Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

PKO Bank Polski rozliczył pierwszą transakcję z rynku międzybankowego w izbie KDPW_CCP

PKO Bank Polski, największy krajowy bank, dołączył do grona aktywnych uczestników izby rozliczeniowej KDPW_CCP w obszarze rozliczeń transakcji instrumentów pochodnych OTC denominowanych w PLN. Do gwarantowania i rozliczania transakcji służy specjalnie dedykowany temu segmentowi moduł otc_clearing.

Pierwsze transakcje z rynku OTC denominowane w PLN izba KDPW_CCP rozliczyła pod koniec maja br. - Aktualnie 11 polskich banków kieruje instrumenty pochodne na stopę procentową do rozliczeń w KDPW_CCP. Od maja nasza izba rozliczyła transakcje o łącznej wartości ponad 24 mld PLN - powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP i KDPW. - Korzystanie z autoryzowanego CCP ma pozytywny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo całego krajowego systemu finansowego, ale również pojedynczego banku. Ryzyko kredytowe kontrahenta pierwotnej transakcji jest bowiem przeniesione na CCP, który posiada spełniający wymogi europejskiej regulacji EMIR system gwarantowania rozliczeń transakcji w przypadku niewypłacalności bezpośredniego uczestnika izby. W konsekwencji, zgodnie z regulacjami pakietu CRDIV/CRR, wymogi kapitałowe dla ekspozycji z tytułu transakcji rozliczanych przez kwalifikowane CCP są niższe niż dla rozliczeń bilateralnych. Z perspektywy banków pojawiają się zatem uzyski kapitałowe oraz następuje optymalizacja portfela zabezpieczeń. Liczymy, że aktywne uczestnictwo PKO Banku Polskiego pozwoli na zdynamizowanie rozwoju rynku międzybankowego w Polsce, bo jest on jednym z czołowych „graczy” – dodała Iwona Sroka.

- Dla PKO Banku Polskiego możliwość rozliczania transakcji poprzez izbę KDPW_CCP jest kolejnym krokiem w budowaniu wartości dla akcjonariuszy. Dzięki funkcjonalności centralnego clearingu nasz bank obniża wymogi kapitałowe, ogranicza istotnie ryzyko rozliczeniowe i kredytowe kontrahenta wypełniając równocześnie obowiązki regulacyjne, które mają już charakter paneuropejski. Głęboko też wierzę, że nowy sposób rozliczenia największego krajowego banku poprzez polskie CCP przyczynia się bezpośrednio do zapewniania większej płynności, przejrzystości i głębokości rynku, a co za tym idzie wzmocnienia zaufania do jakości rynku międzybankowego w naszym kraju – mówi Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

- W ostatnich tygodniach obserwujemy również rosnące zainteresowanie banków rozliczaniem transakcji repo w KDPW_CCP. Liczymy, że pierwsze transakcje repo rozliczymy w 2016 roku – powiedziała Iwona Sroka.

Uruchomienie usługi rozliczania derywatów OTC było odpowiedzią polskiego rynku na zapisy Rozporządzenia EMIR, zgodnie z którym wszystkie transakcje OTC zawarte w instrumentach pochodnych należących do wskazanych przez ESMA (europejski nadzór nad rynkiem kapitałowym) klas instrumentów pochodnych podlegają obowiązkowi rozliczania w CCP posiadającym unijną autoryzację. KDPW_CCP uzyskała stosowną autoryzację 8 kwietnia 2014 r.

KDPW_CCP prowadzi aktualnie rozliczenia transakcji w instrumentach denominowanych w PLN dla następujących transakcji OTC:

  • Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement)
  • Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap)
  • Overnight Index Swap
  • Basis Swap
  • REPO i sell/buy-back (na polskich obligacjach skarbowych)

Po uzyskaniu przez KDPW_CCP autoryzacji w EUR, instrumenty FRA, IRS, OIS będą również rozliczane w EUR. Jednocześnie w wyniku ww. procesu autoryzacji koszyk instrumentów finansowych rozliczanych przez KDPW_CCP zostanie wzbogacony o dłużne instrumenty finansowe denominowane w EUR, będące zbywalnymi papierami wartościowymi.

Ostatni kryzys finansowy spowodował duży spadek zaufania na rynku międzybankowym, czego efektem było m.in. znaczące zmniejszenie się liczby i wartości transakcji na rynku OTC. Zarówno instytucje finansowe, jak i regulatorzy zaczęli poszukiwać rozwiązań, które mogłyby ten rynek ustabilizować i uczynić bezpiecznym. Na spotkaniu grupy G-20 we wrześniu 2009 zadecydowano o konieczności wprowadzenia regulacji prawnych obligujących do standaryzowania produktów z rynku OTC oraz ich rozliczania poprzez izby rozliczeniowe typu CCP (centralny kontrpartner). Standardy stosowane przez izby rozliczeniowe pozwalają bowiem na przeniesienie ryzyka z wielu kontrpartnerów na jednego, jakim jest izba, która jednocześnie zarządza ryzykiem związanym z transakcjami w sposób określony przez regulatora, spełniając najwyższe standardy w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja: 15-04-2016 Do góry