Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

Z dniem 1. sierpnia 2017 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 8/249/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. i zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 9/250/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Zmiany wprowadzają w szczególności opłatę od środków pieniężnych w euro wniesionych do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w przypadku, jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank Centralny będzie ujemna. W celu obliczenia wysokości tej opłaty, KDPW_CCP będzie przyjmował wartość bezwzględną z depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, obowiązującą w danym dniu kalendarzowym miesiąca.
Ponadto do Tabeli Opłat została wprowadzona opłata w zakresie wniesionych do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji papierów wartościowych nominowanych w euro (będzie ona naliczana na zasadach analogicznych, jak w przypadku wniesionych papierów wartościowych nominowanych w walucie polskiej).

Treść uchwał modyfikujących poszczególne regulaminy jest dostępna w zakładkach:
- obrót zorganizowany http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-zorganizowany/Strony/Regulacje.aspx
- obrót niezorganizowany http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-otc/Strony/Regulacje.aspx

Ostatnia aktualizacja: 06-07-2017 Do góry