Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

Z dniem 1. września 2016 r. wejdą w życie zmiany Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot. Zmiany następują w związku z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm., a także zmianami Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 20/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wprowadzane zmiany polegają w szczególności na:

  • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem);
  • wprowadzenie możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR na poczet wpłat do funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot.

 

O wprowadzanych zmianach informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 18.08.2016 r. sygn. CCP/ZW/552/2016

Treść zmienionego regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot jest dostępna w zakładce
http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-zorganizowany/Strony/Regulacje.aspx​

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2016 Do góry