Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

22.06.2022
​Prezes KDPW i KDPW_CCP z tytułem Menedżera Roku 2022

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW_CCP, został wyróżniony tytułem Menedżera Roku 2022 magazynu Home & Market za otwartość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w usługach dla klientów na rynku kapitałowym.​07.06.2022
Zwolnienie z opłat za rozliczenia repo w KDPW_CCP

Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzję o całkowitym zwolnieniu z opłat za rozliczenia transakcji repo w KDPW_CCP.26.05.2022
Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP Marcin Truchanowicz ponownie powołany do EACH Board

20 maja br. podczas EACH Annual General Meeting Marcin Truchanowicz (Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP, Chief Risk Officer) został wybrany na kolejną, dwuletnią kadencję w skład EACH Board.26.05.2022
9 czerwca 2022 r. - spotkanie z uczestnikami OTC

​W dniu 9 czerwca 2022 r. w godz. 11:30-14:00 w siedzibie KDPW_CCP S.A. odbędzie się spotkanie z uczestnikami OTC w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeniowym KDPW_CCP dedykowanym derywatom OTC.18.05.2022
Portal danych GK KDPW: wdrożenie API oraz udostępnienie kolejnych 6 raportów płatnych

16 maja 2022 r. w Portalu danych wdrożona została funkcjonalność umożliwiająca zakup danych za pomocą interfejsu API. Uruchomiono również 6 nowych raportów płatnych.25.04.2022
Promocyjne opłaty za rozliczenie transakcji repo

W związku z uruchomieniem przez KDPW_CCP S.A. z dniem 25 kwietnia 2022 r. usługi rozliczania transakcji repo zawieranych na BondSpot, KDPW_CCP do 31 grudnia 2022 r. obniża opłatę z tytułu rozliczenia tychże transakcji​.25.04.2022
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP będzie rozliczać transakcje repo

25 kwietnia br. izba rozliczeniowa KDPW_CCP, wchodząca w skład Grupy kapitałowej KDPW, rozpocznie rozliczanie transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. Nowa usługa jest jednym z projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.11.04.2022
25 kwietnia 2022 r. - zmiany w regulacjach KDPW_CCP

​W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP w zakresie działalności związanej z rozliczaniem transakcji repo zawartych w obrocie zorganizowanym, decyzją Komisji Nadzoru Finansowego oraz ESMA z dnia 26 stycznia 2022 r. dotyczącą walidacji istotnej zmiany w modelu wyznaczania depozytów zabezpieczających, oraz ryzyka płynności i koncentracji, jak również decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2022 r. oraz z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz zmian do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, z dniem 25 kwietnia 2022 r. zaimplementowane zostaną zmiany w regulacjach KDPW_CCP.06.04.2022
Spotkanie dot. implementacji zmian w ramach wiosennego okna wdrożeniowego w KDPW_CCP

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie online z uczestnikami rynku nt. nowch usług KDPW_CCP, które będą implementowane w ramach wiosennego okna wdrożeniowego.​23.03.2022
Zlecenie dla KDPW_CCP raportowania transakcji repo do Repozytorium transakcji KDPW

W celu zlecenia raportowania transakcji repo zawartych na TBSP do repozytorium SFTR KDPW przez KDPW_CCP należy przygotować i przekazać do KDPW_CCP odpowiednie komunikaty.18.03.2022
Modyfikacja terminów w zakresie poboru i redystrybucji kar naliczonych

W związku z podjętą w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) decyzją o modyfikacjach terminów w zakresie poboru i redystrybucji kar naliczonych za luty 2022 r.15.03.2022
Zmiana modelu wyznaczania depozytów zabezpieczających w obrocie niezorganizowanym

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. nastąpi zmiana modelu wyznaczania depozytów zabezpieczających dla rynku OTC z historycznego VaR na Expected Shortfall.​11.02.2022
​Prezes KDPW i KDPW_CCP z tytułem Finansisty Roku 2021

Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP Maciej Trybuchowski został uhonorowany tytułem Finansisty Roku 2021 przyznanym przez Gazetę Finansową. Tygodnik opublikował listę menedżerów, którzy w ocenie kolegium redakcyjnego zarządzają instytucjami finansowymi w sposób zasługujący na wyróżnienie.01.02.2022
​1 lutego 2022 r. wdrożone zostały zmiany w zakresie dyscypliny rozrachunku CSDR
W ramach zimowego okna wdrożeniowego 2022, w dniu 1 lutego 2022 r., w systemach informatycznych wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem GK KDPW do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku​.


04.01.2022
3 stycznia 2022 r. ruszyła możliwość zakupu danych poprzez Portal danych

Od 3 stycznia 2022 r. wszystkie zainteresowane podmioty mogą dokonywać zakupu danych za pośrednictwem Portalu danych https://data.kdpw.pl/ Usługa skierowana jest do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. O subskrypcje występuje osoba wyznaczona przez dany podmiot, która staje się tzw. Administratorem.​30.12.2021
Podsumowanie 2021 roku w GK KDPW

Rok 2021 był trudnym czasem z uwagi na trwającą wciąż pandemię. Patrząc jednak obiektywnie na to, co działo się na rynku kapitałowym, można stwierdzić, że był to rok wyjątkowo dobry. Wysokie obroty na rynku, liczne nowe spółki, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że na rynku przybyło nowych inwestorów indywidualnych. Według danych, które KDPW otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 356 tys. To o ponad 26 tys. więcej niż na koniec 2020 roku i aż o 110 tys. więcej wobec danych z końca roku 2019.15.12.2021
Zmiany w regulacjach KDPW_CCP

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)10.12.2021
Spotkanie dot. planowanego uruchomienia rozliczeń transakcji repo
23.11.2021
Rozwój Portalu danych KDPW – nowe raporty i wprowadzenie odpłatności za wybrane dane

3 lutego br. uruchomiony został Portal danych KDPW, dostępny pod adresem https://data.kdpw.pl. Celem uruchomienia nowego serwisu było stopniowe zastąpienie obecnego systemu prezentującego dane statystyczne produktem o wyższej jakości i nowych funkcjonalnościach.​19.11.2021
​Prezes KDPW i KDPW_CCP z tytułem Menedżera Roku w Finansach

Prezes KDPW oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP Maciej Trybuchowski znalazł się w rankingu „Menedżer Roku w Finansach” magazynu Home&Market. Redakcja wyróżniła 25 przedstawicieli reprezentujących różne instytucje branży finansowej w Polsce.08.11.2021
Spotkanie dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2022 r.

W dniu 8 listopada br. odbyło się spotkanie online z uczestnikami i dostawcami systemów informatycznych uczestników poświęcone zaplanowanym na 2022 r. zmianom w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP.​08.11.2021
Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

W dniach 8-9 grudnia 2021 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).​23.10.2021
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania
KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy zachowania ciągłości działania. Systemy produkcyjne KDPW_CCP zostaną ponownie udostępnione już dla celów działalności operacyjnej.


28.09.2021
Testy ciągłości działania z udziałem Uczestników

​W dniu 23 października 2021 r. (sobota) KDPW_CCP wspólnie z KDPW, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku.09.07.2021
​Zarząd KDPW_CCP nowej kadencji

Rada Nadzorcza izby rozliczeniowej KDPW_CCP na posiedzeniu w dniu 8 lipca br. powołała Zarząd nowej kadencji. W skład Zarządu weszli: Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu oraz Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu.02.07.2021
​Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przedłużył z firmą Colonnade Insurance S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2022 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.17.06.2021
Ogłoszenie publiczne o rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu wyłonienia najlepszego kandydata na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.

Ogłoszenie publiczne o rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu wyłonienia najlepszego kandydata na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.​07.05.2021
​Prezes KDPW i KDPW_CCP Maciej Trybuchowski wyróżniony w rankingu Menedżer Roku 2021
Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP został wyróżniony tytułem Menedżera Roku 2021 magazynu Home&Market. Jak podaje miesięcznik, szef spółek Grupy KDPW doceniony został za regularne wprowadzanie usług i rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.


28.04.2021
Spotkanie ws. zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych

​W dniu 28 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie online z uczestnikami ws. zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych tzw. depozytów add-on.20.04.2021
​Niezależna zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego w KDPW i KDPW_CCP
W pierwszym kwartale 2021 roku KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KPMG) przeprowadziła prace mające na celu dokonanie niezależnej zewnętrznej oceny działalności funkcji audytu wewnętrznego, realizowanej przez Biuro Audytu Wewnętrznego w KDPW i KDPW_CCP. Zdaniem audytorów KPMG, audyt wewnętrzny w spółkach Grupy KDPW prowadzony jest zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami, które osiąga jedynie niewielka część badanych instytucji. ​


06.04.2021
17-18 kwietnia 2021 r. - wdrożenie wyodrębnionego monitoringu limitów transakcyjnych i puli depozytów zabezpieczających dla obszaru ASO

​W dniach 17-18 kwietnia 2021 r. nastąpi wdrożenie wyodrębnionego monitoringu limitów transakcyjnych i puli depozytów zabezpieczających dla obszaru ASO. W związku z tym, w dniu 06.04.2021 r. Zarząd KDPW_CCP S.A. podjął uchwałę dot. minimalnej wartości WDR dedykowanego ASO, wynoszącej 100.000 PLN.31.03.2021
Opłaty - programy promocyjne przedłużone

​W dniu 29 marca 2021 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła Uchwały, wprowadzające przedłużenie programów promocyjnych obniżających/zwalniających z opłat.31.03.2021
Obniżka opłat dla uczestników nierozliczających

​W dniu 29 marca 2021 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła Uchwały, wprowadzające obniżkę opłat za uczestnictwo w typie uczestnictwa „uczestnik nierozliczający” w obrocie zorganizowanym i niezorganizowanym.08.03.2021
Rozszerzenie usługi zgłaszania przez KDPW_CCP informacji o derywatach do Repozytorium Transkacji KDPW zgodnie z wymogami ESMA

​W następstwie wytycznych ESMA od dnia 8 marca 2021 r. KDPW_CCP zmienia sposób zgłaszania instrumentów pochodnych ETD i OTC do Repozytorium Transakcji KDPW w zakresie regulowanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).03.02.2021
Portal danych Grupy Kapitałowej KDPW

3 lutego br. uruchomiony został Portal danych Grupy Kapitałowej KDPW, dostępny pod adresem https://data.kdpw.pl. Docelowo w ramach Portalu danych prezentowane będą dane statystyczne dotyczące systemu rozrachunku i rozliczeń, dane pochodzące z prowadzonych przez KDPW repozytoriów transakcji EMIR i SFTR oraz inne dane prezentowane obecnie w różnych miejscach na stronach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP. W przypadku zagregowanych danych publicznych pochodzących z systemów Repozytorium EMIR i SFTR informacje będą prezentowane w kanale otwartym bez potrzeby logowania.04.01.2021
Podsumowanie 2020 roku w Grupie KDPW

Miniony rok zmienił nasze dotychczasowe spojrzenie na otaczający nas świat, który mierzy się ze skutkami globalnej pandemii wywołanej przez wirus COVID-19. W jednej chwili gospodarki i społeczeństwa musiały odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości, w tym także Grupa KDPW.

 

 

 08.12.2020
Zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Z dniem 22 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte uchwałą nr 50/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 8 grudnia 2020 r.26.11.2020
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania i przywrócił komunikację z Lokalizacją Podstawową.
Uprzejmie informujemy, że KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy ciągłości działania. Dostęp do systemów KDPW_CCP poprzez łącza w Lokalizacji Podstawowej został przywrócony.


26.11.2020
KDPW_CCP w ramach prowadzonych testów ciągłości działania przełączył się na komunikację z Lokalizacji Zapasowej.
W ramach prowadzonych testów ciągłości działania, po przeprowadzeniu planowanej symulacji awarii w Lokalizacji Podstawowej, systemy KDPW_CCP udostępnione są tylko poprzez łącza w Lokalizacji Zapasowej. Do czasu zakończenia w dniu dzisiejszym testów ciągłości działania Uczestnicy KDPW_CCP korzystają z połączeń komunikacyjnych do Lokalizacji Zapasowej KDPW_CCP.


24.11.2020
KDPW i KDPW_CCP Partnerami konferencji WallStreet 24 Online

​Tegoroczna edycja konferencji WallStreet, największego spotkania inwestorów indywidualnych w Polsce – wyjątkowo – odbędzie się tylko w wersji online. Jak co roku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP są Partnerami wydarzenia. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 listopada br.17.11.2020
Zmiany w regulacjach KDPW_CCP

Z dniem 1 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).02.11.2020
Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

​W dniach 3-4 grudnia 2020 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).29.10.2020
Spotkanie dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2021 r.

