Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Z dniem 3 kwietnia 2018 r. KDPW_CCP rozpoczyna rozliczenia transakcji OTC nominowanych w EUR, w związku z powyższym, w tym dniu wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC w zakresie dotyczącym tych rozliczeń, w tym przepisy odnośnie transakcji wyrażonych i rozliczanych w EUR, dotyczące wykorzystania stóp procentowych EURIBOR oraz EONIA, a także regulujące sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz wyceny dla tych transakcji przyjęte uchwałą nr 21/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. Nowa usługa KDPW_CCP dotyczy rozliczeń transakcji OTC nominowanych w EUR w zakresie kontraktów pochodnych odnoszących się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: EURIBOR, EONIA.
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.( uchwała nr 6/308/19 ) do 30 czerwca 2018 r. KDPW_CCP nie będzie pobierał opłat z tytułu rozliczenia ww. transakcji.

W celu rozpoczęcia rozliczeń transakcji OTC nominowanych w EUR, do KDPW_CCP należy dostarczyć :
  • oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego Uczestnika prowadzonego w ramach systemu TARGET2, który będzie wykorzystywany do rozliczeń w EUR;
    albo
  • oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego Płatnika prowadzonego w ramach systemu TARGET2 oraz oświadczenie tego podmiotu wyrażające zgodę na pełnienie tej funkcji.

W przypadku zainteresowania testami odnośnie nowej usługi, do KDPW_CCP należy dostarczyć analogiczne dokumenty, jak wyżej, w zakresie środowisk testowych.

Ostatnia aktualizacja: 20-03-2018 Do góry