeń, o czym niezwłocznie powiadamia uczestnika. Do dnia 30 września 2019 r. uczestnik rozliczający w obrocie zorganizowanym powinien przesłać do KDPW_CCP wypełnione oświadczenie w tej sprawie – Wzór nr 33

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy ccp@kdpw.pl.

 
Ostatnia aktualizacja: 17-09-2019 Do góry