​W dniu 29 października odbyło się spotkanie online z uczestnikami i dostawcami systemów informatycznych uczestników poświęcone zaplanowanym na 2021 r. zmianom w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP.28.10.2020
Rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

W związku z rozszerzeniem, na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 października 2019 r., zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP o działalność związaną z prowadzeniem przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA w odniesieniu do transakcji zawartych w ramach aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną, zatwierdzeniem, na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 października 2019 r., Regulaminu rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA, KDPW_CCP S.A. niniejszym informuje, że na jej stronie internetowej został opublikowany Regulamin rozliczeń i rozrachunku transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA.23.10.2020
Testy ciągłości działania z udziałem Uczestników

​W dniu 26 listopada 2020 r. KDPW_CCP S.A. oraz KDPW S.A. planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem swoich Uczestników.21.09.2020
5 października 2020 r. – rozpoczęcie rozliczania transakcji zawartych na TBSP w obrocie zorganizowanym

W dniu 5 października 2020 r. KDPW_CCP S.A. w porozumieniu z Treasury BondSpot Poland rozpocznie rozliczanie transakcji zawieranych przez uczestników segmentu kasowego z tego rynku. Zastosowanie tego mechanizmu zapewni pełną anonimowość transakcji na tym rynku i pozwoli w sposób istotny zmitygować ryzyko rozliczeń transakcji, a także wyeliminować problem limitów na ryzyko kontrpartnera.16.09.2020
Konsultacje dot. zmian w komunikacie sese.sts.002.02

KDPW_CCP S.A. rozpoczyna konsultacje dotyczące wzbogacenia komunikatu sese.sts.002.02 o zawierające wartość nominalną pole FaceAmt, które potrwają do 30 września 2020 r. Ewentualne zmiany zostaną zaimplementowane w dniu 1 grudnia 2020 r.07.08.2020
Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229

​Zgodnie z informacją przekazaną przez ESMA toczą się obecnie prace w zakresie dalszego przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229 opublikowanego dnia 13 września 2018 r. i zawierającego Standardy techniczne dotyczące obszaru dyscypliny rozrachunku. Po dokonanych w ostatnim okresie zmianach termin ten został przesunięty z 13 września 2020 r. na 1 lutego 2021 r., natomiast najnowsza propozycja dalszego przesunięcia będąca efektem wpływu pandemii COVID-19, zakłada wejście w życie ww. regulacji 1 lutego 2022 r.31.07.2020
​Publikacja decyzji KDPW i KDPW_CCP dotyczących relacji z Uczestnikami

​Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego, Uchwały Zarządów Spółek GK KDPW oraz oświadczenia pełnomocników w sprawach indywidualnych dotyczących uczestnictwa w usługach GK KDPW, rejestracji papierów wartościowych, wykonywania operacji na papierach wartościowych rejestrowanych w KDPW i inne przesyłane dotychczas Uczestnikom – nie są doręczane drugiej stronie (Uczestnikowi, będącemu adresatem tych decyzji) w żadnej formie (pisemnej ani elektronicznej).13.07.2020
Zmiana Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany)

​W dniu 1 sierpnia 2020 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) dokonane uchwałą nr 6/414/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 marca 2020 r.09.07.2020
Zmiany w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC

​W dniu 27 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC przyjęte uchwałą nr 24/20 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 9 lipca 2020 r.02.07.2020
Nowa obniżka opłat - obrót zorganizowany

​Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych02.07.2020
Nowa obniżka opłat - obrót niezorganizowany

​Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obniżona zostaje opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających01.07.2020
​Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przedłużył z firmą Colonnade Insurance S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2021 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.15.06.2020
Zmiany w regulacjach KDPW_CCP

​Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).03.06.2020
Planowane rozliczanie transakcji zawieranych na TBSP – informacja dla podmiotów niebędących uczestnikami KDPW

W związku z planowanym od dnia 5 października 2020 r. objęciem wszystkich transakcji zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland (dalej: TBSP) w zakresie segmentu kasowego obligatoryjną usługą rozliczenia realizowaną przez KDPW_CCP, poniżej informacja o przyjętym rozwiązaniu dotyczącym rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych w tym segmencie przez podmioty niebędące uczestnikami KDPW.28.05.2020
Grupa KDPW nagrodziła uczestników za 2019 rok

​Grupa KDPW chcąc docenić wkład i zaangażowanie swoich uczestników w 2019 roku nagrodziła instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.27.05.2020
Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

W dniach 16 - 17 czerwca 2020 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).15.05.2020
Grupa KDPW przekazała 700 tys. zł darowizny na rzecz walki z koronawirusem

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymał od spółek Grupy KDPW kwotę 700 tys. zł darowizny. Środki posłużą na zakup specjalistycznego sprzętu do wykonywania badań w kierunku diagnostyki COVID-19.13.05.2020
Uruchomienie przez BondSpot środowiska testowego dla transakcji kasowych rozliczanych przez KDPW_CCP

​W dniu 13 maja 2020 r. na BondSpot zostało uruchomione środowisko testowe dla segmentu kasowego (CMF) rynku TBSP z konfiguracją uwzględniającą obligatoryjne rozliczanie transakcji przez KDPW_CCP.08.05.2020
Rozliczanie transakcji zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland

​KDPW_CCP S.A. w porozumieniu z BondSpot Poland planuje wdrożyć w dn. 5 października 2020 r. obligatoryjne rozliczanie transakcji gwarantowanych rynku kasowego.25.03.2020
Czasowe zwiększenie depozytów zabezpieczających dla uczestników rozliczających OTC

Działając na podstawie § 82 ust. 6 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) w dniu 25 marca 2020 r., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanowił zwiększyć wartość wymaganych zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających dla wszystkich uczestników rozliczających OTC poprzez jej pomnożenie przez współczynnik 1,1.16.03.2020
Zmiany w organizacji pracy kancelarii oraz obiegu dokumentów z Uczestnikami i kontrahentami GK KDPW w związku z ogłoszonym na terytorium kraju stanem zagrożenia epidemicznego

​W związku z ogłoszonym na terytorium kraju stanem zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo swoich pracowników oraz pracowników naszych Uczestników i kontrahentów, a także biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część realizowanych procesów będzie w najbliższym czasie wykonywana w ramach pracy zdalnej pracowników naszych instytucji, a więc z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, GK KDPW uprzejmie informuje, że od dnia 17 marca 2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji obiegu dokumentów z Uczestnikami oraz innymi podmiotami będącymi kontrahentami KDPW lub KDPW_CCP:13.03.2020
Ciągłość działania Grupy KDPW w warunkach zagrożeń związanych z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 oraz przypadkami zachorowań na COVID-19

​W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i kolejnymi potwierdzonymi przypadkami zakażeń w Polsce przedstawiamy niniejszą informację dotyczącą zapewnienia ciągłości działania Grupy KDPW, w skład której wchodzą KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.09.03.2020
HVaR - zmiana poziomu parametru ufności

​W dniu 9 marca 2020 r. KDPW_CCP dokonał zmiany parametru poziomu ufności modelu obliczeń depozytów zabezpieczających HVaR (OTC) z 99,5% na 99,7%.03.03.2020
​Nowa usługa rozliczeń IRS na WIBOR 1M o tenorze do 20 lat

Informujemy, że KDPW_CCP S.A. udostępnił usługę rozliczeń transakcji IRS na WIBOR 1M o tenorze wydłużonym do 20 lat.31.01.2020
​Prezes KDPW i KDPW_CCP z tytułem Finansisty Roku 2019

​Prezes Krajowego Depozytu oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP Maciej Trybuchowski został uhonorowany tytułem Finansisty Roku 2019 przyznanym przez Gazetę Finansową. Redakcja wyróżniła przedstawicieli branży, którzy mają wymierny wpływ na kształtowanie polskiego rynku finansowego.02.01.2020
GUI – nowa aplikacja dla uczestników rozliczających KDPW_CCP

​Od dnia 2 stycznia 2020 r. pod adresem https://online.kdpw.pl zostaje uruchomiona nowa aplikacja internetowa (GUI) dedykowana dla uczestników rozliczających KDPW_CCP. Nowe narzędzie umożliwia przeglądanie podstawowych informacji dotyczących rozliczeń papierów wartościowych i instrumentów pochodnych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.23.11.2019
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania
KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy ciągłości działania. Systemy produkcyjne KDPW_CCP zostaną ponownie udostępnione w Lokalizacji Podstawowej KDPW_CCP już dla celów działalności operacyjnej.


15.11.2019
Gala 25-lecia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

7 listopada 2019 roku minęło dokładnie 25 lat odkąd Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rozpoczął swoje funkcjonowanie jako samodzielna spółka. Uroczysta Gala z okazji jubileuszu Krajowego Depozytu odbyła się w Warszawie, a Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.06.11.2019
Testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku

​W dniu 23 listopada 2019 r. (sobota) KDPW_CCP S.A. wspólnie z KDPW S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. planują przeprowadzenie corocznych testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku. Wzorem lat ubiegłych testy będą odbywały się z wykorzystaniem środowisk produkcyjnych systemów KDPW_CCP i będą obejmowały weryfikację łączności uczestników KDPW_CCP z tymi systemami uruchomionymi w Lokalizacji Zapasowej KDPW_CCP.06.11.2019
Testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

​W dniach 9-10 grudnia 2019 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).17.10.2019
18 listopada 2019 r. - rozszerzenie zakresu rozliczanych transakcji IRS i FRA

​KDPW_CCP rozszerza zakres instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC przyjmowanych do rozliczeń.15.10.2019
Grupa KDPW partnerem konferencji Trading CEE 2019

Grupa KDPW była partnerem odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji Trading CEE 2019, organizowanej przez Global Investor Group. Podczas wydarzenia zorganizowany został panel dyskusyjny poświęcony usłudze clinet clearing, oferowanej przez KDPW_CCP.27.09.2019
Opłaty - programy promocyjne przedłużone do 29 lutego 2020 r.

​W dniu 23 września 2019 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła Uchwały, wprowadzające przedłużenie do dnia 29 lutego 2020 r. programów promocyjnych obniżających opłaty rozliczeniowe.27.09.2019
50% obniżka opłat – rejestracja transakcji/transfer pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe

​W związku z uchwałą Nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r. od 1 października 2019 r. do 29 lutego 2020 r. obniżone o połowę stawki zostają opłaty za rejestrację transakcji albo transfer pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe.19.09.2019
KNF stwierdziła kompletność wniosku o rozszerzenie autoryzacji KDPW_CCP dla nowych instrumentów

​Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła kompletność wniosku złożonego przez izbę rozliczeniową KDPW_CCP w celu rozszerzenia autoryzacji o nową klasę instrumentów zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia EMIR*. KDPW_CCP zamierza prowadzić proces rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych w ramach aukcji prowadzonych przez platformę aukcyjną, w ramach którego oferowane będą do sprzedaży na rynku pierwotnym uprawnienia do emisji EUA/EUAA.17.09.2019
Zmiany w regulacjach KDPW_CCP

​Z dniem 1 października 2019 r. wejdą w życie zmiany do:

  • Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany),
  • Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany),
  • Regulaminu funduszu rozliczeniowego,
  • Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot.


04.09.2019
1 października 2019 r. - wdrożenie nowych funkcji do systemu produkcyjnego KDPW_CCP

​W dniu 1 października 2019 r. do systemu produkcyjnego KDPW_CCP nastąpi wdrożenie nowych funkcji związanych ze zmianami w zasadach uczestnictwa i obliczania wartości wpłat do funduszu rozliczeniowego/funduszy zabezpieczających w obrocie zorganizowanym i niezorganizowanym.14.08.2019
Gotowość środowisk testowych - nowe funkcjonalności w TSTB

​Zachęcamy wszystkich naszych uczestników do aktywnego uczestnictwa w testach, które pozwolą wykorzystać nowe narzędzia i usługi proponowane przez KDPW_CCP oraz zaznajomić się z rozszerzonymi charakterystykami transakcji OTC.03.07.2019
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przedłużył z firmą Colonnade Insurance S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2020 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.31.05.2019
Grupa KDPW na Targach IDX w Londynie

​Grupa KDPW wraz z warszawską giełdą biorą udział w International Derivatives Expo (IDX), które odbywają się w dniach 3-5 czerwca br. w Londynie.31.05.2019
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP Partnerami Konferencji WallStreet 23, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

​W dniach 31 maja – 2 czerwca br. w Karpaczu odbędzie się 23. edycja konferencji WallStreet, najważniejszego spotkania inwestorów indywidualnych oraz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym, której Organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.31.05.2019
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP Partnerami Europejskiego Kongresu Finansowego

​W dniach 3-5 czerwca br. w Sopocie odbędzie się Europejski Kongres Finansowy, którego Organizatorem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.02.04.2019
E-faktury - korekta wzoru oświadczenia

​KDPW_CCP dokonał korekty treści oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych uwzględniając zgłoszone przez uczestników uwagi, w szczególności rezygnując z zapisów dotychczasowych punktów 6 i 7.14.03.2019
​KDPW i KDPW_CCP partnerami rankingu Giełdowa Spółka Roku 2018

Już po raz 20 specjaliści rynku kapitałowego stworzyli ranking najlepszych spółek z głównego parkietu warszawskiej giełdy. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 13 marca br. w Warszawie, nagrodzono spółki w plebiscycie Pulsu Biznesu Giełdowa Spółka Roku. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP były partnerem wydarzenia.07.03.2019
Zmiany w składzie Zarządu KDPW_CCP S.A.

Rada Nadzorcza spółki KDPW_CCP S.A. w dniu 6 marca br. powołała Macieja Trybuchowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz dr. Piotra Jaworskiego na stanowisko Członka Zarządu.01.03.2019
Dostosowania związane ze zmianą kroku notowań

​W związku z potwierdzonym przez GPW terminem obowiązywania od 4 marca 2019 r. zmian w zakresie minimalnej zmiany ceny (kroku notowań) dla akcji, funduszy ETF oraz kontraktów terminowych na kursy akcji i kursy walut, systemy GK KDPW zostaną dostosowane do powyższych zmian w terminie wdrożenia.31.01.2019
Programy promocyjne obniżające opłaty przedłużone do 31 sierpnia 2019 r.
W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła Uchwały, wprowadzające przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2019 r. programów promocyjnych obniżających opłaty rozliczeniowe w następujących obszarach:


07.12.2018
VII edycja Kongresu Rynku Kapitałowego za nami

Tematy związane z rolą rynku kapitałowego w gospodarce, nowymi technologiami oraz zmianami w regulacjach były głównymi tematami debat podczas Kongresu Rynku Kapitałowego. Konferencja, organizowana przez Grupę KDPW we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 6 grudnia br. już po raz siódmy.16.11.2018
VII Kongres Rynku Kapitałowego, 6 grudnia 2018 r.


02.11.2018
Informacja dot. działalności operacyjnej w dniu 12 listopada 2018 r.


W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. - w drodze ustawy z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - jako dnia wolnego od pracy, jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 1104/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania sesji giełdowej oraz notowań w alternatywnym systemie obrotu w ww. dniu, Zarząd KDPW S.A. poinformował Uczestników KDPW_CCP i KDPW o planowanych działaniach po stronie GK KDPW (CCP/ZW/753/2018).19.10.2018
Obowiązkowe testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

​W dniach 22-23 listopada 2018 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).13.10.2018
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania
KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy ciągłości działania. Systemy produkcyjne KDPW_CCP zostaną ponownie udostępnione w Lokalizacji Podstawowej KDPW_CCP już dla celów działalności operacyjnej.


