Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

​Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Z dniem 3 lutego 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji w obrocie zorganizowanym, wprowadzone w celu dostosowania regulacji KDPW_CCP do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ("rozporządzenie EMIR"), a także standardów technicznych stanowiących przepisy wykonawcze rozporządzenia EMIR, które dotyczą obowiązków CCP.

Przedmiotowe zmiany dotyczyć będą istotnych obszarów w zakresie działalności systemu rozliczeń oraz implikować wprowadzenie nowych funkcjonalności w tym systemie, o czym informujemy uczestników
w piśmie wysłanym w dniu 19 grudnia br.

Ostatnia aktualizacja: 30-12-2013 Do góry