Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

100. Uchwała Zespołu Doradczego, działającego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie

INFORMACJA PRASOWA

10 lutego Zespół Doradczy, działający przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych podjął 100. Uchwałę.
Zespół Doradczy został powołany na mocy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozpoczynając swoją działalność 20 grudnia 2005 roku. W jego skład, zgodnie z Ustawą, mogą wchodzić przedstawiciele kluczowych instytucji rynku finansowego - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, BondSpot SA, Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zespół Doradczy opiniuje sprawozdania Zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, plany działalności i plany finansowe, sprawozdania z działalności systemu rekompensat, regulaminy oraz inne regulacje Krajowego Depozytu, wydawane na podstawie tych regulaminów. Zespół Doradczy opiniuje także regulacje Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP tj. regulamin, określający zasady i tryby rozliczania transakcji, zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi oraz regulamin funduszu rozliczeniowego.

Obecnie w skład Zespołu Doradczego wchodzą:

  • Jacek Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu Doradczego, reprezentujący Radę Banków Depozytariuszy przy ZBP, Bank Handlowy w Warszawie SA,
  • Konrad Makowiecki – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego, przedstawiciel instytucji zagranicznych, KBC Securities N.V. Oddział w Polsce,
  • Beata Kaproń – reprezentująca Izbę Domów Maklerskich, CDM Pekao SA,
  • Teresa Rogalska – Wiceprezes Zarządu BondSpot SA.
  • Oktawian Jaworek - reprezentujący Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Ruch SA,
  • Dariusz Knapik – reprezentujący Izbę Domów Maklerskich, Erste Securities Polska SA,
  • Piotr Zaczek – reprezentujący Radę Banków Depozytariuszy przy ZBP, Deutsche Bank Polska SA,

Funkcjonowanie Zespołu Doradczego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych stwarza możliwość przekazywania głosu uczestników  w najważniejszych projektach, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Dzięki temu odbywa się istotny dialog uczestników rynku z KDPW, co pozwala na efektywne budowanie infrastruktury naszego rynku i rozwoju jego głównych funkcjonalnościJacek Mierzejewski, Przewodniczący Zespołu Doradczego przy KDPW.

W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, KDPW systematycznie współpracował z Zespołem Doradczym. W minionym roku Krajowy Depozyt 25 razy zwracał się do Zespołu Doradczego o zaopiniowanie projektowanych zmian w regulacjach, sprawozdań Zarządu, oraz planów działalności i finansowych. Projekty, o szczególnym znaczeniu dla rynku, w które Zespół aktywnie włączał się, wspierając działania KDPW to przede wszystkim: wdrożenie nowego systemu depozytowo – rozliczeniowego kdpw_stream, systemu gwarantowania rozliczeń przez KDPW_CLEARPOOL, wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości prowadzenia rachunków zbiorczych, uruchomienie mechanizmu hold-release, czy przeniesienie rozrachunku w Euro z systemu SORBNET EURO do systemu TARGET2.

Ubiegły rok wymagał także wyjątkowego zaangażowania członków Zespołu Doradczego, w związku z utworzeniem Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP i koniecznością opiniowania projektów regulacji, związanych z wydzieleniem funkcji rozliczeniowych z KDPW do KDPW_CCP oraz aktualizacją Strategii KDPW na lata 2010 – 2013. Zarząd KDPW jest niezwykle wdzięczny Zespołowi za profesjonalną współpracę. 100. Uchwała jest dla nas okazją do wyrażenia podziękowań członkom Zespołu za ich dotychczasowe zaangażowanie  - Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP.

Ostatnia aktualizacja: 26-04-2012 Do góry