Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zakończono konsultacje z Uczestnikami dotyczące nettingu i rozrachunku w częściach

Zakończono konsultacje z Uczestnikami dotyczące w szczególności zawartości komunikatów udostępnianych przez KDPW, jako analityka do wynettowanych instrukcji rozrachunku.

W trakcie spotkania z Uczestnikami w sprawie RwC i nettingu w papierach wartościowych, które odbyło się 17 lipca 2013 r. oraz podczas późniejszych konsultacji prowadzonych z Uczestnikami w trybie indywidualnych spotkań roboczych i korespondencji, przedstawiciele Domów Maklerskich i Banków Depozytariuszy zgłosili potrzebę przebudowy komunikatów KDPW zawierających analitykę do wynettowanych instrukcji rozrachunku.

Zgłoszone zmiany dotyczą zastosowania struktur odpowiadających komunikatom statusowym i wyciągom z kont rozrachunkowych.

W związku z tym komunikat:
- semt.nta.001.01 – staje się komunikatem – status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto,
- semt.nta.002.01 – staje się komunikatem – zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto.

Jednocześnie na wniosek Uczestników, w strukturze wyciągu z konta rozrachunkowego i informacji statusowej zostanie wprowadzone pole pozwalające jednoznacznie wyróżnić instrukcje rozrachunku netto/zagregowane. Informacja o wprowadzeniu tego dodatkowego pola została przekazana w piśmie nr DO/ZW/1259/2013 z dnia 11 września 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zmian oraz nowe struktury komunikatów semt.nta.001.01, semt.nta.002.01 zostaną udostępnione 16 września 2013 r.

Ostatnia aktualizacja: 12-09-2013 Do góry