Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła Uchwały, wprowadzające przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2019 r. programów promocyjnych obniżających opłaty rozliczeniowe w następujących obszarach:

Obrót zorganizowany:
  • Uchwała Nr 6/353/19 - zwolnienie animatorów z opłat rozliczeniowych od kontraktów terminowych na waluty;
  • Uchwała Nr 7/354/19 - zwolnienie z opłat rozliczeniowych od kontraktów terminowych na krótkoterminowe; średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, oraz na stawki referencyjne WIBOR;
  • Uchwała Nr 8/355/19 - zwolnienie animatorów z opłat rozliczeniowych od transakcji na akcjach nieobjętych indeksem WIG20 lub prawach do tych akcji;
  • Uchwała Nr 9/356/19 – utrzymanie obniżonych stawek dla uczestników giełdowego programu HVP;
  • Uchwała Nr 10/357/19 - utrzymanie obniżonych stawek dla uczestników giełdowego programu HVF;
  • Uchwała Nr 11/358/19- utrzymanie obniżonej stawki dla uczestników giełdowego rozszerzonego programu HVP (kontrakty terminowe na indeks).
Więcej w zakładce Opłaty

Obrót nieorganizowany:
  • Uchwała Nr 4/351/19 - obniżenie opłaty za zarządzanie i administrowanie papierami wartościowymi wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także na poczet depozytów zabezpieczających, do wysokości 0,01 % rocznie (z zachowaniem widełek opłat minimalnej i maksymalnej);
  • Uchwała Nr 5/352/19 - zwolnienie z opłat rozliczeniowych z tytułu rozliczenia transakcji w euro w KDPW_CCP.
Więcej w zakładce Opłaty

Ostatnia aktualizacja: 22-02-2019 Do góry