Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w Regulacjach KDPW_CCP

W celu dostosowania regulacji KDPW_CCP do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ("rozporządzenie EMIR"), a także standardów technicznych stanowiących przepisy wykonawcze rozporządzenia EMIR, które dotyczą obowiązków CCP, w dniu 20 stycznia 2014 r. opublikowane zostały teksty następujących regulacji KDPW_CCP S.A., które wejdą w życie z dniem 3 lutego 2014 r.:
- Regulaminu rozliczeń transakcji dla obrotu zorganizowanego
- Regulaminu rozliczeń transakcji dla obrotu niezorganizowanego
- Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji dla obrotu zorganizowanego
- Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
- Regulaminu funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w ASO organizowanym przez GPW w Warszawie S.A.
- Regulaminu funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w ASO organizowanym przez BondSpot S.A.

Ponadto w dniu 17 stycznia 2014 r. opublikowany został tekst Regulaminu funduszu rozliczeniowego, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2014r.

Powyższe zmiany zostały zasygnalizowane uczestnikom KDPW_CCP w pismach (CCP/ZW/57/2014 i CCP/ZW/58/2014).

Ostatnia aktualizacja: 24-01-2014 Do góry