Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

GOTOWOŚĆ ŚRODOWISK TESTOWYCH - NOWE FUNKCJONALNOŚCI W TSTB

Zachęcamy wszystkich naszych uczestników do aktywnego uczestnictwa w testach, które pozwolą wykorzystać nowe narzędzia i usługi proponowane przez KDPW_CCP oraz zaznajomić się z rozszerzonymi charakterystykami transakcji OTC.

W środowisku TSTA dostępne są następujące typy transakcji rozliczanych przez KDPW_CCP:
1. transakcje IRS rozliczane w PLN (WIBOR 1M – 3Y, WIBOR 3M i 6M – 20 Y) i EUR (EURIBOR 1M, 3M, 6M – 50Y), w tym: 
 • transakcje z nieregularnym pierwszym kuponem (stub), dla którego określona jest stawka, 
 • transakcje ze zmienną wartością nominalną, 
 • transakcje ze zmienną stopą stałą, 
 • transakcje ze zmiennym spreadem dla nogi zmiennej, 
 • transakcje z dodatkową płatnością (fee),
2. transakcje OIS w PLN i EUR (POLONIA do 1Y, EONIA – 30Y), w tym transakcje z dodatkową płatnością (fee),
3. transakcje FRA rozliczane w PLN (WIBOR 1D – 2Y) i EUR (EURIBOR 1D-3Y), w tym transakcje z dodatkową płatnością (fee).

W środowisku TSTB (oprócz ww. transakcji dostępnych w TSTA) dostępne są
 • transakcje IRS z nieregularnym pierwszym i/lub ostatnim kuponem, dla których stopa referencyjna wyznaczana jest metodą interpolacji na podstawie dwóch wskazanych stóp referencyjnych, 
 • transakcje IRS z nieregularnym pierwszym i/lub ostatnim kuponem, dla których wskazana jest stopa referencyjna, 
 • transakcje IRS, dla których częstotliwość płatności jest inna (większa) niż okres przeszacowania, 
 • transakcje IRS zerokuponowe, 
 • transakcje FRA w oparciu o stawkę interpolowaną z dwóch wskazanych stóp referencyjnych, 
 • transakcje FRA, dla których stawka ustalana jest wskazaną liczbę dni roboczych przed datą płatności (fixing days offset może być inny niż 2 dni robocze).

Komunikaty xml, które wymagają zmiany w związku z obsługą rozliczeń transakcji obejmujących nowe charakterystyki Zmiany dotyczą wszystkich komunikatów zawierających sekcję product, prezentującą warunki rozliczanej transakcji. Rozszerzenie zakresu rozliczeń wiąże się ze zmianą struktury komunikatów z uwagi na fakt, że odpowiednie elementy nie występują w obecnych komunikatach. Wszystkie nowe komunikaty zachowują wsteczną kompatybilność, tzn. nowe elementy w komunikatach są opcjonalne.
Mimo iż uczestnik, który nie przewiduje rozliczeń transakcji o rozszerzonej charakterystyce, zachowuje możliwość obsługi dotychczasowych komunikatów, wymagane jest dostosowanie się do planowanych zmian ze względu na konieczność poprawnej obsługi procesu aukcji w sytuacji niewypłacalności uczestnika, której przedmiotem będą takie transakcje.

W najbliższym czasie nowe charakterystyki transakcji zostaną udostępnione w TSTA.

Opis zmian w komunikatach związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności dostępnych w chwili obecnej w TSTB: 1. transakcje FRA
 • Dodany został nowy, opcjonalny element refixDateOffset. Zawiera on okres, jaki data ustalenia stawki referencyjnej poprzedza datę płatności.
Przykład:

      <refixDateOffset>
      <period>BUSINESSDAY</period>
      <periodMultiplier>2</periodMultiplier>

 • Dodano także opcjonalny element secondaryInterestRateDef, określający drugą stopę referencyjną w przypadku, gdy stawka FRA ma być wyznaczona metodą interpolacji z dwóch stóp.

Przykład: 
      <interestRateDef xsi:type="transientRef" ref="PLN_WIBOR_3M"/>
       <secondaryInterestRateDef xsi:type="transientRef" ref="PLN_WIBOR_6M"/>

2. transakcje IRS
 • W celu umożliwienia zastosowania do pierwszego lub ostatniego nieregularnego kuponu stopy interpolowanej z dwóch wskazanych stóp referencyjnych wprowadzono dodatkowe elementy initialRefixRate1 oraz initialRefixRate2 dla pierwszego kuponu oraz finalRefixRate1 i finalRefixRate2 dla ostatniego kuponu. Pola initialRefixRate2 i finalRefixRate2 zawierają stopy o dłuższym okresie przeszacowania, niż initialRefixRate1 i finalRefixRate1.

Przykład
        <finalRefixRate1 xsi:type="transientRef" ref="PLN_WIBOR_3M"/> 
        <finalRefixRate1 xsi:type="transientRef" ref="PLN_WIBOR_6M"/>

 • W przypadku, gdy dla kuponu nieregularnego została zastosowana jedna wskazana stopa referencyjna, pojawi się ona w polu initialRefixRate1 lub finalRefixRate1.
 • Zachowana zostaje dotychczasowa funkcjonalność polegająca na możliwości określenia explicite wartości stawki referencyjnej dla pierwszego kuponu w polu initialRefixRate.
 • Rozszerzenie funkcjonalności o przyjmowanie do rozliczeń transakcji IRS zerokuponowych oraz transakcji, dla których częstotliwość płatności jest większa niż okres przeszacowania, nie wiąże się ze zmianami w komunikatach.
 • Wykorzystywana do wyznaczenia kwoty płatności metoda compounding prezentowana jest w polu compoundingMethod. W tabeli poniżej przedstawiono mapowanie standardowych metod ISDA na kody stosowane w systemie KDPW_CCP.

ISDA

kdpw_otc

Compounding/Straight

COMPOUNDING

Flat Compounding

FLAT

Compounding treating Spread as simple interest

SIMPLE


Przykład:
<compoundingMethod>FLAT</compoundingMethod>

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o zgłaszanie nam ich drogą mailową: ccp@kdpw.pl.

Ostatnia aktualizacja: 14-08-2019 Do góry