Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Z dniem 2 grudnia 2017 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą
nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r.


Zmiany w załączniku nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC mają na celu przede wszystkim uwzględnienie dostępu KDPW_CCP do nowego źródła danych z serwisu SuperDerivatives, który będzie podstawowym źródłem danych dla transakcji w instrumentach pochodnych stopy procentowej OTC nominowanych w EUR. Zmiany te znajdą zastosowanie od momentu rozpoczęcia rozliczeń transakcji w EUR, o czym KDPW_CCP poinformuje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
W pozostałym zakresie zmiany mają wyłącznie charakter informacyjny w związku z przejęciem przez Narodowy Bank Polski od ACI Polska funkcji organizatora fixingu stawki referencyjnej POLONIA.

Ostatnia aktualizacja: 22-11-2017 Do góry