Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w załączniku nr 7 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Z dniem 19. stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC na mocy
Uchwały Nr 26/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 31 grudnia 2015 r.​ dotyczące wprowadzenia nowego sposobu pomiaru wykorzystania limitu zabezpieczeń i limitu kredytowego (załącznik nr 7 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC).

Przedmiotem zmiany jest baza do obliczeń wartości OutdatedMtm (wartość występująca we wzorze do naliczania wymagań depozytowych na konto PB), która zakładać będzie pobieranie wszystkich transakcji przyjmowanych do rozliczeń danego dnia, a nie tylko tych zawartych przez dniem bieżącym. Powyższe ograniczy ekspozycje na ryzyko KDPW_CCP wynikające z transakcji zawartych na stawki odbiegające od bieżących stawek rynkowych oraz umożliwi spójne prowadzenie obliczeń w stosunku do równorzędnych transakcji z różnie określaną datą zawarcia transakcji, o czym informujemy Uczestników pismem CCP/ZW/792/2015​

Ostatnia aktualizacja: 04-01-2016 Do góry