Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informacja dot. działalności operacyjnej w dniu 12 listopada 2018 r.


W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. - w drodze ustawy z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - jako dnia wolnego od pracy, jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 1104/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania sesji giełdowej oraz notowań w alternatywnym systemie obrotu w ww. dniu, Zarząd KDPW S.A. poinformował Uczestników KDPW_CCP i KDPW o planowanych działaniach po stronie GK KDPW ( CCP/ZW/753/2018).

W związku z nieprowadzeniem w dniu 12 listopada 2018 r. w systemie depozytowym KDPW rozrachunków transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, w systemie rozliczeń KDPW_CCP prowadzone będą wyłącznie rozliczenia transakcji w walucie polskiej oraz w euro, zawartych w obrocie niezorganizowanym, a także aktualizacja i regulacja wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC oraz tytułem odpowiednich depozytów zabezpieczających.

W dniu 12 listopada 2018 r. będzie funkcjonował system SORBNET2 w NBP, będzie to też dzień operacyjny dla rozrachunków w ramach systemu TARGET2-NBP.

Uchwała Nr 38/2018 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 listopada 2018 r. - wskazująca dni w 2018 roku, w których nie dokonuje się rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym

Uchwała Nr 39/2018 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 listopada 2018 r. - wskazująca dzień 12 listopada br. jako podlegający uwzględnieniu w 2018 roku przy obliczaniu terminów określonych w regulacjach KDPW_CCP, w zakresie dotyczącym rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie niezorganizowanym w walucie polskiej oraz w euro, a także dotyczącym aktualizacji i regulacji w tych walutach wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC.
Ostatnia aktualizacja: 08-11-2018 Do góry