Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Debiut nowych instrumentów pochodnych i dyplom dla KDPW_CCP

18 października br. jest pierwszym dniem notowania na warszawskim parkiecie nowych instrumentów pochodnych: kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz kontraktów terminowych na obligacje skarbowe. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP objęła rozliczeniami nowe instrumenty.

Podczas uroczystego debiutu nowych instrumentów na GPW Wiceprezes izby KDPW_CCP Sławomir Panasiuk odebrał pamiątkowy dyplom, będący podziękowaniem za prace i zaangażowanie włożone w uruchomienie notowania i rozliczania kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz kontraktów terminowych na obligacje skarbowe.

W ramach rozliczeń KDPW_CCP rejestruje zawarte transakcje oraz inne operacje w kontraktach terminowych, wylicza stan zobowiązań i należności z tytułu bieżących rozliczeń rynkowych, ostatecznego rozliczenia kontraktów terminowych, a także wylicza stan zobowiązań lub należności z tytułu właściwego depozytu zabezpieczającego uczestników rozliczających wobec KDPW_CCP, będący sumą zobowiązań i należności wyliczonych dla kont indywidualnych przyporządkowanych danemu uczestnikowi rozliczającemu.

Nowe produkty są powszechnie wykorzystywane na zagranicznych rynkach nie tylko w celach inwestycyjnych i w strategiach arbitrażowych, ale również jako instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej. Kontrakty terminowe na stawki WIBOR i obligacje skierowane są głównie do instytucji finansowych, w tym do banków, funduszy inwestycyjnych, firm typu asset management, funduszy hedge funds lub firm inwestycyjnych itp.

 Ostatnia aktualizacja: 18-10-2013 Do góry