05.10.2018
Nowe wersje komunikatów rozliczeniowych w środowisku testowym

​W związku z prowadzonym przez GPW projektem zmiany kroku notowania, w środowisku testowym funkcjonują nowe wersje komunikatów:03.10.2018
VII Kongres Rynku Kapitałowego, Konkurs na referat naukowy


24.09.2018
Awans Polski do grona rynków rozwiniętych w ramach klasyfikacji FTSE Russell

​24 września 2018 r. polski rynek kapitałowy awansował do grona rynków rozwiniętych według klasyfikacji FTSE Russell. Jednym z elementów decydujących o zmianie statusu jest jakość infrastruktury w obszarze usług oferowanych przez Grupę KDPW.12.09.2018
Testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku

​W dniu 13 października 2018 r. (sobota) KDPW_CCP S.A. wspólnie z KDPW S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku.04.09.2018
Kod LEI będzie można uzyskać także w banku
Współpraca pomiędzy KDPW a PKO Bankiem Polskim wyznacza nowe standardy w zakresie pozyskania i obsługi kodów LEI. Kod ten to niepowtarzalny numer pozwalający na identyfikację, w skali globalnej, podmiotów prawnych operujących na rynkach finansowych. Konieczność uzyskania i posługiwania się przez podmioty prawne kodami LEI określają regulacje prawa europejskiego, takie jak EMIR, REMIT, MiFID II / MiFIR, CSDR oraz SFTR. Wdrożenie standardu LEI ma na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa rynków finansowych.


14.08.2018
Planowane zmiany w komunikatach

W związku z rozpoczęciem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 2 stycznia 2019 roku notowań akcji, kontraktów terminowych na akcje i kontraktów terminowych na waluty z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP wprowadzone zostaną zmiany dostosowawcze. Nazwy i zawartość niektórych komunikatów xml generowanych przez KDPW_CCP będą zmodyfikowane. W szczególności dotyczy to pól w komunikatach, w których przekazywana jest informacja o kursie rozliczeniowym i cenie rozliczeniowej kontraktów terminowych lub kursie, po jakim została zawarta transakcja w papierach wartościowych, a także wartości zabezpieczeń wniesionych do KDPW_CCP.02.08.2018
Zezwolenie KNF na działalność KDPW jako ARM

31 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM – Approved Reporting Mechanism). KDPW. Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej.


06.07.2018
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł z firmą Colonnade Insurance S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2019 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego
z działalnością obydwu firm.13.06.2018
KDPW obniża opłaty za nadanie i odnowienie kodów LEI

Od 1 lipca br. średnio o 20 proc. obniżone zostaną opłaty za nadanie i odnowienie kodu LEI w KDPW. Krajowy Depozyt jest jedyną polską instytucją, akredytowaną do nadawania tych kodów w ramach Globalnego Systemu LEI. Nadawanie kodów LEI wchodzi w skład zintegrowanego portfela usług Grupy KDPW, wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego.06.06.2018
Grupa KDPW na Targach IDX w Londynie

Grupa KDPW wraz z warszawską giełdą biorą udział w International Derivatives Expo (IDX), które odbywają się w dniach 4-6 czerwca br. w Londynie. Przedstawiciele KDPW oraz KDPW_CCP przedstawili międzynarodowemu gronu uczestników usługi dedykowane rynkowi instrumentów pochodnych.22.03.2018
„Byki i Niedźwiedzie” Parkietu przyznane

Redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” już po raz 24. przyznała statuetki „Byków i Niedźwiedzi”, a po raz 12. – „Złote Portfele”. Nagrody trafiły do najlepszych spółek, zarządzających aktywami, ubiegłorocznych debiutantów, domów maklerskich, ekonomistów i prezesów giełdowych firm. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP były Partnerami wydarzenia.21.03.2018
Wiceprezes KDPW i KDPW_CCP członkiem Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Krajowego Depozytu i KDPW_CCP, został członkiem Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark. Komitet powstał, by zapewnić merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych. Został utworzony zgodnie z nową dokumentacją stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz rozporządzeniem UE o wskaźnikach referencyjnych.


19.03.2018
Uruchomienie usługi rozliczania transakcji OTC nominowanych w EUR

Z dniem 3 kwietnia 2018 r. KDPW_CCP rozpoczyna rozliczenia transakcji OTC nominowanych w EUR, w związku z powyższym, w tym dniu wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC w zakresie dotyczącym tych rozliczeń, w tym przepisy odnośnie transakcji wyrażonych i rozliczanych w EUR, dotyczące wykorzystania stóp procentowych EURIBOR oraz EONIA, a także regulujące sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz wyceny dla tych transakcji przyjęte uchwałą nr 21/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. Nowa usługa KDPW_CCP dotyczy rozliczeń transakcji OTC nominowanych w EUR w zakresie kontraktów pochodnych odnoszących się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: EURIBOR, EONIA.
Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.( uchwała nr 6/308/19 ) do 30 czerwca 2018 r. KDPW_CCP nie będzie pobierał opłat z tytułu rozliczenia ww. transakcji.01.03.2018
Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2017 r.

Najbardziej aktywni uczestnicy Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej CCP odebrali wyróżnienia podczas Gali podsumowującej Rok Giełdowy 2017, która odbyła się 28 lutego br. w Centrum Giełdowym w Warszawie. Swoje nagrody wręczyła także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot. Podczas Gali nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.07.02.2018
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

​Z dniem 21 lutego 2018 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 48/289/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r. oraz zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 49/290/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 października 2017 r.29.12.2017
Pracowity rok w Grupie KDPW

Rok 2017 w Grupie KDPW upłynął pod znakiem przygotowań do autoryzacji Krajowego Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z europejskim rozporządzeniem CSDR, rozwoju usług związanych z nadawaniem kodów LEI oraz rozliczania derywatów z rynku OTC. To także czas realizacji projektów rozwojowych, w tym m.in. w obszarze nowych technologii – wykorzystania Blockchain w obsłudze walnych zgromadzeń. Od stycznia 2018 roku KDPW zaoferuje rynkowi nowe rozwiązanie wynikające z unijnych regulacji – rozpocznie działalność jako ARM (Approved Reposrting Mechanism).07.12.2017
Wiceprezes KDPW i KDPW_CCP Sławomir Panasiuk z tytułem CIO XV-lecia

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP, został wyróżniony tytułem CIO XV-lecia, przyznanym przez Klub CIO. Został wybrany spośród 15 dotychczasowych laureatów prestiżowego konkursu CIO Roku.07.12.2017
VI Kongres Rynku Kapitałowego – Konkurs na referat naukowy rozstrzygnięty!

​6 grudnia br. w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się VI KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, izbę rozliczeniową KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.07.12.2017
VI Kongres Rynku Kapitałowego za nami

Grupa KDPW wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała po raz szósty Kongres Rynku Kapitałowego, który odbył się 6 grudnia w Warszawie.20.11.2017
Zmiany w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 2 grudnia 2017 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą
nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r.


15.11.2017
Grupa KDPW Partnerem VIII Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych

​14 listopada br. Związek Banków Polski zorganizował VIII Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych pod hasłem "Brexit, MIFID & Benchmarki: Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro". Partnerem wydarzenia były spółki Grupy KDPW: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP.09.11.2017
Obowiązkowe testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań

​W dniach 12-13 grudnia 2017 r. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).31.10.2017
KNF przypomina o konieczności posiadania kodu LEI – od 3 stycznia 2018 r. bez kodu LEI nie będzie możliwości zawierania transakcji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina o konieczności posiadania przez niektórych uczestników rynku kapitałowego, unikalnego numeru identyfikującego – kodu LEI.

Kod LEI jest to 20 znakowy, alfanumeryczny identyfikator, nadawany przez uprawnione do tego licencjonowane jednostki, zawierający informacje na temat danego podmiotu i przyznawany na cały okres funkcjonowania tego podmiotu.


25.10.2017
Wybrane obowiązki kontrahentów finansowych wynikające z rozporządzenia EMIR – szkolenie w ramach projektu CEDUR

8 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z KDPW i KDPW_CCP organizuje szkolenie „Wybrane obowiązki kontrahentów finansowych wynikające z rozporządzenia EMIR – obowiązek rozliczania derywatów OTC oraz obowiązek stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie”.14.10.2017
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania.
KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy ciągłości działania. Systemy produkcyjne KDPW_CCP zostaną ponownie udostępnione w Lokalizacji Podstawowej KDPW_CCP już dla celów działalności operacyjnej.


10.10.2017
ESMA przypomina o konieczności uzyskania kodu LEI
The European Securities and Markets Authority (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, ESMA), zamieścił na swojej stronie internetowej informację dotyczącą konieczności uzyskania kodu LEI w związku z wejściem w życie regulacji MiFID II.


05.10.2017
Kongres Rynku Kapitałowego. VI Doroczne Spotkanie Praktyków Finansowych ze Środowiskiem Naukowym, 6 grudnia 2017 r.


20.09.2017
Testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku

W dniu 14 października 2017 r. (sobota) KDPW_CCP S.A. wspólnie z KDPW S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku.15.09.2017
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
Z dniem 30 września 2017 r. wejdą w życie zmiany do:
  1. Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 czerwca 2017 r. zatwierdzającą ww. zmiany dokonane Uchwałą Nr 34/233/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.
  2. Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) przyjęte Uchwałą nr 28/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r. oraz Uchwałą nr 29/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 15 września 2017 r.


15.09.2017
RMA – zmiany w zakresie świadczenia usługi
KDPW_CCP S.A. wprowadza zmiany w zakresie realizowanej wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. usługi RMA (Risk Management Access), które polegają na udostępnieniu uczestnikom rozliczającym usługi RMA na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Oznacza to, że usługa zostanie włączona do standardowej oferty KDPW_CCP S.A. i uregulowana będzie wyłącznie w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany). Jednocześnie następuje zakończenie okresu promocji, w którym zgodnie z umową zawartą przez KDPW_CCP S.A. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. usługa RMA była nieodpłatna.


28.08.2017
Zmiany w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 11 września 2017 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 23/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r. w związku z zawieszeniem fixingu stawek FRA, IRS i OIS przez ACI Polska oraz zmianą organizatora fixingu WIBID/WIBOR. W czasie niedostępności fixingu stawki referencyjne instrumentów pochodnych OTC wykorzystywane w procesie rozliczeń wyznaczane są przez KDPW_CCP na podstawie dostępnych kwotowań kontrybutorów.


13.07.2017
Konkurs na referat naukowy


11.07.2017
Czasowe zwolnienie z opłat (obrót zorganizowany)
Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach. Zwolnienie obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.


11.07.2017
Czasowa obniżka opłat dla transakcji objętych programem HVF
KDPW_CCP obniża na czas określony od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. opłaty rozliczeniowe stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.


06.07.2017
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)
Z dniem 1. sierpnia 2017 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 8/249/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. i zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 9/250/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r.


06.07.2017
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 20. lipca 2017 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 35/234/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 10/251/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. i zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC dokonane Uchwałą Nr 18/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 6 lipca 2017 r.


04.07.2017
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przedłużył z firmą AIG Europe Limited umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2018 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.


27.06.2017
Zmiana opodatkowania niektórych usług KDPW_CCP z dniem 1 lipca 2017 r.

​W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024) zmianie ulegają niektóre opłaty naliczane przez KDPW_CCP na podstawie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).23.06.2017
Zmiany w systemie zabezpieczania płynności od 3 lipca 2017 r.
Z dniem 3 lipca 2017 r. akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 przestają być przedmiotem depozytów zabezpieczających na czas nieokreślony.


02.06.2017
Grupa KDPW Partnerem Konferencji WallStreet 21
W dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Karpaczu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych organizuje 21. konferencję WallStreet. Wydarzenie od lat stanowi największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP od lat są Partnerami organizacyjnymi Konferencji.​


04.05.2017
Przedłużenie zwolnienia z opłat za nieterminowe dostarczanie informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.


10.04.2017
KDPW_CCP S.A. rozpoczyna rozliczenia transakcji nominowanych w EUR, których przedmiotem świadczenia są papiery wartościowe


23.03.2017
Nagrody Grupy KDPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2016 r.
Podczas Gali Podsumowanie Roku Giełdowego, która odbyła się 22 marca br. w Warszawie, Grupa KDPW nagrodziła uczestników Krajowego Depozytu oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP za osiągnięcia minionego roku.


03.03.2017
Grupa KDPW udostępnia na prowadzonej przez SWIFT platformie MyStandards dokumentację komunikatów ISO15022 i ISO20022
Uprzejmie informujemy, że od marca 2017 r. Grupa KDPW udostępnia na platformie MyStandards dokumentację komunikatów ISO15022 oraz ISO20022 stosowanych w komunikacji z kontrahentami, w obszarach:


07.02.2017
Rozliczanie instrumentów z rynku międzybankowego w KDPW_CCP
9 lutego br. wchodzi w życie obowiązek rozliczania w izbach rozliczeniowych typu CCP wybranych klas instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w PLN, będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (tzw. rynek OTC). Obligatoryjność wynika z unijnych regulacji, a banki zobowiązane do rozliczeń tych transakcji poprzez izby CCP mogą skorzystać z oferty KDPW_CCP w tym zakresie – OTC_clearing.


16.01.2017
Czasowe zwolnienie z opłat (obrót zorganizowany)
Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, za transfer pozycji w tych kontraktach, a także z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz za transfer pozycji w tych kontraktach. Zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.


16.01.2017
Czasowa obniżka opłat (obrót niezorganizowany)
KDPW_CCP obniża na czas określony od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających.


02.01.2017
Czasowa obniżka opłat dla transakcji objętych programem HVF

KDPW_CCP obniża na czas określony od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. opłaty rozliczeniowe stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., w tym dostarczenia deklaracji do KDPW_CCP.29.12.2016
Zmiany w załącznikach do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 10. stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 77/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.​


16.12.2016
Przedłużenie czasowego zwolnienia z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestników rozliczających informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.
Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzję o kontynuacji czasowego zwolnienia z opłat za nieterminowe dostarczanie informacji finansowej przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP S.A.
do 30 kwietnia 2017 r.


06.12.2016
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
Z dniem 20 grudnia 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 3/175/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 marca 2015 r. z późn. zm. oraz do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), przyjęte Uchwałą nr 73/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r.


18.11.2016
V Kongres Rynku Kapitałowego, 30.11.2016 r.


08.11.2016
Obowiązkowe testy kluczowych aspektów procedur na wypadek niewykonania zobowiązań


02.11.2016
Przedłużenie czasowego obniżenia opłat dla transakcji objętych programem HVP oraz zwolnienie z opłat za nieterminowe dostarczanie przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego informacji finansowej do KDPW_CCP S.A.


25.10.2016
Biznes nadal w słabych nastrojach – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Początek ostatniego kwartału br. przyniósł kontynuację negatywnych tendencji z poprzednich miesięcy. Wskaźniki oceny bieżącej oraz oczekiwań na przyszłość osiągnęły najniższe poziomy w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


21.10.2016
V Kongres Rynku Kapitałowego


15.10.2016
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania.
KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy ciągłości działania. Systemy produkcyjne KDPW_CCP zostaną ponownie udostępnione w Lokalizacji Podstawowej KDPW_CCP już dla celów działalności operacyjnej.


