Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulaminie funduszu rozliczeniowego

Z dniem 1. września 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego na mocy Uchwały Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm.

Wprowadzane zmiany polegają w szczególności na:

  • przygotowaniu do ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji dłużnych papierów skarbowych, które są nominowane w EUR, wyemitowanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej (usługa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem);
  • wprowadzeniu możliwości ustanawiania zabezpieczeń poprzez wniesienie do systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji środków pieniężnych w EUR tytułem odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, wpłat na poczet funduszu rozliczeniowego albo odpowiedniego funduszu zabezpieczającego;

 

O wprowadzanych zmianach informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 17.08.2016 r. sygn. CCP/ZW/550/2016

Treść uchwał modyfikujących Regulamin funduszu rozliczeniowego jest dostępna w zakładce
http://www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/obrot-zorganizowany/Strony/ZmianyFR.aspx​

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2016 Do góry