Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

E-faktury - korekta wzoru oświadczenia

KDPW_CCP dokonał korekty treści oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych uwzględniając zgłoszone przez uczestników uwagi, w szczególności rezygnując z zapisów dotychczasowych punktów 6 i 7.
Zdecydowanie się przez Uczestników KDPW_CCP na korzystanie z faktury elektronicznej będzie wymagać jedynie przekazania w formie pisemnej, na adres KDPW_CCP S.A. (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) wypełnionego oraz podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika nowego wzoru oświadczenia (dla obrotu zorganizowanego – wzór nr 10, dla obrotu niezorganizowanego – wzór nr 20).
Nowy sposób wystawiania i wysyłania faktur dotyczyć będzie wszystkich faktur wystawianych przez KDPW_CCP z tytułu usług świadczonych na Państwa rzecz.

W przypadku pytań należy kontaktować się poprzez adres email: efaktura.pytania@kdpw.pl

Więcej o e-fakturach
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2019 Do góry