12.10.2016
FOW Derivatives World CEE 2016
8 listopada w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja FOW Derivatives World CEE 2016, organizowana przez magazyn Futures & Options World. KDPW i KDPW_CCP, wspólnie z warszawską Giełdą, są partnerami wydarzenia.


07.10.2016
Zaproszenie na V Kongres Rynku Kapitałowego

03.10.2016
Testy ciągłości działania z udziałem uczestników rynku
W dniu 15 października br. (sobota) KDPW_CCP S.A. wspólnie z KDPW S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. planują przeprowadzenie corocznych testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku. Celem testów jest weryfikacja rozwiązań i procedur przyjętych na wypadek sytuacji kryzysowych, powodujących w szczególności konieczność przeniesienia działalności podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego do ich lokalizacji zapasowych. Okresowe przeprowadzanie tego rodzaju działań jest niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych oraz powszechnie stosowanych standardów.


06.09.2016
XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy
W dniach 6-8 września 2016 r. miało miejsce XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy. Ponad 3 tysiące uczestników z 50 krajów w trakcie licznych debat i dyskusji wymieniło swoje poglądy dotyczące oceny aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie.


22.08.2016
Rozszerzenie autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP
Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP o nowe klasy instrumentów oraz zakres przyjmowanych zabezpieczeń. W wyniku decyzji KNF poszerzył się zakres świadczonych przez KDPW_CCP usług o możliwość rozliczania instrumentów w obrocie zorganizowanym (rynek giełdowy i ASO) oraz OTC (rynek międzybankowy) nominowanych w euro oraz instrumentów dłużnych z rynku OTC nominowanych w złotówkach. Dzięki rozszerzeniu autoryzacji izby możliwe będzie także wnoszenie zabezpieczeń w formie środków pieniężnych w euro oraz obligacji nominowanych w tej walucie.


18.08.2016
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) i Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
Z dniem 1 września 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. oraz do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), przyjęte Uchwałą nr 20/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.


18.08.2016
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 1 września 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 36/159/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. oraz do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, przyjęte Uchwałą nr 21/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.


18.08.2016
Zmiany w Regulaminie funduszu rozliczeniowego
Z dniem 1. września 2016 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu funduszu rozliczeniowego na mocy Uchwały Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm.


18.08.2016
Zmiany w Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
Z dniem 1. września 2016 r. wejdą w życie zmiany Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot. Zmiany następują w związku z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm., a także zmianami Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 20/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 17 sierpnia 2016 r.


07.07.2016
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przedłużył z firmą AIG Europe Limited umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2017 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.​


04.07.2016
Czasowa obniżka opłat w KDPW_CCP (obrót niezorganizowany)
KDPW_CCP obniża na czas określony od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, o której mowa w pkt 5.1. Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).


30.06.2016
Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka z tytułem Menedżer Roku 2015
Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka została wyróżniona tytułem Menedżer Roku 2015 magazynu Home&Market.​


24.06.2016
Grupa KDPW po raz kolejny wyróżniona nagrodą Luminatus za innowacyjne usługi dla rynku finansowego
KDPW_CCP otrzymała prestiżową nagrodę Luminatus, przyznaną przez redakcję Bloomberg Businessweek Polska za innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Wyróżnienie otrzymała usługa rozliczania derywatów z rynku międzybankowego – OTC_clearing . Ranking magazynu docenił najbardziej innowacyjne firmy, usługi i zespoły, doceniając tym samym działania i wysiłki przedsiębiorców, naukowców, menedżerów w kreowanie innowacyjnych rozwiązań w Polsce.


21.06.2016
Wyróżnienie Izby Domów Maklerskich dla Grupy KDPW
Podczas uroczystych obchodów 20-lecia Izby Domów Maklerskich, które miało miejsce 20 czerwca br. IDM przyznała okolicznościowe nagrody. W kategorii „Instytucje współpracujące z Izbą” wyróżnienie otrzymały spółki Grupy KDPW, czyli Krajowy Depozyt oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.


09.06.2016
Pierwszy zagraniczny uczestnik rozliczający KDPW_CCP – ABN AMRO Clearing Bank N.V. – rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych
ABN AMRO Clearing Bank N.V., jako pierwszy zagraniczny uczestnik izby KDPW_CCP, rozpoczął rozliczanie transakcji zawieranych na rynku kasowym i terminowym GPW. Jako generalny uczestnik rozliczający KDPW_CCP, ABN AMRO umożliwi dostęp do krajowego rynku kapitałowego inwestorom korzystającym globalnie z usług tego banku w obszarze post-transakcyjnym. Wzrost liczby inwestorów obecnych na polskim rynku kapitałowym przełoży się na poprawę płynności na GPW i zwiększenie skali obrotów.​


06.06.2016
Prezes KDPW i KDPW_CCP z nagrodą Filar Rynku Kapitałowego
Podczas tegorocznej konferencji WallStreet, odbywającej się w dniach 3-5 czerwca Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP otrzymała wyróżnienie Filar Rynku Kapitałowego, przyznawane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.


31.05.2016
Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka w TOP10 Kobiet Rynku Kapitałowego
Gazeta Giełdy Parkiet wyłoniła dziesięć gwiazd polskiego rynku kapitałowego. Wśród nich znalazła się Prezes KDPW oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP Iwona Sroka.


25.05.2016
Grupa KDPW Partnerem Konferencji WallStreet 2016
W dniach 3-5 czerwca br. w Karpaczu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych organizuje 20. jubileuszową konferencję WallStreet. Wydarzenie od lat stanowi największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP od lat są Partnerami organizacyjnymi Konferencji.


13.05.2016
Wyróżnienia Grupy KDPW dla najaktywniejszych Uczestników 2015 roku
W dniu 12 maja br. Grupa KDPW wręczyła nagrody za szczególną aktywność i osiągnięcia 2015 roku Uczestnikom Krajowego Depozytu oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wyróżniającym się w obszarze post-transakcyjnym.


27.04.2016
Wskaźnik sytuacji bieżącej poniżej 100 pkt – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Kwiecień przyniósł kontynuację tendencji z poprzednich miesięcy. W konsekwencji, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej zaczął sygnalizować nieznaczne pogarszanie się kondycji biznesowej ankietowanych firm – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


04.04.2016
KDPW_CCP rozpoczyna publikację danych zgodnie ze standardami CPMI-IOSCO
Z dn. 1 kwietnia 2016 r. KDPW_CCP rozpoczął publikację danych ilościowych zgodnie ze standardami ustanowionymi przez CPMI-IOSCO w dokumencie Public quantitative disclosure standards for central counterparties. Opracowany i zamieszczony został także materiał zawierający opis jakościowy działalności KDPW_CCP w zakresie zarządzania ryzykiem. Obie publikacje będą sukcesywnie uzupełniane i rozszerzane o dodatkowe informacje oraz aktualizowane.


30.03.2016
Kontynuacja negatywnych tendencji – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Kolejny miesiąc z rzędu pogarszają się zarówno oceny sytuacji bieżącej, jak i prognozy firm na przyszłość. Dynamika tych zmian jest jednak znacznie słabsza niż jeszcze kilka miesięcy temu – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


14.03.2016
Zdalne odnawianie certyfikatów używanych w ramach Systemu Wymiany Informacji do komunikacji z kdpw_stream oraz nowy Regulamin SWI
14 marca 2016 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił funkcjonalność zdalnego odnawiania certyfikatów używanych w ramach Systemu Wymiany Informacji (SWI) do komunikacji z kdpw_stream. Jednocześnie, żeby usprawnić rozwiązania organizacyjno-prawne, część dotychczasowych zapisów umowy (Porozumienia SWI) została przeniesiona do Regulaminu SWI, i opracowane zostało nowe, znacznie krótsze Porozumienie SWI. Zastosowanie tej formuły umożliwi łatwiejsze dostosowywanie aspektów formalnych dot. komunikacji z kdpw_stream do dynamicznie zmieniających się wymagań technologicznych.


01.03.2016
Coraz słabsze prognozy na przyszłość – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Oczekiwania na przyszłość po raz kolejny osiągają nowe minima. Zarazem jednak nie najgorzej radzą sobie małe firmy, a wskaźnik odnoszący się do oceny bieżącej sytuacji biznesowej nadal utrzymuje się powyżej 100 punktów – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


26.01.2016
Pesymistyczne prognozy na przyszłość zaczynają przeważać – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Wskaźnik ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej obniżył się w styczniu w rekordowym tempie, choć nadal utrzymuje się on na relatywnie wysokim poziomie. Subindeks odnoszący się do oczekiwań na przyszłość po raz pierwszy w historii badania znalazł się natomiast w terytorium spadkowym – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


18.01.2016
Przedłużenie czasowego zwolnienia z opłat w obrocie zorganizowanym w roku 2016.


04.01.2016
Zmiany w załączniku nr 7 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 19. stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC na mocy Uchwały Nr 26/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 31 grudnia 2015 r.​ dotyczące wprowadzenia nowego sposobu pomiaru wykorzystania limitu zabezpieczeń i limitu kredytowego (załącznik nr 7 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC).


22.12.2015
Firmy coraz bardziej boją się o przyszłość – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Bieżący klimat koniunktury gospodarczej w Polsce pozostaje dobry, jednak wśród przedsiębiorców gwałtownie narasta niepewność oraz obawy o przyszłość. Wskaźnik dotyczący oczekiwań na kolejne 6 miesięcy spadał w grudniu w rekordowym tempie, osiągając najniższy poziom w dotychczasowej historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


21.12.2015
Faktura elektroniczna
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP od 31 grudnia 2015 r. udostępniają swoim kontrahentom możliwość otrzymywania faktur wystawianych przez te instytucje w formie elektronicznej. Wprowadzenie takiej funkcjonalności przyczyni się do usprawnienia procesu ich doręczania oraz wyeliminuje korespondencję papierową, wpływając także pozytywnie na ochronę środowiska i ograniczenie wykorzystania papieru.


15.12.2015
Prezes Iwona Sroka z tytułem Najlepszy Menedżer Roku 2015
Prezes KDPW i KDPW_CCP wyróżniona została tytułem „Najlepszy Menedżer 2015 roku”, przyznanym przez redakcję Bloomberg Businessweek Polska.


08.12.2015
VI Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych „Instrumenty Pochodne - Reaktywacja”
10 grudnia odbędzie VI edycja Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych, której partnerem jest Grupa KDPW. Kongres organizowany jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzacja transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych, zwłaszcza aspektów prawno-regulacyjnych i związanych z zarządzaniem ryzykiem wśród polskich instytucji finansowych oraz największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku.


02.12.2015
Grupa KDPW Partnerem głównym Kongresu „Parkietu”
Krajowy Depozyt oraz KDPW_CCP po raz kolejny były partnerami dorocznego Kongresu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, który odbył się 2 grudnia w Centrum giełdowym w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło wielu wybitnych prelegentów oraz tłumy zainteresowanych rynkiem kapitałowym słuchaczy.


02.12.2015
Kongres Rynku Kapitałowego
3 grudnia 2015 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują czwartą edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.


01.12.2015
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać kod LEI w KDPW
Zgodnie ze stanowiskiem Regulatory Oversight Committee (ROC) – regulacyjnego ciała nadzorczego czuwającego nad globalnym systemem nadawa kodów LEI – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą uzyskać w KDPW kod LEI, niezbędny do prawidłowego raportowania informacji o zawieranych transakcjach do repozytoriów transakcji.


27.11.2015
Iwona Sroka wśród 25 najlepszych menedżerów w finansach
Magazyn Home & Market prezentuje sylwetki 25 najlepszych menedżerów w branży finansowej, wśród których znalazła się Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka. Jak podkreśla redakcja, wybrane osoby zarządzają firmami, które przynoszą zyski, ewoluują, są coraz bardziej innowacyjne, podążają za zmieniającym się rynkiem i potrzebami klientów.


27.11.2015
Prognozy na przyszłość najsłabsze od stycznia – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Mimo dalszej poprawy bieżącej koniunktury, wśród firm narastają obawy związane ze spowolnieniem tempa rozwoju polskiej gospodarki – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


18.11.2015
PKO Bank Polski rozliczył pierwszą transakcję z rynku międzybankowego w izbie KDPW_CCP
PKO Bank Polski, największy krajowy bank, dołączył do grona aktywnych uczestników izby rozliczeniowej KDPW_CCP w obszarze rozliczeń transakcji instrumentów pochodnych OTC denominowanych w PLN. Do gwarantowania i rozliczania transakcji służy specjalnie dedykowany temu segmentowi moduł otc_clearing.


28.10.2015
Prognozy na przyszłość słabsze od oceny sytuacji bieżącej – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Po raz pierwszy w historii badania wskaźnik oceny ogólnej sytuacji biznesowej osiągnął wyższy poziom niż wskaźnik odnoszący się do oczekiwanej koniunktury gospodarczej w perspektywie najbliższego półrocza – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


24.10.2015
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania.
KDPW_CCP zakończył dzisiejsze testy ciągłości działania. Systemy produkcyjne KDPW_CCP zostaną ponownie udostępnione w Lokalizacji Podstawowej KDPW_CCP już dla celów działalności operacyjnej.


23.10.2015
Prezes Iwona Sroka w gronie TOP TEN polskich finansów
Ranking TOP TEN polskich finansów powstał w ramach raportu „Czy sektor finansowy ma płeć. Raport kobiety w finansach”, który został zrealizowany na zlecenie inicjatywy Znane Expertki, pod patronatem Wiceminister Finansów i Pełnomocnik Rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabeli Leszczyny oraz pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich.


22.10.2015
Wiceprezes KDPW_CCP Sławomir Panasiuk Przewodniczącym Rady WIBOR
19 października 2015 roku podczas posiedzenia Rady WIBOR na funkcję Przewodniczącego Rady wybrano Pana Sławomira Panasiuka, Wiceprezesa KDPW_CCP. Na Sekretarza Rady WIBOR wybrano Pana Norberta Jeziolowicza.


22.10.2015
Iwona Sroka powołana w skład Rady Dialogu Społecznego
Prezydent RP Andrzej Duda 22 października br. powołał członków Rady Dialogu Społecznego, wśród których znalazła się Iwona Sroka – Prezes KDPW i KDPW_CCP, Wiceprezydent Pracodawców RP. W instytucji, która zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, zasiada 59 osób – reprezentantów pracodawców, związków zawodowych i rządu. Swoich przedstawicieli z głosem doradczym ma także Prezydent oraz prezesi NBP i GUS.


