Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

 
Rok 2011 w KDPW i KDPW_CCP
 
 
Utworzenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP było największym wydarzeniem mijającego roku w Krajowym Depozycie. Dzięki temu polski rynek osiągnął światowe standardy dotyczące izb rozliczeniowych i centralnych depozytów. Wyzwaniem na rok 2012 będzie realizacja projektu rozliczeń derywatów OTC z rynku międzybankowego.
 
Rok 2011 przyniósł realizację wielu kluczowych dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jak i samego KDPW, projektów. Utworzona został izba rozliczeniowa KDPW_CCP działająca według najlepszych międzynarodowych standardów. KDPW otworzył kolejne, 17. Już połączenie operacyjne – tym razem z rynkiem słoweńskim. Zakończone prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na paneuropejską platformę TARGET2. Liczba rachunków prowadzonych przez uczestników KDPW przekroczyła rekordowe 1,5 mln. 
 
KDPW_CCP
Najważniejszym wydarzeniem było wydzielenie ze struktur Krajowego Depozytu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W dniu 1 lipca 2011 r. spółka KDPW_CCP przejęła od KDPW zadania z zakresu prowadzenia rozliczeń transakcji, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu, w tym gwarantowanie rozliczeń transakcji w oparciu o wielostopniowy system zarządzania ryzykiem. - Powołanie KDPW_CCP korzystnie wpłynęło na pozycję polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej i zostało pozytywnie ocenione przez agencje ratingowe, w tym szczególnie ze względu na obniżenie ryzyka kontrpartnera. Wprowadzone zmiany zostały również mocno poparte przez środowisko infrastruktury polskiego rynku finansowego – ocenia Iwona Sroka, Prezes KDPW.
 
TARGET2
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z sukcesem zakończył prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na platformę TARGET2. 21 listopada br. nastąpiła pełna migracja na platformę TARGET2. Na platformie przeprowadzono już z powodzeniem pierwsze operacje. Jeszcze 21 listopada dokonano wypłaty w euro dywidendy estońskiej spółki OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP w kwocie 35.671,68 EUR. TARGET2 to system stworzony w oparciu o jednolitą platformę techniczną SSP (Single Shared Platform), za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych i dochodzi do otrzymywania płatności.
 
Nowy link – ze Słowenią
W 2011 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otworzył nowe połączenie operacyjne - z rynkiem słoweńskim. Dzięki temu możliwe jest notowanie tamtejszych spółek na warszawskiej Giełdzie. Jest to 17. połączenie operacyjne, jakie posiada polski depozyt z zagranicznym odpowiednikiem. Spółka ze Słowenii – NKB – jest już notowana na GPW w Warszawie.
 
Liczba rachunków
W 2011 roku liczba rachunków papierów wartościowych po raz pierwszy przekroczyła wartość 1,5 mln. W 2011 roku Przybylo ich blisko 60 tys. Z ankiety, jaką na prośbę KDPW przeprowadziło Stowarzyszenie Europejskich Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) wynika, że spośród badanych rynków regionu CEE Polska może poszczycić się najaktywniejszym środowiskiem inwestorów indywidualnych. - Na podstawie liczby rachunków papierów wartościowych na danym rynku możemy ocenić, że Polska jest liderem regionu. Na rynkach Litwy, Łotwy, czy Estonii liczba rachunków nie przekracza 500 tys. – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW. – Dla porównania na naszym rynku mamy ich ponad 1,5 mln – dodała szefowa Krajowego Depozytu.
 
Wyróżnienie dla kdpw_flow 
Stworzony przez KDPW system do zarządzania aktywami kdpw_flow został wyróżniony w pierwszej edycji Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku, organizowanego przez PwC i miesięcznik „Forbes”. Rozwiązanie kdpw_flow podniosło płynność finansową KDPW i umożliwiło wprowadzenie nowych usług. - System wprowadza elementy automatyzacji etapów zarządzania aktywami, w tym podział przychodów z inwestycji pomiędzy uczestników funduszu. Pozwolił na identyfikację i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego – powiedział Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Krajowego Depozytu.
 
 
Plany na rok 2012
KDPW_CCP prowadzi intensywne prace, zmierzające do uruchomienia rozliczeń derywatów OTC w 2012 r. W tym celu wspólnie z Zespołem Ekspertów Bankowych został opracowany model rozliczeń instrumentów pochodnych OTC. - Największym projektem, jaki będziemy realizować w przyszłym roku, będzie uruchomienie rozliczeń wybranych transakcji zawieranych na rynku derywatów OTC. Największą korzyścią związaną z realizacją tego projektu będzie uwolnienie przez banki limitów kredytowych, jakie nakładają one na kontrpartnerów swoich transakcji. To z kolei może przełożyć się na zwiększenie płynności na rynku międzybankowym, której teraz tak bardzo potrzebujemy – mówi Iwona Sroka, Prezes KDPW
 
Krajowy Depozyt finalizuje prace nad aplikacją, która umożliwi emitentom papierów wartościowych komunikację w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych za pomocą strony internetowej. Zmiany mają zostać wprowadzone w I kwartale 2012 roku. - Wymagane przez obowiązujące regulacje informacje, które do tej pory emitenci przesyłali do KDPW w formie papierowej, dotyczące zbliżających się wypłat świadczeń, będą wprowadzane przez emitentów wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej – mówi Iwona Sroka, prezes KDPW.
 
Wśród innych, ważnych z punktu widzenia naszego rynku, realizowanych projektów wskazać można dalsze prace nad zmianami w funkcjonowaniu Systemu Rekompensat, utworzeniem platformy pożyczek papierów wartościowych oraz wprowadzeniem mechanizmu „hold-release”, umożliwiającym sterowanie przekazywaniem instrukcji do rozliczeń, zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi, co ograniczy koszty rozrachunku.

 

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2011 Do góry