Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

​Zmiany w regulacjach KDPW_CCP, w związku z uruchomieniem systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych.

W dniu 1 października 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany). Celem przedmiotowych zmian jest uruchomienie systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych, który ma służyć niedopuszczeniu do zawieszenia rozrachunku lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, a także zapewnieniu zwrotu papierów wartościowych pożyczonych w ramach systemu pożyczek automatycznych.
 
O szczegółach wprowadzanych zmian informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 16.09.2014 r. sygn. CCP/ZW/776/2014.

Treść uchwał modyfikujących Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) jest dostępna w zakładce Regulacje
Ostatnia aktualizacja: 07-10-2014 Do góry