Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Podpisanie porozumienia z rynkami

 
W podpisanym porozumieniu ustalono, że dniem wejścia w życie umów, jakie 16 maja 2011 roku podpisane zostały przez KDPW i KDPW_CCP z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot (rynki) będzie 1 lipca 2011 roku. Tego dnia formalnie rozpoczęła działalność izba rozliczeniowa KDPW_CCP, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał zadania z zakresu prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu oraz prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń,
 
16 maja 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółka BondSpot podpisały umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) oraz spółką KDPW_CCP na prowadzenie rozrachunku i rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach prowadzonych przez te podmioty.
 
Od 1 lipca 2011 r. rozliczanie transakcji prowadzone jest przez spółkę KDPW_CCP, natomiast rozrachunek tych transakcji (operacje na kontach depozytowych) – przez KDPW.

 

 

  

ABC_9723.JPG

 

ABC_97888.JPG

Ostatnia aktualizacja: 26-04-2012 Do góry