22.10.2015
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2015
Niezmiennie od lat inwestor indywidualny to mężczyzna w wieku około 38 lat, posiadający wyższe wykształcenie, samodzielnie inwestujący na giełdzie od ok. 8 lat.


12.10.2015
Kongres Rynku Kapitałowego. IV Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, 3 grudnia 2015

01.10.2015
Odreagowanie w przemyśle po sierpniowych problemach energetycznych – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP.
Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej rośnie w rekordowym tempie. Ma to jednak związek przede wszystkim z normalizacją sytuacji większych przedsiębiorstw po ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej, jakie miały miejsce w sierpniu, a nie gwałtowną poprawą koniunktury biznesowej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


29.09.2015
Spotkanie dot. zmian w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW zaplanowanych na 2016 r.
29 września odbyło się spotkanie dla Uczestników KDPW_CCP dot. zmian w systemach informatycznych KDPW_CCP i KDPW zaplanowanych na 2016 r.


02.09.2015
Obowiązkowe testy kluczowych aspektów procedury na wypadek niewykonania zobowiązań
W dniu 25 listopada br. z udziałem uczestników rynku zostaną przeprowadzone testy kluczowych aspektów procedury na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z transakcji przyjętych przez KDPW_CCP do rozliczenia w systemie rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz w systemie rozliczeń OTC (obrót niezorganizowany).


25.08.2015
Kryzys energetyczny nie pozostał bez wpływu na koniunkturę gospodarczą w Polsce – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Przerwy w dostawach energii elektrycznej wpłynęły na wyraźne obniżenie oceny koniunktury w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Nasileniu uległy również zaobserwowane już w poprzednim miesiącu negatywne tendencje w zakresie prognoz na najbliższe półrocze – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


19.08.2015
KDPW_CCP i GPW ułatwiają rozliczającym zarządzanie ryzykiem
KDPW_CCP i GPW udostępniają aplikację Risk Management Access (RMA) dla wszystkich podmiotów rozliczających transakcje giełdowe. Usługa ułatwia zarządzanie ryzykiem i podwyższa bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi na GPW.


13.08.2015
Pierwszy zagraniczny Uczestnik Rozliczający KDPW_CCP
ABN AMRO Clearing Bank N.V. jest pierwszym zagranicznym podmiotem, który uzyskał uczestnictwo w systemie rozliczeń KDPW_CCP na rynku regulowanym. Obecnie izba rozliczeniowa posiada 37 uczestników rozliczających w tym segmencie oraz 16 uczestników w obszarze rynku OTC.


12.08.2015
Zaproszenie na spotkanie Kapitał dla rozwoju, 3 września 2015 r., Poznań
Zaproszenie na spotkanie Kapitał dla rozwoju


04.08.2015
Planowane zmiany dot. raportowania zgodnie z Walidacją Level 2
Na wrzesień 2015 r. planowane jest ogłoszenie przez ESMA konieczności wdrożenia nowej, bardziej restrykcyjnej kontroli kodów LEI, która wejdzie w życie trzy miesiące od daty ogłoszenia, o czym informujemy Uczestników pismem CCP/ZW/512/2015 W związku z tym, zwracamy uwagę na informację przekazaną przez KDPW_TR w zakresie STEP 2 (korespondencja​), zgodnie z wymogami ESMA każdy kontrahent jest zobowiązany zarówno do nabycia kodu LEI, jak i jego aktualizacji i regularnego odnawiania.


28.07.2015
Ocena sytuacji bieżącej po raz pierwszy powyżej 110 pkt – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Polska gospodarka wchodzi na coraz wyższe obroty, co zwiastuje wzrost dynamiki PKB w najbliższym czasie oraz dalszy spadek bezrobocia – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


14.07.2015
Akcjonariat Obywatelski: Inwestorzy ocenili poziom relacji inwestorskich
Znamy wyniki drugiego badania relacji inwestorskich, przeprowadzonego w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.


02.07.2015
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przedłużył z firmą AIG Europe Limited umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2016 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.


26.06.2015
Zarząd KDPW i KDPW_CCP na nową kadencję wybrany
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zwołane na 26 czerwca 2015 roku jednogłośnie powołało dr Iwonę Srokę na stanowisko Prezesa Zarządu KDPW na nową kadencję. Iwona Sroka po raz pierwszy fotel Prezesa Krajowego Depozytu objęła 30 lipca 2009 roku.


22.06.2015
Zmiany w załącznikach do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji
Z dniem 6. lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 8/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 czerwca 2015 r.


18.06.2015
Warsaw Capital Market Summit 2015
18 czerwca odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji Warsaw Capital Market Summit, która zgromadziła kilkuset gości reprezentujących firmy inwestycyjne, banki, emitentów, przedstawicieli instytucji finansowych oraz administracji publicznej, a także dziennikarzy ekonomicznych z całego świata. Warsaw Capital Market Summit 2015 to wydarzenie poświęcone rynkom kapitałowym w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.


16.06.2015
KDPW_CCP i GPW promują średnie i małe spółki
KDPW_CCP i GPW zdecydowały o czasowym zniesieniu opłat pobieranych od animatorów średnich i małych spółek. Celem jest wspieranie płynności obrotu akcjami małych i średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect. Promocja będzie trwać od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.


15.06.2015
Piąta edycja Warsaw Capital Market Summit odbędzie się już w najbliższy czwartek
Warsaw Capital Market Summit 2015 to międzynarodowa konferencja poświęcona rynkom kapitałowym w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna, już piąta edycja, odbędzie się 18 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


10.06.2015
Grupa KDPW na Targach IDX Londyn
Grupa KDPW wraz z warszawską giełd biorą udział w International Derivatives Expo (IDX), które odbywają się 9-10 czerwca 2015 r. w Londynie. Przedstawiciele KDPW oraz KDPW_CCP przedstawili międzynarodowemu gronu uczestników usługi dedykowane rynkowi instrumentów pochodnych.


29.05.2015
KDPW i KDPW_CCP Partnerami Organizacyjnymi Konferencji WallStreet
W dniach 29-30 maja br. w Karpaczu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych po raz 19. organizuje Konferencję WallStreet. Konferencja jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Polsce, która corocznie skupia ok. 1000 uczestników, w tym najbardziej aktywnych inwestorów giełdowych i ponad 100 spółek giełdowych.


28.05.2015
Izba KDPW_CCP rozliczyła pierwsze transakcje z rynku międzybankowego
Izba KDPW_CCP rozliczyła pierwsze transakcje z rynku międzybankowego (OTC), denominowane w PLN, zawarte pomiędzy Citi Handlowym a mBankiem. Do gwarantowania i zawierania transakcji na tym rynku służy specjalnie dedykowany temu segmentowi moduł otc_clearing, stworzony przez KDPW_CCP we współpracy z największymi bankami w Polsce, operującymi na rynku międzybankowym.


21.05.2015
Zakończenie wsparcia dla metodyki MPKR z dniem 30 czerwca 2015 r.
Przypominamy, że zgodnie z informacją przekazaną w piśmie o sygnaturze CCP/ZW/138/2015 z dnia 5 marca 2015 r., z dniem 30 czerwca 2015 r. zostanie zakończone wsparcie metodyki MPKR w zakresie dystrybucji plików zawierających scenariusze i parametry ryzyka (tzw. pliki ZAR).


20.05.2015
SWIFT Warsaw Business Forum
20 maja br. odbyła się trzecia edycja konferencji SWIFT Warsaw Business Forum, której Krajowy Depozyt jest partnerem. Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się, jaką drogę pokonała Warszawa w budowaniu regionalnego centrum finansowego.


05.05.2015
Uwagi Grupy KDPW do Zielonej Księgi „Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych”
Grupa KDPW, na obecnym etapie, pozytywnie ocenia Unię Rynków Kapitałowych z uwagi na cel, jakim jest wzmocnienie roli rynków kapitałowych w europejskiej gospodarce i lewarowanie wzrostu przedsiębiorstw, a zwłaszcza sektora MSP.


24.04.2015
Zmiany w załącznikach do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Z dniem 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC na mocy Uchwały Nr 4/15 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 25 marca 2015 r.


26.03.2015
KDPW i KDPW_CCP partnerami rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa Spółka Roku”
Redakcja Pulsu Biznesu po raz szesnasty wyróżniła najlepsze – zdaniem specjalistów rynku kapitałowego – spółki notowane na GPW w Warszawie. Krajowy Depozyt oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP od kilku lat są partnerami rankingu. W klasyfikacji ogólnej zwycięzcą okazała się spółka KRUK S.A. Na drugim miejscu uplasowała się VISTULA GROUP S.A., a na trzecim – ROBYG S.A.


25.03.2015
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP Partnerami Dnia Przedsiębiorczości
GK KDPW w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przystąpiła do projektu Dzień Przedsiębiorczości. Dzięki jednodniowym praktykom w firmach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają szansę przekonać się, czy ich wyobrażenia o wymarzonym zawodzie są prawdziwe i czy mają predyspozycje do wykonywania danej pracy. Wydarzenie po raz kolejny zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


20.03.2015
Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka uhonorowana nagrodą Byki i Niedźwiedzie „Parkietu”
Iwona Sroka, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP uhonorowana została statuetką Byka i Niedźwiedzia „Parkietu” za szczególny wkład w rozwój rynku kapitałowego. Nagrodę odebrała podczas Gali wręczenia tych prestiżowych wyróżnień, która odbyła się 19 marca br.


16.03.2015
Zmiana Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
Z dniem 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) na mocy Uchwały Nr 41/164/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2014 r.


16.03.2015
Zmiana Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany)
Z dniem 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) na mocy Uchwały Nr 42/165/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2014 r.


11.03.2015
Finał konkursu Futures Masters
Zakończył się konkurs Futures Masters, który miał na celu przybliżenie szerokiemu gronu inwestorów specyfiki kontraktów terminowych. 11 marca 2015 r. na stronie www.futuresmasters.pl została opublikowana lista finalistów.


02.03.2015
Koniec V, ostatniego etapu konkursu Futures Masters!
Zakończył się V, ostatni etap konkursu „Futures Masters”. W konkursie wzięło udział 8442 inwestorów zainteresowanych giełdowymi kontraktami terminowymi.


27.02.2015
Algorytm dla TRN i UTI dla transakcji z rynku OTC
KDPW_CCP udostępniło sposób tworzenia kodów TRN i UTI dla raportowania transakcji z rynku OTC rozliczanych w KDPW_CCP. Izba będzie używała przedstawionego algorytmu przy tworzeniu raportów przekazywanych do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.


24.02.2015
Wstępne wyniki IV edycji konkursu „Futures Masters”
Zakończyła się IV, przedostatnia edycja konkursu „Futures Masters”.


24.02.2015
Sytuacja polskich firm najlepsza od sierpnia – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Luty przyniósł, w odczuciu polskich firm, wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej. Wskaźnik oceny przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy rośnie najszybciej od lipca ubiegłego roku – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


20.02.2015
Wyróżnienia Grupy KDPW dla najaktywniejszych Uczestników 2014 roku
Podczas Gali „Podsumowanie Roku Giełdowego”, która odbył się 19 litego w Centrum Giełdowym w Warszawie Grupa KDPW przyznała wyróżnienia Uczestnikom Krajowego Depozytu oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP, którzy wykazali szczególną aktywność w obszarze post-transakcyjnym. Nagrodzeni zostali: Dom Maklerski BOŚ S.A., Raiffeisen Bank International AG oraz Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A.


20.02.2015
Nagroda dla pierwszego zagranicznego uczestnika bezpośredniego w KDPW
Podczas gali Podsumowanie Roku Giełdowego Grupa KDPW wręczyła swoim uczestnikom nagrody za 2014 rok. Jedną z nich otrzymał Raiffeisen Bank International z Wiednia - pierwszy zagranicznym podmiot, który utworzył rachunek zbiorczy (tzw. konto omnibus) bezpośrednio w KDPW. Na rachunku tym są deponowane wszystkie papiery wartościowe klientów banku, które zarejestrowane są w Krajowym Depozycie i są w obrocie na polskim rynku.


19.02.2015
Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC
W dniu 19 lutego 2015 r. w godzinach 11.00-14.00 w siedzibie KDPW_CCP, w sali konferencyjnej na VI piętrze odbędą się warsztaty dotyczące centralnego rozliczania transakcji OTC.


18.02.2015
Wstępne wyniki III etapu konkursu „Futures Masters”
Zakończył się III etap konkursu „Futures”.


13.02.2015
Pierwszy rok działania Repozytorium Transakcji KDPW_TR
Minął pierwszy rok funkcjonowania Repozytorium Transakcji KDPW_TR. W tym czasie repozytorium przyjęło blisko 105 mln raportów na temat 25,5 mln transakcji dokonanych na rynku instrumentów pochodnych, a Uczestnikami KDPW_TR jest aktualnie 171 podmiotów z 12 krajów.


09.02.2015
Podsumowanie II etapu konkursu Futures Masters
Zakończył się II etap konkursu Futures Masters. W tym tygodniu najwyższa stopa zwrotu wyniosła powyżej 75%


04.02.2015
Zakończył się I etap konkursu Futures Masters
Zakończył się I etap konkursu Futures Masters. Najwyższa stopa zwrotu po pierwszych pięciu dniach konkursowej rywalizacji wyniosła powyżej 82% Poniżej prezentujemy ranking 10 najbardziej skutecznych inwestorów wraz z wysokością stóp zwrotu, jaką udało im się osiągnąć w ciągu pierwszych 5 dni obrotu wirtualnym kapitałem.


16.01.2015
Informacja o udostępnieniu nowych komunikatów
Informujemy o udostępnieniu nowych komunikatów systemowych, które mają charakter informacyjny.


12.01.2015
Rusza konkurs Futures Masters
W styczniu 2015 r. startuje konkurs Futures Masters, który ma przybliżyć szerokiemu gronu inwestorów specyfikę kontraktów terminowych. W konkurs zaangażował się analityczny Dream Team z 11 domów i biur maklerskich. Konkurs potrwa pięć tygodni, dając pięć szans na wygranie nagród pieniężnych i rzeczowych, których pula wynosi 70 tys. zł.


