Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

 

Izba Rozliczeniowa KDPW_CCP informuje, ze od dnia 1 września 2011 r. udostępnia nową funkcjonalność zwiazaną z monitoringiem limitów transakcyjnych w trakcie trwania sesji giełdowej instrumentów pochodnych. Zaprojektowane rozwiazanie funkcjonuje w czasie rzeczywistym w systemie kdpw_stream.
 
W zwiazku z powyższym Uczestnik rozliczający będzie miał możliwość:
 • zdefiniowania nowego limitu depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
 • przesłania zapytania o aktualnie zdefiniowany limit depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
 • usunięcia wcześniej zdefiniowanego limitu depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
 • przesłania zapytania o aktualny poziom wykorzystania limitu depozytu zabezpieczającego klienta,
 • przesłania zapytania o aktualny poziom wykorzystania limitu transakcyjnego uczestnika.

W wyniku przesłanego zapytania, uczestnik rozliczający otrzyma informacje o:

 • zdefiniowanym limicie depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
 • wykorzystanym limicie depozytu zabezpieczającego przez klienta,
 • wyliczonych na dany moment bieżących rozrachunkach rynkowych na poziomie klienta lub uczestnika,
 • wyliczonym na dany moment depozycie zabezpieczającym na poziomie klienta lub uczestnika,
 • wykorzystanym limicie transakcyjnym,
 • wniesionym wstępnym depozycie rozliczeniowym.
W przypadku ustalenia limitu depozytu zabezpieczajacego dla klienta, po wykorzystaniu limitu na konto w wysokosci 90%, system kdpw_stream rozpocznie samoczynne wysyłanie do uczestnika komunikatu z aktualnym poziomem wykorzystania tego limitu.
Szczegółowe informacje znajduję się w zakładce  Monitoring limitów w trakcie sesji giełdowej.
 
Ostatnia aktualizacja: 31-08-2011 Do góry