Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zakończono konsultacje z bankami dotyczące rozszerzenia usług rozliczeniowych dla obrotu niezorganizowanego (OTC)

Zakończono konsultacje z bankami dotyczące rozszerzenia usług rozliczeniowych dla obrotu niezorganizowanego (OTC) w formule CCP o rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych. Usługa ta będzie udostępniana etapowo, począwszy od początku 2014 roku i będzie uzupełnieniem usługi dedykowanej dla instrumentów pochodnych stopy procentowej rozliczanych w PLN. Wypracowany model i zakres instrumentów objętych projektem jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z bankami.

W ramach rozszerzenia usług rozliczeniowych dla OTC lista instrumentów obejmie dodatkowo:

- Lista instrumentów oferowanych do rozliczeń w etapie I:

 • FRA,
 • OIS,
 • BasisSwap,
 • IRS.
- Lista instrumentów oferowanych do rozliczeń w etapie II:
 1. Instrumenty pochodne stopy procentowej rozliczane w walutach innych niż PLN i EUR:
  • FRA
  • OIS,
  • BasisSwap,
  • IRS.
 2. Instrumenty pochodne wielowalutowe:
  • kontrakty CIRS,
  • FX Forward,
  • FX Swap.

 

Ostatnia aktualizacja: 15-04-2016 Do góry