Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

Z dniem 21 lutego 2018 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały
Nr 48/289/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r. oraz zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 49/290/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany wprowadzają obowiązek przekazywania przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP S.A. corocznej informacji o ekspozycji względem wszystkich innych kontrahentów centralnych, z którymi uczestnik pozostaje lub pozostawał w relacji, w wyniku której może być narażony na potencjalne straty. Przedmiotowa informacja będzie sporządzana przez uczestnika według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w walucie określonej przez niego.


Treść uchwał modyfikujących poszczególne regulaminy jest dostępna w zakładkach:

Ostatnia aktualizacja: 07-02-2018 Do góry