Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Faktura elektroniczna

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP od 31 grudnia 2015 r. udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur wystawianych przez te instytucje w formie elektronicznej. Wprowadzenie takiej funkcjonalności przyczyni się do usprawnienia procesu ich doręczania oraz wyeliminuje korespondencję papierową, wpływając także pozytywnie na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania papieru.

W przypadku decyzji o skorzystaniu z tej formy faktury prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza, podpisanie go przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie, opatrzenie stosownymi pieczęciami oraz przesłanie, w formie pisemnej, na adres KDPW_CCP S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Usługa zostanie uruchomiona po otrzymaniu przez KDPW (KDPW_CCP) poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych.

Faktura elektroniczna będzie wysłana mailem z adresu: efaktura.CCP@kdpw.pl w formacie pdf, uwierzytelnionym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Wzór oświadczenia
*Na prośbę Uczestników, od listopada 2016 r. w treści oświadczenia wskazany jest adres email, z którego wysyłane są faktury elektroniczne KDPW_CCP. Zmiana ta nie ma skutków formalno-prawnych i nie wymaga od Uczestników, którzy już korzystają z faktur elektronicznych ponownego składania oświadczeń, chyba że wymagają tego wewnętrzne procedury Uczestnika.

W przypadku pytań w sprawie nowego sposobu wysyłania faktur prosimy o kontakt na adres email: efaktura.pytania@kdpw.pl

Ostatnia aktualizacja: 23-11-2016 Do góry