Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował pierwszy Kongres Rynku Kapitałowego, który odbył się 3 kwietnia w Warszawie.

Wydarzenie otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. Alojzy Nowak oraz Prezes KDPW i KDPW_CCP dr Iwona Sroka. Główną ideą Kongresu jest upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o usługach oraz roli Krajowego Depozytu i Giełdy Papierów Wartościowych wśród kadry naukowej wyższych uczelni, a także integracja środowisk akademickich.

Prof. Alojzy Nowak powiedział, że we współczesnym świecie finansów zachodzi wiele zmian i to w bardzo szybkim tempie. – Ważne jest, aby pracownicy wyższych uczelni, kształcący przyszłych pracowników i pracodawców dysponowali najświeższą wiedzą, którą zdobyć mogą od praktyków rynkowych – powiedział Dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół aktualnych problemów rynku kapitałowego, planów i perspektyw związanych z implementacją nowych produktów i usług oraz rozwiązań technologicznych wspierających rozwój rynku w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji z inwestorami i emitentami.

Wystąpienia otwierające poprowadzili: prof. Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu NBP, Andrzej Jakubiak – Przewodniczący KNF, Lidia Adamska – Członek Zarządu GPW oraz Iwona Sroka – Prezes KDPW i KDPW_CCP.​

Iwona Sroka wyjaśniła podstawowe zadania spółek z Grupy Kapitałowej KDPW – centralnego depozytu i izby rozliczeniowej. Mówiła ponadto o trendach zachodzących na europejskim rynku finansowym - konsolidacji platform obrotu, instytucji rozliczeniowych, nowych regulacjach UE oraz jak te wydarzenia będą wpływać na dalszy rozwój usług oferowanych przez KDPW i KDPW_CCP. Prezes KDPW omówiła także najważniejsze projekty realizowane obecnie w Grupie Kapitałowej KDPW – wprowadzeniu kont omnibus, rozliczaniu derywatów OTC, platformie pożyczek rynkowych, dostosowaniu systemu kdpw_stream do nowego systemu GPW.

Prof. Małgorzata Zaleska omówiła aktualne prace na poziomie europejskim, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na rynku finansowym i ograniczyć występowanie niekorzystnych zjawisk w przyszłości. Przedstawiła podejście z perspektywy Polski, UE oraz globalnego rynku finansowego.

O sytuacji związanej z integracją platform obrotu na globalnym rynku oraz nieudanych fuzjach giełd mówiła Lidia Adamska – Członek Zarządu GPW. Przedstawicielka warszawskiego parkietu mówiła także o aktualnych projektach realizowanych przez GPW, jak np. wdrożenie systemu UTP czy organizowanie rynku energii.

Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak podkreślał rolę GPW i KDPW w rozwoju całego polskiego rynku kapitałowego. Mówił także o znaczeniu infrastruktury technologicznej.

W drugiej części Kongresu prezentowane były aktualne projekty realizowane przez GPW i KDPW, jak również zmiany i wyzwania związane z rozwojem rynku finansowego na poziomie europejskim.

Krzysztof Mejszutowicz z GPW zaprezentował innowacyjne instrumenty notowane na GPW -  produkty ustrukturyzowane, Exchange Traded Fund (ETF), warranty opcyjnie, kontrakty terminowe futures, opcje, jednostki indeksowe. Mówił także o strategiach dla rynku opcji.

O rachunkach zbiorczych, które na polskim rynku zaistnieją już w połowie kwietnia, mówił dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Krzysztof Ołdak. W swoim wystąpieniu wyjaśnił m.in. czym są rachunki zbiorcze, jak ich wprowadzenie wpłynie na polski rynek, kto może być posiadaczem takiego rachunku oraz jak będą realizowane świadczenia z papierów wartościowych zapisanych na tych kontach.

