Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w regulacjach KDPW_CCP, w związku z implementacją nettingu do rozliczeń rynku kasowego.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany). Celem przedmiotowych zmian jest umożliwienie uruchomienia przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji przy wykorzystaniu mechanizmu kompensacji oraz agregacji zobowiązań i należności wyrażonych w papierach wartościowych, które wynikają z rozliczanych transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

O szczegółach wprowadzanych zmian informujemy w piśmie do Uczestników z dn. 21.07.2014 r. sygn. CCP/ZW/662/2014
Treść uchwał modyfikujących Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) jest dostępna w zakładce Regulacje

Ostatnia aktualizacja: 21-07-2014 Do góry