Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w załącznikach do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Z dniem 10. stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 77/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zmiany dokonywane w załącznikach do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC polegają w szczególności na:

- modyfikacji w zakresie charakterystyki rozliczanych obecnie instrumentów pochodnych w ramach tej samej klasy, w tym uwzględnienie gotowości KDPW_CCP do rozliczania transakcji pochodnych z dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi (tzw. fees) oraz tzw. swapów amortyzowanych (uwzględnienie harmonogramów zmian wartości nominalnej, stopy procentowej i marży);

- zmianie w załączniku nr 1a do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC w pkt 2 „Szczegółowe warunki transakcji” - w rubryce pierwszej wskazującej rodzaj obligacji poprzez odesłanie do listy akceptowanych papierów wartościowych, która jest publikowana przez KDPW_CCP na jej stronie internetowej;

- doprecyzowaniu wzorów wyceny w sposób uwzględniający transakcję w swapach amortyzowanych oraz transakcje z dodatkowymi przepływami pieniężnymi;

- zmianie zapisów dotyczących limitu kredytowego (z uwagi na jego niestosowanie przez KDPW_CCP w wysokości innej niż limit zabezpieczeń);

- zmianie granicznego terminu rozpoczęcia procesu zamknięcia pozycji na żądanie z 16:30 na godzinę 16:00.

Ostatnia aktualizacja: 29-12-2016 Do góry