Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Nowy fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot.

W dniu 30 czerwca 2014 r. nastąpi likwidacja dotychczasowych funduszy zabezpieczających ASO, czyli funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., które w dniu likwidacji zostaną zastąpione nowym funduszem zapezpieczającym ASO GPW BondSpot, który będzie zabezpieczał wykonywanie zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez odpowiednio GPW lub BondSpot (w tym także transakcji zawartych przed dniem otwarcia likwidacji funduszy likwidowanych), o czym informujemy w piśmie CCP/ZW/543/2014.
W związku z powyższym, dotychczasowi uczestnicy funduszy likwidowanych są zobowiązani złożyć do dnia 27 czerwca 2014 r. deklarację przystąpienia do nowego Funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot (Wzór 11)

Treść nowego Regulaminu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot jest dostępna w zakładce Regulacje

Ostatnia aktualizacja: 13-06-2014 Do góry