31.12.2014
Podsumowanie roku 2014 w Grupie KDPW
Mijający rok był dla Grupy KDPW okresem intensywnego dostosowywania do nowych ram rynków finansowych stworzonych przez europejskie regulacje post-kryzysowe. W kwietniu izba rozliczeniowa KDPW_CCP uzyskała europejską autoryzację na gruncie rozporządzenia EMIR, jako trzeci taki podmiot w Europie. Wprowadzony został netting w papierach wartościowych oraz automatyczny rozrachunek w częściach – funkcjonalności obniżające koszty i zwiększające atrakcyjność rodzimego rynku finansowego dla polskich i zagranicznych uczestników. Ponadto KDPW rozwijał kompetencje Repozytorium Transakcji i Agencji Numerującej, nadającej m.in. kody LEI. Skrócony został cykl rozrachunkowy z T+3 na T+2 dla instrumentów rynku kasowego.


30.12.2014
Usługi na europejskim poziomie – broszura informacyjna
Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60 proc. giełdowych obrotów w tej części Europy, dysponuje stabilną bazą inwestorów, zdywersyfikowaną paletą instrumentów, bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą post-transakcyjną.


29.12.2014
Grupa KDPW „Lokomotywą Polskiej Gospodarki”
Grupa KDPW została wyróżniona tytułem „Lokomotywy Polskiej Gospodarki” w plebiscycie magazynu Home & Market.


23.12.2014
Sytuacja biznesowa polskich firm uległa w grudniu nieznacznej poprawie – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP


16.12.2014
KONGRES MAKROEKONOMICZNY „Polska za dwie dekady – geopolityka i gospodarka”
15 grudnia odbył się KONGRES MAKROEKONOMICZNY, podczas którego czołowi eksperci dyskutowali o tym, co czeka polską gospodarkę za rok, 10 i 20 lat. Grupa KDPW była partnerem wydarzenia.


15.12.2014
Prezes Iwona Sroka wśród dwudziestu najlepszych menedżerów 2014 roku
Bloomberg Businessweek Polska przedstawił ranking najlepszych menedżerów 2014 roku wskazanych na podstawie sondażu wśród szefów największych firm w Polsce. Na liście TOP20 znalazła się Iwona Sroka – Prezes KDPW i KDPW_CCP.


10.12.2014
Przedłużenie czasowego zwolnienia z opłat w obrocie niezorganizowanym w roku 2014 i 2015.

​Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzje o kontynuacji czasowego zwolnienia z opłat.08.12.2014
NBP otwiera rachunek bankowy dla KDPW_CCP
W dniu 8 grudnia 2014 r. Narodowy Bank Polski otworzy dla KDPW_CPP rachunek bankowych, który będzie prowadzony w PLN w systemie SORBNET2.


05.12.2014
Konkurs na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego rozstrzygnięty!
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych był organizatorem Konkursu dla studentów na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego.


05.12.2014
III Kongres Rynku Kapitałowego
Grupa KDPW wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała po raz trzeci Kongres Rynku Kapitałowego, który odbył się 4 grudnia w Warszawie.


05.12.2014
Konkurs na referat naukowy w ramach III Kongresu Rynku Kapitałowego rozstrzygnięty!
4 grudnia 2014 roku odbył się III KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


03.12.2014
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO - doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym
4 grudnia 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizują po raz trzeci „KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”. Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym.


26.11.2014
Pożyczki papierów wartościowych - Spotkanie warsztatowe dla uczestników KDPW i KDPW_CCP
W dniu 10 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00, w siedzibie KDPW S.A. w sali 6028 na VI piętrze odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące rozwiązań oferowanych przez Grupę KDPW w zakresie pożyczek papierów wartościowych (pożyczki negocjowane, pożyczki automatyczne), na które serdecznie Państwa zapraszamy.


25.11.2014
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców Listopad
Sytuacja bieżąca polskich firm jest coraz gorsza, ale perspektywy na przyszłość się poprawiają – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP


24.11.2014
KDPW rozpoczął nadawanie kodów FISN
Nie każdy kojarzy Krajowy Depozyt z Agencją Numerującą, a faktem jest, że jest on jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie oferujących tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego. Od listopada br. KDPW poszerzył zakres swoich usług o nadawanie kodów FISN, które w łatwy i wystandaryzowany sposób opisują cechy danego instrumentu finansowego.


07.11.2014
KDPW od 20 lat dba o bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego
​7 listopada br. minie 20 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie na rynku kapitałowym. KDPW odpowiada za rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i poza nim. W ciągu ostatnich 20 lat KDPW dokonał w sumie rozrachunku ponad 201 mln transakcji o wartości 86 bilionów złotych (kwota ponad 30 razy większa od tegorocznych planowanych wpływów do budżetu państwa).


30.10.2014
Kongres Rynku Kapitałowego. III Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym 4 grudnia 2014


29.10.2014
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2014
Już po raz dwunasty zaprezentowane zostały wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów SII, którego celem jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP są Partnerami Strategicznymi OBI.


27.10.2014
Systemy KDPW i KDPW_CCP działają bez zakłóceń
W związku z sytuacją awaryjną w budynku Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 4, uprzejmie informujemy, że systemy informatyczne KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. kontynuują działanie bez zakłóceń.


23.10.2014
Przedłużenie czasowej obniżki opłat z tytułu rozliczania transakcji objętych programem HVP
​Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. podjęła decyzję o przedłużeniu czasowej obniżki opłat z tytułu rozliczania transakcji objętych programem High Volume Provider wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.


22.10.2014
Repozytorium Transakcji KDPW_TR wyróżnione nagrodą Bloomberg Businessweek Polska
​Usługa Repozytorium Transakcji w KDPW (KDPW_TR) została wyróżniona prestiżowym tytułem Business Premium 2014 przyznanym po raz pierwszy przez redakcję Bloomberg Businessweek Polska. Uroczystość rozdania nagród miała miejsce 21 października br. w Warszawie. W imieniu Krajowego Depozytu dyplom z rąk Redaktora Naczelnego Cezarego Szymanka odebrała Prezes KDPW Iwona Sroka.


18.10.2014
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania
​W niedzielę, tj. 19.10.2014 w godzinach 13:00-16:00 istnieje możliwość przetestowania połączenia z systemem produkcyjnym KDPW_CCP w Lokalizacji Podstawowej.


10.10.2014
Konferencja FOW Derivatives World CEE 2014
14 października br. w Warszawie odbywa się VII edycja międzynarodowej konferencji FOW Derivatives World Central and Eastern Europe, organizowana przez globalny magazyn Futures & Options World. Głównym Partnerem Wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.


07.10.2014
KDPW i KDPW_CCP Partnerami Forum Inwestycyjnego Parkietu i Rzeczpospolitej
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP byli partnerami Forum Inwestycyjnego Parkietu i Rzeczpospolitej, które odbyło się 10 października w Centrum Giełdowym w Warszawie.


03.10.2014
Rekomendacja Rady ds. Systemu Płatniczego
​​Rada ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP rekomenduje bankom kierowanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC oraz transakcji repo do rozliczania w autoryzowanej izbie CCP.


03.10.2014
6 października – zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2
​Od 6 października zmienia się cykl rozrachunkowy z dotychczasowego T+3 na T+2. Zmiana wpłynie na realizację praw inwestorów wynikających z posiadania akcji i innych instrumentów, jak np. wypłata dywidendy, wypłata odsetek i wykup obligacji, prawo poboru, wykup lub umorzenie certyfikatów inwestycyjnych, wygaśnięcia certyfikatów strukturyzowanych. Przede wszystkim jednak zmiana cyklu rozrachunkowego na T+2 pozwoli na skrócenie okresu finalizacji zawieranych transakcji.


01.10.2014
Sukces polskiego panelu podczas konferencji SIBOS 2014
​Podczas tegorocznej konferencji SIBOS 2014, która miała miejsce w Bostonie, reprezentanci polskiego sektora finansowego przygotowali panel dyskusyjny “Polish financial sector – leading edge of global innovation”, prezentujący osiągnięcia Polski w budowaniu sektora finansowego na przestrzeni ostatnich 25 lat. W tym czasie polski rynek przeszedł głębokie zmiany i stał się jednym z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych rynków w Europie i na świecie, zwłaszcza w kwestii systemów płatności.


01.10.2014
Uruchomienie systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych
W dniu 1 października 2014 r. został uruchomiony, organizowany przez KDPW_CCP we współpracy z Krajowym Depozytem, system negocjowanych pożyczek papierów wartościowych.


17.09.2014
​Zmiany w regulacjach KDPW_CCP, w związku z uruchomieniem systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych.
​W dniu 1 października 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)>


10.09.2014
Grupa KDPW wspiera relacje inwestorskie
Krajowy Depozyt o raz izba rozliczeniowa KDPW_CCP były partnerami konferencji „Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi według najlepszych wzorców zachodnich”, organizowanej w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego.


29.08.2014
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na Forum Ekonomicznym w Krynicy
W dniach 2-4 września br. odbędzie się Forum Ekonomiczne w Krynicy. Podczas tegorocznego Forum Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP weźmie udział w panelu dyskusyjnym:
Komu potrzebny jest „supernadzór”? - czyli blaski i cienie nadzoru finansowego w Polsce..


28.08.2014
Rośnie ryzyko przedłużenia się spowolnienia na III kwartał – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Sierpień przyniósł wyraźne pogorszenie nastrojów przedsiębiorców. Spadek nowych zamówień oraz aktywności zakupowej zwiększa ryzyko przedłużenia się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce na III kwartał – pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


27.08.2014
Capital Market Games 2014
W dniach 19-21 września 2014 roku w Zakopanem, odbędą się Drugie Igrzyska Rynku Kapitałowego - Capital Market Games 2014.


26.08.2014
Konferencja Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi
Trwają zapisy na II edycję konferencji poświęconej relacjom inwestorskim


04.08.2014
Netting w papierach wartościowych – niższe koszty rozrachunku

​4 sierpnia 2014 r. izba KDPW_CCP wprowadziła mechanizm nettingu w papierach wartościowych, co w praktyce umożliwia generowanie przez KDPW_CCP do KDPW (lub innej izby rozrachunkowej) instrukcji rozrachunku  - do rozrachunku w papierach wartościowych lub/i środkach pieniężnych) z wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających wskazane konto rozrachunkowe.04.08.2014
Automatyczny rozrachunek w częściach od 4 sierpnia w KDPW

​Od 4 sierpnia 2014 r. w ramach optymalizacji procesu rozrachunku transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność automatycznego rozrachunku w częściach.01.08.2014
Raport Roczny KDPW_CCP 2013

Zapraszamy do lektury Raportu Rocznego KDPW_CCP 2013​29.07.2014
Powołanie Rady Nadzorczej KDPW_CCP oraz Członków Komitetu ds. Ryzyka nowej kadencji
Decyzją Walnego Zgromadzenia KDPW_CCP w dniu 29 lipca 2014 r. w skład Rady Nadzorczej KDPW_CCP powołani zostali: Karol Półtorak (Przewodniczący), Piotr Szpunar (Wiceprzewodniczący), Norbert Jeziolowicz, Iwona Lewińska, Witold Małecki, Dariusz Witkowski


21.07.2014
Zmiany w regulacjach KDPW_CCP, w związku z implementacją nettingu do rozliczeń rynku kasowego
W dniu 4 sierpnia 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany). Celem przedmiotowych zmian jest umożliwienie uruchomienia przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji przy wykorzystaniu mechanizmu kompensacji oraz agregacji zobowiązań i należności wyrażonych w papierach wartościowych, które wynikają z rozliczanych transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.


01.07.2014
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
​Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przedłużył z firmą AIG Europe Limited umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2015 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.​​​


30.06.2014
Jeden fundusz zabezpieczający dla ASO GPW i ASO BondSpot
  • ​BondSpot, GPW oraz KDPW_CCP utworzyły wspólny fundusz zabezpieczający rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu (ASO)
  • Połączenie funduszy pozwoli Uczestnikom KDPW_CCP na obniżenie obciążeń związanych z wpłatami do dwóch różnych funduszy zabezpieczających ASO, a także kosztów administracyjnych związanych z  bieżącym ewidencjonowaniem wpłat


26.06.2014
Nowa usługa KDPW_CCP - raportowanie zabezpieczeń klientów złożonych przez klientów u Uczestników Rozliczających
Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego KE nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r., obowiązek raportowania zabezpieczeń składanych przez klientów rozpocznie się 180 dni od dnia RSD (rozpoczęcie raportowania transakcji), czyli w dniu 11 sierpnia 2014 r.


24.06.2014
W czerwcu niekorzystne tendencje odwróciły się – wynika z najnowszego wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Sytuacja bieżąca poprawia się zdaniem przedsiębiorców coraz szybciej. Możliwe więc, że pod koniec II kwartału obserwowane niekorzystne tendencje, które w pewnej mierze zagrażały kontynuacji ożywienia gospodarczego w Polsce, ulegają odwróceniu – tak wskazują wyniki czerwcowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


24.06.2014
Zmiany komunikatów związanych z przeprowadzonym rozrachunkiem
W związku z wdrożeniem w terminie 28-29 czerwca br. (weekend) nowej wersji oprogramowania systemu kdpw_stream z nieaktywnymi, nowymi usługami: netting w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego (KDPW_CCP) i automatyczny rozrachunek w częściach (KDPW), od dnia 30 czerwca br. (poniedziałek) w systemie produkcyjnym kdpw_stream będą zaimplementowane nowe wersje komunikatów postrozrachunkowych, o czym informowaliśmy w piśmie CCP/ZW/471/2014


12.06.2014
Nowy fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot
W dniu 30 czerwca 2014 r. nastąpi likwidacja dotychczasowych funduszy zabezpieczających ASO, czyli funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A., które w dniu likwidacji zostaną zastąpione nowym funduszem zapezpieczającym ASO GPW BondSpot, który będzie zabezpieczał wykonywanie zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP S.A. rozliczeń transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez odpowiednio GPW lub BondSpot (w tym także transakcji zawartych przed dniem otwarcia likwidacji funduszy likwidowanych), o czym informujemy w piśmie CCP/ZW/543/2014.


04.06.2014
„Od 20 lat kształtujemy polski rynek finansowy” – kampania wizerunkowa Grupy KDPW
„Od 20 lat kształtujemy polski rynek finansowy” – pod takim hasłem ukazały się 4 czerwca br. reklamy wizerunkowe KDPW, nawiązujące do rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce.


