Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiana Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 41/164/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiana Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) dotyczy terminów uiszczania przez uczestników opłat określonych w Tabeli Opłat Regulaminu. W związku z tą zmianą będą obowiązywały następujące terminy uiszczania opłat naliczanych od 1 kwietnia 2015 r.:
1/ w przypadku opłaty za uczestnictwo w danym roku kalendarzowym - do 21 dnia lutego tego samego roku kalendarzowego,
2/ w przypadku opłat naliczanych kwartalnie - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego,
3/ w przypadku pozostałych opłat - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio:
a/ czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - odpowiednio do jej charakteru - została wykonana albo była wykonywana, albo
b/ zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.

Ostatnia aktualizacja: 16-03-2015 Do góry