Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w sposobie potwierdzania sald do sprawozdań finansowych

W związku z wydzieleniem ze struktur Depozytu izby rozliczeniowej KDPW_CCP od 1 lipca 2011 r. zmienił się podmiot odpowiedzialny za proces potwierdzania sald do sprawozdań finansowych.
KDPW_CCP pełniące na polskim rynku kapitałowym funkcje izby rozliczeniowej odpowiada na  zapytania Uczestników dotyczące stanów sald należności i zobowiązań z tytułu transakcji zawartych a nierozliczonych, środków Funduszu Rozliczeniowego i Funduszy Zabezpieczających oraz wstępnego depozytu rozliczeniowego i właściwego depozytu zabezpieczającego.

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, KDPW_CCP potwierdza wypełnione danymi formularze zgodnie z załączonymi wzorami, które są dostępne na stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 26-04-2012 Do góry