03.06.2014
KDPW i KDPW_CCP Partnerami Organizacyjnymi Konferencji WallStreet
W dniach 6-8 czerwca br. w Karpaczu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych po raz 18. organizuje Konferencję WallStreet. Konferencja jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Polsce, która corocznie skupia ok. 1000 uczestników, w tym najbardziej aktywnych inwestorów giełdowych, ponad 100 spółek giełdowych.


27.05.2014
Spowalniające tempo poprawy sytuacji w maju – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Przedsiębiorcy odczuwają poprawę sytuacji bieżącej, choć jest ona wolniejsza niż przed miesiącem. Sugeruje to, że w II kwartale bieżącego roku ożywienie gospodarcze może wytracić część swojego rozpędu, chociaż wciąż większość przesłanek przemawia za tym, iż problemy te będą miały przejściowy charakter. Umiarkowanemu pogorszeniu uległy również prognozy sytuacji przyszłej, choć wciąż zdecydowanie przeważają optymiści – wskazują wyniki majowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


26.05.2014
Wdrożenie nettingu w dniu 4 sierpnia 2014 r.
Na wniosek Uczestników KDPW i KDPW_CCP, ulegnie przesunięciu termin wdrożenia nowych funkcjonalności dotyczących w szczególności rozrachunku w częściach (KDPW) i nettingu w papierach wartościowych (KDPW_CCP).


23.05.2014
KDPW i KDPW_CCP Partnerami Konferencji Instrumenty Pochodne 2014
W dniu 28 maja br. w Sali Notowań GPW odbędzie się Konferencja Instrumenty Pochodne 2014.


21.05.2014
Od 6 października 2014 r. zmianie ulegnie cykl rozrachunkowy dla instrukcji przekazywanych przez KDPW_CCP do rozrachunku w KDPW z T+3 na T+2.
Od 6 października 2014 r. zmianie ulegnie cykl rozrachunkowy dla instrukcji przekazywanych przez KDPW_CCP do rozrachunku w KDPW z T+3 na T+2. Zmiana cyklu rozrachunkowego na standard T+2 dostosuje polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej i wynika z dostosowania zasad obowiązujących na polskim rynku do regulacji CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych).


21.05.2014
W związku z informacją o złożeniu przez Dom Maklerski IDM SA wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Krajowy Depozyt i izba rozliczeniowa KDPW_CCP działają zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

W związku z informacją o złożeniu przez Dom Maklerski IDM SA wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Krajowy Depozyt i izba rozliczeniowa KDPW_CCP działają zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Monitorujemy na bieżąco sytuację, posiadamy wypracowane i zgodne z europejską regulacją EMIR rozwiązania w zakresie systemu gwarantowania rozliczeń i zarządzania ryzykiem, które zapewniają bezpieczne funkcjonowanie rynku.19.05.2014
Konferencja European Clearing & Settlement 2014
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP są partnerami tegorocznej edycji konferencji European Clearing & Settlement, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Londynie.


06.05.2014
Dobra infrastruktura wzmacnia polski rynek finansowy
- Utrzymanie w Polsce kompetencji instytucji infrastrukturalnych takich, jak KDPW_CCP, KDPW, KDPW_TR powinno stać się jednym z celów strategii rozwoju polskiego rynku kapitałowego – pisze Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP w artykule "Dobra infrastruktura wzmacnia polski rynek finansowy", który ukazał się w portalu ObserwatorFinansowy.pl.


05.05.2014
KDPW i KDPW_CCP Partnerami VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
W dniach 7-9 maja br. w Katowicach odbyła się VI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Spółki Grupy KDPW po raz kolejny były Partnerem tego największego w regionie Europy Środkowej wydarzenia, będącego forum wymiany myśli i poglądów dotyczących przyszłości Europy.


29.04.2014
Lepsza sytuacja bieżąca, lecz słabsze perspektywy na przyszłość – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację swoich firm. Ożywienie gospodarcze nabiera rozpędu, jednak napięta sytuacja polityczna na Wschodzie studzi optymizm oraz zwiększa niepewność dotyczącą przyszłości – takie wnioski płyną z najnowszego Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


23.04.2014
Zmiany regulaminów funduszy zabezpieczających rozliczanie transakcji zawartych w ASO organizowanym przez GPW w Warszawie S. A. i BondSpot S.A.
Z dniem 8 maja 2014 r. nastąpią zmiany regulaminów:
  • funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę oraz
  •  funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot.
Celem przedmiotowych zmian jest umożliwienie utworzenia nowego funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę i BondSpot (nowy fundusz zabezpieczający ASO), przy wykorzystaniu aktywów wniesionych przez uczestników do funduszy, które mają zostać zlikwidowane. W tym celu, do regulaminów funduszy zostały wprowadzone rozdziały określające zasady likwidacji funduszy, o czym informujemy Uczestników w piśmie CCP/ZW/357/2014
Treść ww. Regulaminów została zamieszczona w zakładce Regulacje


17.04.2014
Przypomnienie o obowiązku składania przez uczestników KDPW_CCP oświadczeń dot. zapisu na Sąd Polubowny do 22 kwietnia 2014 r.
W dniu 22 kwietnia 2014 r. mija termin składania do KDPW_CCP S.A. oświadczeń dot. zapisu na Sąd Polubowny.


09.04.2014
Komisja Nadzoru Finansowego 8 kwietnia 2014 r. dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenie EMIR.
Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie działające w Unii Europejskiej izby rozliczeniowe do 15 września 2013 r. miały obowiązek złożyć w krajowym organie nadzoru wniosek autoryzacyjny. W sumie w UE stosowne dokumenty złożyły 22 izby. Potwierdzeniem wywiązania się danej izby z określonych wymogów jest jej autoryzacja, dokonywana przez krajowy organ nadzoru, po rekomendacji międzynarodowego Kolegium złożonego, m.in. z przedstawicieli banku centralnego oraz wybranych członków organów nadzorczych z innych krajów Unii Europejskiej oraz europejskiego nadzoru ESMA.


02.04.2014
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP Partnerami Dnia Przedsiębiorczości, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Krajowy Depozyt i izba rozliczeniowa KDPW_CCP w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przystąpiły do projektu Dzień Przedsiębiorczości. W dniu 2 kwietnia br. przyjęły na praktyki uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. W trakcie praktyk uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem KDPW i KDPW_CCP, ich rolą na rynku kapitałowym, w szczególności zadaniami Działu Operacyjnego KDPW (operacje międzynarodowe, rozrachunki, obsługa emitentów) oraz izby rozliczeniowej (zarządzanie ryzykiem).


31.03.2014
Pierwszy etap testów nettingu w papierach wartościowych (KDPW_CCP) i rozrachunku w częściach (KDPW) przedłużony do 30.04.2014 r.
 


27.03.2014
Spotkanie dotyczące konsultacji założeń projektu polegającego na wprowadzeniu nowych produktów związanych z obrotem obligacjami skarbowymi
W środę 2 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00, w siedzibie KDPW, w sali konferencyjnej na VI piętrze odbyło się spotkanie poświęcone konsultacji założeń projektu rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku Treasury BondSpot Poland objętych systemem gwarantowania rozliczeń oraz implementacji usługi tri-party repo.


27.03.2014
Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego – pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP
Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają swoją sytuację. Widzą ożywienie gospodarcze i spodziewają się dalszej poprawy koniunktury w kraju – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


19.03.2014
Czy instytucje finansowe mogą służyć ludziom? Nowa książka o przyczynach kryzysu i recepcie na jego zażegnanie
Do księgarni w całej Polsce trafiła książka „Służebność. Utracone dziedzictwo Wall Street”, której partnerem polskiego wydania jest Krajowy Depozyt oraz izba KDPW_CCP. Autor, John G. Taft, przyczyn ostatniego kryzysu gospodarczego dopatruje się w odejściu przez instytucje finansowe od zasady służebności wobec klientów. Pierwotnie powoływane z misją dbania o interesy tych, którzy powierzyli im swój kapitał, dziś przestały pełnić funkcję pośrednika działającego na rzecz swych klientów, a zaczęły występować jako własny zleceniodawca.


19.03.2014
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP patronami honorowymi tegorocznych „Byków i Niedźwiedzi” Gazety Parkiet
Już po raz 20. najlepsze spółki i menedżerowie otrzymali od Gazety Giełdy Parkiet nagrodę „Byki i Niedźwiedzie”. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień, także w plebiscycie „Złote Prtfele” odbyła się 19 marca br. w Centrum Giełdowym.


03.03.2014
KDPW i KDPW_CCP partnerami merytorycznymi XIV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich „Jak zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego”
W dniach 7-9 marca 2014 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się konferencja programowa Izby Domów Maklerskich „JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO”.


28.02.2014
Testy nowych funkcjonalności systemu kdpw_stream
Pierwszy etap testów w ramach udostępnionych nowych funkcjonalności systemu kdpw_stream: rozrachunku w częściach (KDPW) i nettingu w papierach wartościowych (KDPW_CCP), został wydłużony do dnia 31 marca 2014 r., o czym informujemy w piśmie do Uczestników z dn.25 lutego br.


24.01.2014
Zmiany w Regulacjach KDPW_CCP
W celu dostosowania regulacji KDPW_CCP do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ("rozporządzenie EMIR"), a także standardów technicznych stanowiących przepisy wykonawcze rozporządzenia EMIR, które dotyczą obowiązków CCP, w dniu 20 stycznia 2014 r. opublikowane zostały teksty regulacji KDPW_CCP S.A., które wejdą w życie z dniem 3 lutego 2014 r.


23.01.2014
Obowiązujące zasady potwierdzania sald
W celu usprawnienia procesu potwierdzania sald, przypominamy, iż w zakładce Uczestnicy/Obrót zorganizowany znajdują się Wzory dokumentów (wzór 16 i 17), które należy stosownie wypełnić i przesłać podpisane zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji spółki do potwierdzenia przez KDPW_CCP.


09.01.2014
Podsumowanie roku w Grupie KDPW
Kilkanaście projektów wpływających na jakość infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce zrealizowała w 2013 roku Grupa KDPW, w skład której wchodzą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.


30.12.2013
Zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji KDPW_CCP - obrót zorganizowany
Z dniem 3 lutego 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu rozliczeń transakcji w obrocie zorganizowanym, wprowadzone w celu dostosowania regulacji KDPW_CCP do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ("rozporządzenie EMIR"), a także standardów technicznych stanowiących przepisy wykonawcze rozporządzenia EMIR, które dotyczą obowiązków CCP.


30.12.2013
KDPW uzyskał status jednostki pre-LOU
​Zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee (ROC) – regulacyjnego ciała nadzorczego czuwającego nad globalnym systemem nadawa kodów LEI – Krajowy Depozyt uzyskał status jednostki pre-LOU. Tym samym numery nadawane przez KDPW w celu raportowania informacji do repozytoriów transakcji stają się kodami pre-LEI. Dotyczy to także kodów przyznanych przez KDPW przed 27 grudnia 2013 roku (tzw. KEI).​​


13.12.2013
Izba KDPW_CCP uzyskała kod KEI w KDPW
12 grudnia 2013 roku KDPW_CCP uzyskała w KDPW kod KEI (kod identyfikacyjny podmiotu prawnego zgodny ze standardem ISO17442), niezbędny do poprawnego spełnienia obowiązku raportowania informacji do repozytoriów transakcji, który wejdzie w życie z dniem 12 lutego 2014 roku.


04.12.2013
Prezentacja ze spotkania w sprawie raportowania do KDPW_TR
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przybliżającą usługę raportowania do KDPW_TR przez KDPW_CCP.


02.12.2013
Uzyskaj numer LEI w KDPW
Od 29 listopada 2013 r. poprzez stronę internetową KDPW w łatwy i szybki sposób uzyskać można numer zgodny ze standardem LEI. Jego posiadanie jest niezbędne, aby móc raportować informacje do repozytoriów transakcji.


23.11.2013
KDPW_CCP zakończył testy ciągłości działania.
W niedzielę, tj. 24.11.2013 w godzinach 13:00-16:00 istnieje możliwość przetestowania połączenia z systemem produkcyjnym KDPW_CCP w Lokalizacji Podstawowej.


19.11.2013
II Kongres Rynku Kapitałowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego już po raz drugi zorganizowali „KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”, który odbył się 18 listopada br.


18.11.2013
IV Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych
Krajowy Depozyt oraz izba KDPW_CCP po raz kolejny byli partnerami Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych organizowanego przez Związek Banków Polskich. Tegoroczna edycja spotkania skupiła się na dyskusjach na temat nowego europejskiego ładu na rynku transakcji pochodnych. Podczas Kongresu prelegenci przedstawili i omówili ostatnie akty prawne mające wpływ na funkcjonowanie tego sektora: (m.in. BRRD, Basel III, EMIR, CRD IV, Dodd-Frank Act).


08.11.2013
ESMA zarejestrowała Repozytorium Transakcji w KDPW jako jedne z pierwszych czterech w Europie
​Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Repozytorium KDPW (KDPW_TR) jest jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.


08.11.2013
Harmonogram procesu autoryzacji KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR
4 listopada 2013 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informację, że wniosek o autoryzację izby zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia EMIR został uznany w tym dniu za kompletny. Do dnia 4 maja 2014 roku izba powinna otrzymać decyzję nadzoru w tej sprawie.


08.11.2013
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym 18 listopada 2013 r.

07.11.2013
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. KDPW oraz KDPW_CCP partnerem wydarzenia
Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przeprowadziło Ogólnopolskie Badanie Inwestorów. Ma ono na celu stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznania ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Krajowy Depozyt oraz izba KDPW_CCP po raz kolejny byli parterami OBI. W tegorocznej edycji wzięło udział 5332 inwestorów.


25.10.2013
Prezes Iwona Sroka wyróżniona w rankingu "Perły Polskiego Biznesu"
Gazeta Finansowa opublikowała w piątek, 25 października doroczny ranking „Perły Polskiego Biznesu”. Wśród wyróżnionych kobiet, stanowiących elitę menedżerek w naszym kraju, po raz kolejny znalazła się Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka.


18.10.2013
Debiut nowych instrumentów pochodnych i dyplom dla KDPW_CCP
18 października br. jest pierwszym dniem notowania na warszawskim parkiecie nowych instrumentów pochodnych: kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR oraz kontraktów terminowych na obligacje skarbowe. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP objęła rozliczeniami nowe instrumenty.


16.10.2013
KDPW_CCP obejmie rozliczeniami i gwarantowaniem rozliczeń nowe instrumenty wprowadzone do obrotu na GPW
KDPW_CCP obejmie rozliczeniami nowe instrumenty: kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty terminowe na obligacje skarbowe, które wprowadzone zostaną do obrotu giełdowego 18 października 2013 r.


