Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kontyunuacja negatywnych tendencji – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Kolejny miesiąc z rzędu pogarszają się zarówno oceny sytuacji bieżącej, jak i prognozy firm na przyszłość. Dynamika tych zmian jest jednak znacznie słabsza niż jeszcze kilka miesięcy temu – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W marcu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,6 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 102,8 pkt w lutym bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 93,8 pkt w poprzednim miesiącu do 93,2 pkt w marcu.

W marcu nadal można było zaobserwować pogarszanie się oceny klimatu koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu. Przeważał wśród nich pogląd, że za pół roku ich sytuacja biznesowa będzie gorsza niż obecnie. Wskaźnik sytuacji bieżącej wciąż utrzymuje się jednak nieznacznie powyżej granicy 100 pkt. Choć ogólny wydźwięk najnowszych danych jest negatywny, dynamika zmian wartości poszczególnych subindeksów jest znacznie mniejsza niż w poprzednich miesiącach, co może zwiastować odwrócenie dotychczasowej tendencji spadkowej – utrzymującej się w przypadku prognoz na najbliższe półrocze już przez 9 miesięcy – lub co najmniej względną stabilizację kolejnych odczytów.

Pomimo tego, że wartości głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców nie uległy tak dużym zmianom, jak w poprzednich miesiącach, istotnie zmieniła się struktura składowych wpływających na końcowy wynik. W porównaniu z poprzednią edycją badania, polepszyła się ocena bieżącej i przyszłej sytuacji biznesowej w sektorze finansowym oraz profesjonalnych usług na rzecz biznesu, podczas gdy firmy z branży handlowej przejawiały mniejszy optymizm niż w lutym, co przyczyniło się do zniwelowania części obserwowanych wcześniej różnic w zakresie klimatu koniunktury panującego w tych grupach przedsiębiorstw. Marzec nie był również udany dla przemysłu oraz sektora wydobywczego, chociaż w dłuższej perspektywie oczekuje się co najmniej ustabilizowania ich sytuacji biznesowej. W porównaniu z lutym, lepiej zaczęły sobie radzić również firmy budowlane, choć jednocześnie pogorszeniu uległy nastroje panujące w branży transportowej. Ze względu na wyraźne obniżenie oceny sytuacji bieżącej i przyszłej w małych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze budownictwa i transportu, zniknęła także przewaga w tym zakresie najmniejszych podmiotów gospodarczych nad największymi.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 30-03-2016 Do góry