Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku

W dniu 13 października 2018 r. (sobota) KDPW_CCP S.A. wspólnie z KDPW S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku.
Celem testów jest weryfikacja rozwiązań i procedur przyjętych na wypadek sytuacji kryzysowych, powodujących w szczególności konieczność przeniesienia działalności podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego do ich lokalizacji zapasowych. Okresowe przeprowadzanie tego rodzaju działań jest niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych oraz powszechnie stosowanych standardów.
Zapisy § 32 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz § 36 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) nakładają na wszystkich uczestników rozliczających obowiązek udziału przynajmniej raz w roku w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez KDPW_CCP.

Ostatnia aktualizacja: 12-09-2018 Do góry