Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w składzie Zarządu KDPW_CCP S.A.

Rada Nadzorcza spółki KDPW_CCP S.A. w dniu 6 marca br. powołała Macieja Trybuchowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz dr. Piotra Jaworskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Aktualny skład Zarządu KDPW_CCP S.A.:

    • Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu (powołany z dniem 6 marca br.)
    • Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu
    • Michał Stępniewski – Wiceprezes Zarządu
    • dr Piotr Jaworski – Członek Zarządu (powołany z dniem 6 marca br.)

Prezes izby rozliczeniowej KDPW_CCP Maciej Trybuchowski jest Prezesem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Od ponad 20 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach 1989 – 2002 asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1989 – 1990 Radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995 – 2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, 2013 - 2014 Dyrektor, a następnie Wiceprezes w IDM S.A., 2015 – 2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., 2017 - 2018 Prezes Zarządu PGE Dom Maklerski. Współautor podręcznika "Zarządzanie - teoria i praktyka" pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Piotr Jaworski uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest adiunktem w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych na tamtejszym wydziale. W okresie od sierpnia 2018 r. do lutego
2019 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w której pełnił funkcję Przewodniczącego komitetu ds. wynagrodzeń. W 2018 roku był Doradcą Ministra Finansów. W latach 2011 – 2018 piastował menedżerskie stanowiska w sektorze bankowym: w Banku PKO S.A. oraz w Bank of China (Luxembourg) S.A Poland Branch. Posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego. W przeszłości był także sędzią sądu dyscyplinarnego przy Związku Maklerów i Doradców. Laureat licznych nagród w konkursach na referaty naukowe. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 07-03-2019 Do góry