Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW_CCP obejmie rozliczeniami i gwarantowaniem rozliczeń nowe instrumenty wprowadzone do obrotu na GPW

KDPW_CCP obejmie rozliczeniami nowe instrumenty: kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty terminowe na obligacje skarbowe, które wprowadzone zostaną do obrotu giełdowego 18 października 2013 r.

W ramach rozliczeń KDPW_CCP rejestruje zawarte transakcje oraz inne operacje w kontraktach terminowych, wylicza stan zobowiązań i należności z tytułu bieżących rozliczeń rynkowych, ostatecznego rozliczenia kontraktów terminowych, a także wylicza stan zobowiązań lub należności z tytułu właściwego depozytu zabezpieczającego uczestników rozliczających wobec KDPW_CCP, będący sumą zobowiązań i należności wyliczonych dla kont indywidualnych przyporządkowanych danemu uczestnikowi rozliczającemu.

KDPW_CCP zarządza również systemem zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji zawartych na rynku terminowym, do którego zalicza się:
a) wstępny depozyt rozliczeniowy,
b) właściwy depozyt zabezpieczający,
c) depozyt dodatkowy,
d) fundusz rozliczeniowy,
e) kapitały własne KDPW_CCP.

Szczegółowe zasady zabezpieczania roszczeń wynikających z w/w kontraktów terminowych, ustalania depozytów zabezpieczających oraz zasady rozliczania tych kontraktów zawarte są w Rozdziale 4 Warunków Obrotu dla programu kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR i dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe.

Opłaty
W celu zwiększenia konkurencyjności rynku terminowego w Polsce KDPW_CCP podjęła decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych wprowadzanych do obrotu 18 października 2013 r., a także za transfer pozycji w tych kontraktach Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało do 18 października 2014 r.

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP w sprawie zwolnienia z opłat

Ważne linki

KDPW_CCP będzie publikowało na stronie www tabelę ze współczynnikami konwersji obligacji będących instrumentem bazowym dla poszczególnych kontraktów na obligacje. Tabela będzie aktualizowana po każdej zmianie (np. przed wejściem do obrotu nowych serii kontraktów).

Lista obligacji oraz współczynników konwersji dla programu kontraktów na obligacje skarbowe

Wyznaczanie wartości zabezpieczeń wg metodologii SPAN

Kalkulator depozytów SPAN

Metodologia obliczenia depozytów dla portfeli kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR i kontraktów terminowych na obligacje skarbowe z rozliczeniem pieniężnym

Ostatnia aktualizacja: 17-10-2013 Do góry