Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Pierwszy zagraniczny Uczestnik Rozliczający KDPW_CCP

 

ABN AMRO Clearing Bank N.V. jest pierwszym zagranicznym podmiotem, który uzyskał uczestnictwo w systemie rozliczeń KDPW_CCP na rynku regulowanym. Obecnie izba rozliczeniowa posiada 37 uczestników rozliczających w tym segmencie oraz 16 uczestników w obszarze rynku OTC.


Holenderski bank ABN AMRO jest uczestnikiem polskiej izby rozliczeniowej w następujących typach:

  • Reprezentant - rozlicza wszystkie transakcje, których przedmiotem są papiery wartościowe, zawierane na rynku regulowanym przez inne podmioty (np. zdalnych członków GPW);
  • Uczestnik Rozliczający – rachunki instrumentów pochodnych - rozlicza transakcje zawierane na rynku instrumentów pochodnych przez inne podmioty na rachunek klientów posiadających rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez tego uczestnika lub na jego własny rachunek.

- Poszerzanie bazy uczestników izby rozliczeniowej wpisuje się w realizację  działań podejmowanych przez KDPW_CCP w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego i płynności na polskim rynku. Podjęte działania potwierdzają, że polska izba rozliczeniowa posiada w pełni komplementarny i oparty na najwyższych międzynarodowych standardach pakiet usług rozliczeniowych, odpowiadających wymaganiom klienta międzynarodowego oraz krajowego - powiedziała Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW_CCP.

W ciągu ostatnich kilku lat Grupa KDPW zrealizowała szereg projektów rozwojowych, dzięki którym oferuje ona rynkowi komplementarny pakiet usług, wychodzący poza zakres tradycyjnych usług depozytowo-rozliczeniowych. Izba KDPW_CCP m.in. podwyższyła swoje kapitały własne do poziomu 228 mln PLN, wprowadziła netting w instrumentach finansowych, rozwinęła system gwarantowania rozliczeń oraz zaangażowała się w pożyczki papierów wartościowych jako gwarant zwrotu pożyczki, dzięki czemu jest przygotowana do konkurencji z izbami rozliczeniowymi funkcjonującymi w Europie.

W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) autoryzowała KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową, spełniającą wszelkie wymogi stawiane tego typu instytucjom przez rozporządzenie EMIR. Polska izba rozliczeniowa była trzecią izbą w Unii Europejskiej, która otrzymała stosowną autoryzację. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego pozwala KDPW_CCP prowadzić działalność na terenie całej Unii Europejskiej, a także na międzybankowym rynku derywatów OTC.

Stat_PL.PNG

Ostatnia aktualizacja: 13-08-2015 Do góry