Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Przedłużenie czasowego obniżenia opłat dla transakcji objętych programem HVP oraz zwolnienie z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.

Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzję o:

- kontynuacji czasowego obniżenia opłat stosowanych do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do dnia 31 października 2017 r.
Uchwała nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r.,

- czasowym zwolnieniu z opłat za nieterminowe dostarczanie informacji finansowej przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP S.A. w terminie od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016 r.
dla obrotu zorganizowanego: uchwała nr 32/231/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r.
dla obrotu niezorganizowanego: uchwała nr 33/232/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r.
Ostatnia aktualizacja: 03-11-2016 Do góry