Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW_CCP S.A. wprowadza zmiany w zakresie realizowanej wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. usługi RMA (Risk Management Access), które polegają na udostępnieniu uczestnikom rozliczającym usługi RMA na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Oznacza to, że usługa zostanie włączona do standardowej oferty KDPW_CCP S.A. i uregulowana będzie wyłącznie w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany). Jednocześnie następuje zakończenie okresu promocji, w którym zgodnie z umową zawartą przez KDPW_CCP S.A. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. usługa RMA była nieodpłatna.
Sposób realizacji usługi RMA nie ulegnie zmianie, natomiast wymagane będzie przystąpienie do niej na zasadach określonych w ww. regulacjach KDPW_CCP S.A. Obecnie możliwość korzystania z usługi RMA wynika z zawartej z KDPW_CCP „Umowy w sprawie korzystania z Aplikacji Risk Management Access”, zgodnie z którą warunki w niej określone będą podlegały zamianie w związku z wprowadzeniem tej usługi do ww. regulacji KDPW_CCP, co ma miejsce od 30 września 2017 r., tj. od dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej KDPW_CCP Nr 34/233/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. i uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. Nr 28/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r.
W celu dalszego korzystania z usługi RMA, konieczne jest dostarczenie do dnia 30 września 2017 r. wypełnionego wniosku (Wzór nr 30) oraz zamówienia (Załącznik do Wzoru nr 30).
Wzory dokumentów dostępne są w zakładce Wzory dokumentów
Ostatnia aktualizacja: 15-09-2017 Do góry