Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

6 grudnia br. w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się VI KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, izbę rozliczeniową KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronami merytorycznymi Kongresu byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
Patronat medialny nad Kongresem objęli: Parkiet i Radio TOK FM.

Kongresowi towarzyszył Konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Kapituła Naukowa w składzie
 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły 
 • Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska – Sekretarz Naukowy Kapituły
 • Dr Marek Dietl 
 • Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
 • Prof. dr hab. Marian Górski 
 • Sławomir Panasiuk 
 • Dr Iwona Sroka 
 • Michał Stępniewski 
 • Prof. dr hab. Jan Turyna
dokonała oceny nadesłanych referatów i przyznała następujące nagrody:

 • I miejsce – nagroda w wysokości 5.000 zł
dr hab. prof. UMK Piotr Fiszeder
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł referatu: Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych.
 • II miejsce – nagroda w wysokości 4.000 zł
prof. dr hab. Wiesław Dębski, dr Ewa Feder-Sempach, mgr Szymon Wójcik
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Łódzki

Tytuł referatu: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20.
 • III miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł
dr hab. prof. nadzw. UEP Barbara Będowska-Sójka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł referatu: Rynek wschodzący i rynek dojrzały – zachowanie miar płynności o niskiej częstotliwości na przykładzie niemieckiego i polskiego rynku akcji.
 • Wyróżnienia
dr hab. prof. nadzw. UEP Paweł Śliwiński, mgr Tomasz Nowak, mgr Jacek Krawiec
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł referatu: Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Mizołek, dr Ewa Feder-Sempach
Uniwersytet Łódzki

Tytuł referatu: Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

Laureatom Konkursu na referat naukowy serdecznie gratulujemy!
 
laureaci.jpg
P.Fiszeder2.jpg
II miejsce.jpg
III miejsce.jpg


Ostatnia aktualizacja: 07-12-2017 Do góry