Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Z dniem 20 grudnia 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 3/175/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 marca 2015 r. z późn. zm. oraz do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), przyjęte Uchwałą nr 73/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zmiany regulacji KDPW_CCP S.A. zostały przygotowane w celu ich dostosowania do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, związanych ze zniesieniem wymogu rejestracji praw pochodnych w KDPW. W związku z tym uczestnicy rozliczający, którzy będą zawierali transakcje wyłącznie w instrumentach pochodnych (które nie będą rozliczane poprzez dostawę instrumentów finansowych rejestrowanych w izbie rozrachunkowej), nie będą zobowiązani do posiadania konta w KDPW albo agenta do spraw rozrachunku. Rozrachunek w KDPW będzie zatem dokonywany w zakresie transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe albo w zakresie dostawy papierów wartościowych w przypadku wykonania praw pochodnych. Z kolei w przypadku, gdy na kontach rozliczeniowych uczestnika będą rejestrowane wyłącznie transakcje w instrumentach pochodnych, przeprowadzenie rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej nie będzie warunkiem przeprowadzenia operacji transferu pozycji.
W związku ze zniesieniem rejestracji praw pochodnych w KDPW, uczestnicy są zobowiązani do dokonywania zapisów transakcji w instrumentach pochodnych w swojej ewidencji niezwłocznie po otrzymaniu od KDPW_CCP dokumentów potwierdzających przeprowadzenie danej czynności na kontach rozliczeniowych i zgodnie z zasadami określonymi dla systemu kont w systemie rozliczeń.

O wprowadzanych zmianach informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 06.12.2016 r. sygn. CCP/ZW/729/2016

Treść uchwał modyfikujących Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) jest dostępna w zakładce
http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-zorganizowany/Strony/Regulacje.aspx

Ostatnia aktualizacja: 07-12-2016 Do góry