Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wiceprezes KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Przewodniczącym Rady WIBOR

19 października 2015 roku podczas posiedzenia Rady WIBOR na funkcję Przewodniczącego Rady wybrano Pana Sławomira Panasiuka, Wiceprezesa KDPW_CCP. Na Sekretarza Rady WIBOR wybrano Pana Norberta Jeziolowicza.

Do zadań Rady należy sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu, przestrzeganiem Regulaminu przez Uczestników Fixingu i Organizatora oraz czuwanie nad prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Ponadto Rada, działając zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu, dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania Fixingu i przestrzegania Regulaminu przez Uczestników Fixingu, dokonuje okresowego przeglądu liczby Uczestników Fixingu, wypełniana przez Agenta Kalkulacyjnego zobowiązań zawartych w umowie z Organizatorem dotyczącej kalkulacji Fixingu WIBID i WIBOR, zatwierdza zmiany w sposobie funkcjonowania Fixingu i w Regulaminie proponowane przez Organizatora, zatwierdza nadanie statusu Uczestnika Fixingu proponowanego przez Organizatora.

Rada składa się z 8 członków, powoływanych na okres kadencji 2 lat, legitymujących się stosowną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w obszarze funkcjonowania rynku finansowego w Polsce.

Skład Rady WIBOR druga kadencja WIBOR 2015-2017 (w porządku alfabetycznym):

  • Jerzy Bańka - Wiceprezes ZBP , członek wskazany przez Związek Banków Polskich
  • Prof. Dr hab. Marian Górski – Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki oraz Kierownik Zakładu Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
  • Marta Kępa - Prezes ACI Polska
  • Bartłomiej Małocha – Wiceprezes ACI Polska, członek wskazany przez Zarząd ACI Polska
  • Sławomir Panasiuk - Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP, członek wskazany przez KDPW_CCP
  • dr hab. Mieczysław Puławski - profesor nadzwyczajny Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Ministra Finansów RP
  • Grzegorz Zawada - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie członek wskazany przez GPW
Ostatnia aktualizacja: 22-10-2015 Do góry