Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Warszawa, 1 lipca 2011 r.
Wydzielenie KDPW_CCP – konsekwentna realizacja Strategii KDPW

 

1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostały funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia najwyższe międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej jest efektem przyjętej pod koniec 2009 roku i realizowanej konsekwentnie Strategii Krajowego Depozytu na lata 2010-2013, która zakłada m.in. stworzenie nowego modelu biznesowego KDPW.
 
Powstanie KDPW_CCP jest jednym z kluczowych dla rozwoju polskiego rynku projektów, które zapisane zostały w Strategii KDPW na lata 2010-2013. Pierwszym krokiem w kierunku powołania izby rozliczeniowej CCP było utworzenie w maju 2010 r. tzw. Gwaranta Rozliczeń – spółki KDPW_CLEARPOOL, której celem było gwarantowanie kapitałem własnym w wysokości 60 mln zł systemu płynności rozliczeń. Mógł on być wykorzystany w sytuacjach ekstremalnych, gdy wyczerpane zostałyby podstawowe zasoby systemu gwarancyjnego KDPW.
 
Rys. 1. Infrastruktura rynku przed wprowadzeniem KDPW_CLEARPOOL

 

1.jpg
 
Rys. 2. Infrastruktura rynku po wprowadzeniu Gwaranta - KDPW_CLEARPOOL

 

 

2.jpg
 
Kolejnym etapem, realizowany zgodnie z przyjętą Strategią oraz w porozumieniu z przedstawicielami rynku kapitałowego, było utworzenie izby rozliczeniowej działającej w oparciu o powszechnie stosowaną na świecie formułę centralnego kontrpartnera (ang. central counterparty – CCP) – spółki KDPW_CCP. Jest ona w 100 proc. własnością Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i oprócz kapitału własnego dysponuje nowoczesnym systemem zarządzania ryzykiem, podnosząc znacznie poziom bezpieczeństwa w rozliczeniach transakcji na polskim rynku kapitałowym. 

 

 
Rys. 3. Infrastruktura rynku po wydzieleniu izby rozliczeniowej KDPW_CCP
 
3.jpg

Wydzielenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP miało na celu zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego, a w szczególności jego postrzeganie przez zagraniczne instytucje finansowe. Standardem funkcjonującym na rozwiniętych rynkach finansowych na świecie jest izba rozliczeniowa typu CCP dysponująca odpowiednim kapitałem własnym oraz rozpoznawalnym systemem zarządzania ryzkiem. Takie atuty posiada KDPW_CCP, który posiada kapitały własne w wysokości 100 mln zł oraz stosuje powszechnie znaną i wykorzystywaną metodologię SPAN® do zarządzania ryzkiem. Wszystko to podnosi atrakcyjność i wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczestników rynku.
 
CCP i CSD – izba rozliczeniowa i centralny depozyt
 
Działalność depozytowa i rozrachunkowa (prowadzenie depozytu papierów wartościowych; rozrachunek dostarczanych instrukcji, CSD) oraz rozliczeniowa (rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń transakcji; CCP) generuje różne poziomy ryzyka (CSD nie narażone na ryzyko). Wyraźne rozdzielenie tych funkcji na dwa odrębne podmioty prawne zmniejszyło ryzyko prowadzonej działalności i dostosowało infrastrukturę polskiego rynku do najwyższych światowych standardów. KDPW stał się wyłącznie izbą rozrachunkową i podmiotem prowadzącym depozyt, zaś rozliczenia transakcji dokonuje KDPW_CCP.
 
Rys. 4. Podział funkcji i zadań pomiędzy KDPW i KDPW_CCP
 
4.jpg

___________________________________________
 
Dodatkowe informacje:
Dariusz Marszałek
T +48 22 537 91 29
K +48 605 96 96 26
E dariusz.marszalek@kdpw.pl
www.kdpwccp.pl
Ostatnia aktualizacja: 26-04-2012 Do góry