Wiceprezes KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk omówił stan prac nad realizacją jednego z kluczowych projektów KDPW_CCP – uruchomieniu usługi rozliczania derywatów z rynku OTC. Powiedział o regulacjach europejskich, które nałożą obowiązek rozliczania tych instrumentów przez instytucje typu CCP, klasach instrumentów, które będą rozliczane przez KDPW_CCP, systemie gwarantowania tego typu transakcji oraz harmonogramie wprowadzenia usługi.

Żaneta Skorupska-Świrska z KDPW_CCP mówiła z kolei o wprowadzeniu nettingu w papierach wartościowych. Zalety tego rozwiązania to m.in. podniesienie standardów funkcjonowania procesu rozliczeniowego, zmniejszenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku, obniżenie wysokości kosztów związanych z rozrachunkiem transakcji, obniżenie kosztów związanych z udziałem w systemie gwarantowania rozliczeń, czy redukcja ryzyka rozliczeniowego.

Tomasz Wiśniewski z warszawskiej Giełdy prezentował zależności między PKB a kapitalizacją GPW oraz zmianą WIG a wzrostem PKB. Mówił także o aktywności poszczególnych grup inwestorów na GPW oraz o inżynierii giełdowej: dywidendach, emisjach akcji z prawem poboru, splitach i scaleniu akcji, wezwaniach.

Prezentację pt. "Nowe regulacje europejskie i ich wpływ na funkcjonowanie izb rozliczeniowych centralnych depozytów" przedstawiła Anna Miernicka-Szulc z KDPW. Omówiła główne założenia i harmonogram wdrożenia takich regulacji, jak EMIR, CSD, MIFID/MIFIR.

Projekt pożyczek papierów wartościowych gwarantowanych przez KDPW_CCP zaprezentował Leszek Kołakowski z KDPW. Wyjaśnił zasady rozliczenia i rozrachunku, otwarcia i zamknięcia pożyczki pw oraz o stosowanych zabezpieczeniach tego typu operacji.

Na zakończenie Kongresu Tomasz Białek, Główny Analityk CDM Pekao, dokonał przeglądu czynników wpływających w ostatnim okresie na koniunkturę panującą na polskim rynku finansowym.

W ramach kongresu zorganizowany został także konkurs na najlepszy referat naukowy związany z tematyką konferencji. Pierwsze miejsce za pracę pt. "Szacowanie ryzyka zmian cen akcji metodą podziału pola" zajął dr Grzegorz Przekota z Politechniki Koszalińskiej. Drugie miejsce przypadło wspólnej pracy mgr Patrycji Chodnickiej i mgr Piotra Jaworskiego z Uniwersytetu Warszawskiego "Śledząc parkiet - analiza jakości odwzorowania indeksu WIG 20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz EXCHANGE TRADED FUND". Mgr Michał Pachowski, również reprezentujący Uniwersytet Warszawski, zdobył trzecie miejsce pracą "Czynniki kreujące wartość rynkową spółek sektora przemysłu elektromaszynowego notowanych na GPW w Warszawie". Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Krajowy Depozyt.

Prof. Alojzy Nowak na zakończenie ceremonii wręczenia nagród, której towarzyszyła uroczysta kolacja, powiedział, że dołoży starań, aby nadesłane na konkurs prace zostały opublikowane w ramach wydawnictwa UW.

Kongres odbył się pod Honorowym Patronatem Narodowego Banku Polskiego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o kongresie na stronie http://www.kongres-rk.pl/

 

FBR_5478.JPG
Otwarcie Kongresu - Prof. Alojzy Z. Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania UW​

FBR_5503.JPG
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Członek Zarządu NBP

 

FBR_5521.JPG
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Członek Zarządu NBP

 

FBR_5572.JPG
dr Lidia Adamska - Członek Zarządu GPW

FBR_5667.JPG
Andrzej Jakubiak - Przewodniczący KNF

FBR_5707.JPG
 dr Iwona Sroka - Prezes KDPW

FBR_5743.JPG
dr Iwona Sroka - Prezes KDPW

FBR_6239.JPG
Laueraci konkursu na referat naukowy
FBR_6350.JPG
Laueraci konkursu na referat naukowy​
FBR_5604.JPG
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 04-04-2012 Do góry