Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Z dniem 3 lipca 2017 r. akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 przestają być przedmiotem depozytów zabezpieczających na czas nieokreślony. Od tego momentu KDPW_CCP zaprzestaje wskazywania tych akcji na liście papierów wartościowych, o której mowa w § 47a ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz w § 80 ust. 4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Obecnie akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 nie są wnoszone przez uczestników rozliczających do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji tytułem depozytów zabezpieczających i żaden z uczestników nie zgłosił zamiaru ustanawiania zabezpieczeń w tych papierach. Ponowne wskazanie przez KDPW_CCP akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na liście papierów wartościowych nastąpi w przypadku wyrażenia przez uczestników rozliczających zainteresowania tym rodzajem zabezpieczenia, przy uwzględnieniu wymogów określonych w wyżej wymienionych regulaminach.
Ostatnia aktualizacja: 23-06-2017 Do góry