Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Z dniem 8 maja 2014 r. nastąpią zmiany regulaminów:
  • funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę oraz
  •  funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot.
Celem przedmiotowych zmian jest umożliwienie utworzenia nowego funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę i BondSpot (nowy fundusz zabezpieczający ASO), przy wykorzystaniu aktywów wniesionych przez uczestników do funduszy, które mają zostać zlikwidowane. W tym celu, do regulaminów funduszy zostały wprowadzone rozdziały określające zasady likwidacji funduszy, o czym informujemy Uczestników w piśmie CCP/ZW/357/2014
Treść ww. Regulaminów została zamieszczona w zakładce Regulacje
Ostatnia aktualizacja: 23-04-2014 Do góry