Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

​Harmonogram procesu autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR

4 listopada 2013 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informację, że wniosek o autoryzację izby zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia EMIR został uznany w tym dniu za kompletny. Do dnia 4 maja 2014 roku izba powinna otrzymać decyzję nadzoru w tej sprawie.

KDPW_CCP prosi jednocześnie o zwrócenie uwagi, iż z dniem autoryzacji izby zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR uczestników izby obowiązywać będą odnoszące się do nich zapisy w/w rozporządzenia oraz aktów wykonawczych do niego.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu EMIR wniosek KDPW_CCP będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z następującym harmonogramem:

  • W ciągu 4 miesięcy (liczonych od 4 listopada 2013) lokalny organ nadzoru, do którego skierowany został wniosek (KNF), dokona oceny ryzyka KDPW_CCP i przedstawi stosowny raport Kolegium powołanemu w celu oceny ryzyka w odniesieniu do izby. [04.03.2014]
  • Po otrzymaniu raportu Kolegium ma 30 dni kalendarzowych na wydanie opinii, czy KDPW_CCP spełnia wymogi określone dla izb rozliczeniowych CCP zapisane w rozporządzeniu EMIR. [03.04.2014]
  • Zgodnie z zapisami rozporządzenia EMIR lokalny organ nadzoru (KNF dla KDPW_CCP) ma 6 miesięcy od dnia stwierdzenia kompletności wniosku na dokonanie oceny izby i stwierdzenie, czy przyznaje autoryzację czy też jej odmawia. [04.05.2014]

 

Harmonogram procesu autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR

Kalendarz autoryzacji KDPW_CCP

Ostatnia aktualizacja: 14-11-2013 Do góry