15.10.2013
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym
18 listopada 2013 r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul Szturmowa 1/3

08.10.2013
Kod LEI – dowiedz się więcej
Zgodnie z przepisami rozporządzeń delegowanych na podstawie unijnego Rozporządzenia EMIR, posiadanie odpowiedniego numeru identyfikującego podmiot jest niezbędne do przekazywania do repozytoriów transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych.


08.10.2013
II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013
W dniach 16 – 17 października br. w Warszawie miał miejsce II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2013. To największa polska konferencja o regulacjach finansowych.


02.10.2013
6th Annual Derivatives World CEE
3 października 2013 w Warszawie odbyła się konferencja „6th Annual Derivatives World CEE” organizowana przez globalny magazyn Futures & Options World. Izba KDPW_CCP była partnerem tego wydarzenia.


19.09.2013
Zakończono konsultacje z bankami dotyczące rozszerzenia usług rozliczeniowych dla obrotu niezorganizowanego (OTC)
Zakończono konsultacje z bankami dotyczące rozszerzenia usług rozliczeniowych dla obrotu niezorganizowanego (OTC) w formule CCP o rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych. Usługa ta będzie udostępniana etapowo, począwszy od początku 2014 roku i będzie uzupełnieniem usługi dedykowanej dla instrumentów pochodnych stopy procentowej rozliczanych w PLN. Wypracowany model i zakres instrumentów objętych projektem jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z bankami.


13.09.2013
Harmonogram implementacji Rozporządzenia EMIR
Na stronie internetowej ESMA (European Securities and Markets Authorities) został opublikowany najnowszy harmonogram wejścia w życia rozporządzenia EMIR.


12.09.2013
Zakończono konsultacje z Uczestnikami dotyczące nettingu i rozrachunku w częściach
Zakończono konsultacje z Uczestnikami dotyczące w szczególności zawartości komunikatów udostępnianych przez KDPW, jako analityka do wynettowanych instrukcji rozrachunku.


27.08.2013
KDPW i KDPW_CCP Partnerami Forum Inwestycyjnego w Tarnowie
Europejskie rynki finansowe, w obliczu globalnego kryzysu, stoją przed wielkim wyzwaniem, jakim jest Unia Bankowa i Nowa Umowa Kapitałowa, określana jako Bazylea III. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego oraz wzrost jego odporności na wahania koniunkturalne. Pierwszy krok w sprawie Unii Bankowej został wykonany – Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o stworzeniu wspólnego unijnego nadzoru bankowego, która zacznie obowiązywać w 2014 roku. Drugi etap to przedstawiony przez Komisję Europejską projekt europejskiego mechanizmu uporządkowanej likwidacji banków, który może wejść w życie w 2018 roku. W przygotowaniu jest także europejski system gwarantowania depozytów.


30.07.2013
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP Partnerami Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Trwa jedenasta edycja Ogólnopolskiego Badania Inwestorów (OBI) przeprowadzanego co roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Ideą badania jest przedstawienie profilu i preferencji przeciętnego polskiego inwestora indywidualnego.


04.07.2013
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zawarł z firmą AIG Europe Limited umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2014 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak również spółki zależnej KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej.


28.06.2013
Izba KDPW_CCP złożyła wniosek w sprawie autoryzacji na gruncie europejskiej regulacji EMIR
28 czerwca 2013 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o autoryzację izby zgodnie z europejskim rozporządzeniem EMIR*, które określa m.in. jednolite wymogi dotyczące funkcjonowania izb rozliczeniowych w Unii Europejskiej. Uzyskanie autoryzacji potwierdzi gotowość do świadczenia przez KDPW_CCP usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, a podmiotom zobowiązanym do rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych OTC na wywiązanie się z tego obowiązku.


25.06.2013
Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka wśród najlepszych polskich menedżerów w rankingu WPROST
Iwona Sroka, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP, znalazła się wśród najlepszych polskich szefów w rankingu „TOP 20 Menedżerowie na czas kryzysu” ogłoszonego przez tygodnik „Wprost”.


20.06.2013
KDPW i KDPW_CCP partnerem Network Management 2013
13. edycja międzynarodowej konferencji NeMa (Network Management), określanej jako Sibos for the securities industry, odbyła się w dniach 18 – 20 czerwca br. Warszawa przez dwa dni gościła przedstawicieli największych globalnych instytucji finansowych, izb rozliczeniowych oraz centralnych depozytów na takim wydarzeniu.


13.06.2013
Przedstawiciele domów maklerskich, banków i inwestorów będą opiniować kluczowe regulacje KDPW_CCP
W dniu 12 czerwca br. Rada Nadzorcza KDPW_CCP powołała Komitet ds. Ryzyka, w skład którego weszli, poza niezależnymi członkami Rady, przedstawiciele domów maklerskich, banków i inwestorów


11.06.2013
Krajowy Depozyt i Izba rozliczeniowa KDPW_CCP partnerami konferencji WallStreet 2013
W ostatni weekend (7-9 czerwca br.) w Karpaczu odbyła się 17 edycja konferencji Wallstreet, organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Tegoroczna impreza zgromadziła ponad 800 uczestników, którzy mieli możliwość udziału w licznych wykładach i dyskusjach poświęconych przyszłości rynku kapitałowego oraz spotkań z analitykami. Gościem specjalnym konferencji był znany inwestor giełdowy Gavin Holmes, popularyzator analizy wolumenu i spreadu.


03.06.2013
Wprowadzenie odrębnych parametrów ryzyka dla depozytów intraday.
5 czerwca br. wchodzą w życie zmiany do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP, dotyczące zasad wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym.


03.06.2013
W czwartek rozstrzygnięcie konkursu IPO Summit, Warsaw Award 2013
Globalne i regionalne instytucje wyróżnione za wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego


16.05.2013
Raportowanie kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji za pośrednictwem KDPW_CCP
KDPW_CCP prowadzi prace mające na celu uruchomienie usługi, dzięki której od dnia wejście w życie obowiązku raportowania zawartych kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji KDPW_CCP będzie mógł raportować kontrakty pochodne także na zlecenie uczestnika, z zachowaniem zasady unikania dublowania zgłaszania informacji, zgodnie z wymogami art. 9 ust.1 EMIR.


16.05.2013
Warsztaty z zasad budowy komunikatów służących do komunikacji z systemem rozliczeniowym kdpw_otc
Uprzejmie informujemy, że w piątek 24 maja br. oraz w środę 29 maja w godzinach 10:00 – 15:00, w siedzibie KDPW, w sali konferencyjnej na VI piętrze odbędą się warsztaty z zasad budowy komunikatów służących do komunikacji z systemem rozliczeniowym kdpw_otc.


01.05.2013
Czasowa obniżka opłat z tytułu rozliczenia transakcji repo (obrót niezorganizowany)​
KDPW_CCP obniża na czas określony (od 1 maja do 31 grudnia 2013 r.) opłaty z tytułu rozliczenia transakcji repo do 1/2 wysokości ich stawki podstawowej.


29.03.2013
Czasowa obniżka opłat w KDPW_CCP (obrót niezorganizowany)
KDPW_CCP obniża na czas określony opłatę za wpis do rejestru uczestników oraz opłatę za uczestnictwo w roku 2013, w ten sposób, że opłaty te pobiera się w 1/2 wysokości ich stawki od uczestników rozliczających, którzy:
1/ w okresie od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. uzyskają uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC, a następnie
2/ do dnia 31 grudnia 2013 r. spełnią obowiązki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).​


07.03.2013
Stabilny filar rynku - artykuł Prezes Iwony Sroki
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Prezes Iwony Sroki opublikowanym w Gazecie Giełdy Parkiet, z okazji wręczenia nagród Byki i Niedźwiedzie.
Iwona Sroka – Prezes KDPW i KDPW_CCP


04.03.2013
Wyróżnienie dla Prezes Iwony Sroki w rankingu Wprost
Tygodnik Wprost opublikował ranking Kobiety Finansów, najlepsze menedżerki na czele instytucji finansowych. Prezes KDPW i KDWP_ CCP Iwona Sroka uplasowała się w pierwszej dziesiątce zestawienia.


04.03.2013
KDPW_CCP partnerem konferencji programowej Izby Domów Maklerskich
Doroczna konferencja Izby Domów Maklerskich, która odbyła się w tym roku w Bukowinie Tatrzańskiej, zgromadziła przedstawicieli najważniejszych instytucji finansowych w Polsce, którzy debatowali nad kondycją polskiego rynku. Celem trzydniowego spotkania było wypracowanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności rynku oraz wskazanie obszarów, które wymagają podjęcia wspólnych działań.


26.02.2013
Kanały RSS dostępne na stronach internetowych KDPW_CCP
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszej spółki zachęcamy do korzystania z kanałów RSS. Czytniki RSS umożliwiają śledzenie najnowszych informacji zamieszczanych na stronie KDPW_CCP w sekcji Aktualności.


21.02.2013
Zmiany w KDPW_CCP w związku z Rozporządzeniem EMIR
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą planowanych zmian w KDWP_CCP związanych z wejściem w życie Rozporządzenia EMIR.​


20.02.2013
Pierwszy uczestnik izby KDPW_CCP w obszarze OTC
Raiffeisen Bank Polska S.A. jest pierwszym podmiotem, który uzyskał członkostwo w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP w obszarze rozliczania derywatów z rynku OTC.​


12.02.2013
Iwona Sroka wśród najbardziej znaczących kobiet w Polsce
Iwona Sroka, Prezes KDPW oraz KDPW_CCP, po raz kolejny znalazła się w prestiżowym rankingu magazynu Home & Market „50 najbardziej wpływowych kobiet”, zajmując wysokie, dziewiąte miejsce.


08.02.2013
Nasdaq OMX o współpracy z KDPW_CCP
Największy na świecie operator giełdowy Nasdaq OMX poinformował o współpracy z KDPW_CCP.


03.01.2013
2 stycznia wszedł w życie Regulamin rozliczeń transakcji dla obrotu niezorganizowanego
Z dniem 2 stycznia 2013 r. wszedł w życie "Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)"  i tym samym nastąpiło uruchomienie usługi gwarantowania i rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo. Regulamin został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 grudnia 2012 r.​


03.01.2013
Rok 2012 w KDPW i KDPW_CCP
Rok 2012 w Grupie KDPW to przede wszystkim wzmożone prace nad uruchomieniem nowych usług, które wzbogacają ofertę polskiego rynku finansowego: rozliczania derywatów z rynku OTC przez KDPW_CCP oraz repozytorium transakcji w KDPW. Miniony rok to także nowy, elektroniczny kanał komunikacji z emitentami, dwa kolejne połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami, uruchomienie usługi hold-release.​


20.12.2012
Czasowe zwolnienie z opłat dla uczestników rozliczających w obszarze OTC
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP przygotowała promocyjne warunki dla instytucji, które do 29 marca 2013 r. zdecydują się na przystąpienie do izby w obszarze OTC.​


20.12.2012
Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla sektora bankowego
Podczas wspólnej konferencji prasowej Związku Banków Polskich oraz KDPW i KDPW_CCP przedstawione zostały m.in. nowe usługi oferowane przez Grupę KDPW dla sektora bankowego: gwarantowanie i rozliczanie transakcji z rynku derywatów OTC oraz repozytorium transakcji. Rozwiązania te są odpowiedzią na regulacje europejskie (rozporządzenie EMIR*), które mają na celu odbudowanie zaufania na rynku międzybankowym i zwiększenie jego płynności, która widocznie zmalała w związku z perturbacjami na rynkach finansowych ostatnich lat.​


19.12.2012
2 stycznia 2013 r. KDPW_CCP uruchomi rozliczenia derywatów z rynku OTC
19 grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Treść Regulaminu udostępniona została w zakładce „Regulacje”. Wejdzie on w życie z dniem 2 stycznia 2013 roku. Począwszy od tego dnia izba rozliczeniowa KDPW_CCP uruchomi rozliczenia transakcji w systemie rozliczeń OTC.


07.12.2012
Wyróżnienie dla Prezes Iwony Sroki w rankingu Gazety Finansowej
Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka została wyróżniona w rankingu Gazety Finansowej "Perły Polskiego Biznesu" dla najbardziej przedsiębiorczych kobiet w polskim biznesie.​


05.12.2012
Udział Prezes Iwony Sroki w Global Custody Forum
Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP I. Sroka wzięła udział w 23 edycji Global Custody Forum w Londynie.  Forum jest jednym z największych spotkań branżowych organizowanych w Europie, skupiającym  przedstawicieli instytucji finansowych, inwestorów, doradców inwestycyjnych z ponad 20 krajów.​


03.12.2012
Akcjonariat Obywatelski: Inwestuj Świadomie – podsumowanie 2012 r.
Zakończyła się tegoroczna odsłona kampanii edukacyjno-informacyjnej Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie, realizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa przy wsparciu wielu partnerów, w tym KDPW. W 29 spotkaniach zorganizowanych w tym roku wzięło udział 2 100 osób, szczególną popularnością cieszyły się warsztaty w Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu, w których uczestniczyło od 130 do160 osób. Tylko w listopadzie w warsztatach wzięło udział prawie tysiąc osób, które chciały pogłębić swoją wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku kapitałowego. Po krótkiej przerwie grudniowej, na początku stycznia 2013 roku, odbędą się spotkania w kolejnych miastach m.in. w Warszawie, Częstochowie, Kielcach i Wrocławie.​


26.11.2012
Profesjonalny Inwestor z wsparciem KDPW i KDPW_CCP
Zakończyła się jednia z największych konferencji kierowanych do inwestorów indywidualnych: Profesjonalny Inwestor. Wszyscy zainteresowani wiedzą o inwestowaniu mieli okazję pogłębić swoją wiedzę podczas trzydniowego spotkania w dniach 23-25 listopada 2012 r.​


19.11.2012
Izba KDPW_CCP udostępniła do testów system kdpw_otc
19 listopada br., zgodnie z zapowiedziami, izba rozliczeniowa KDPW_CCP udostępniła do testów system kdpw_otc, służący rozliczaniu transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym. Uczestnicy rynku już mogą z niego korzystać. Uruchomienie produkcyjne usługi nastąpi po opublikowaniu i wejściu w życie przygotowanego przez KDPW_CCP Regulaminu Rozliczeń Transakcji dla obrotu niezorganizowanego.​


06.11.2012
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. KDPW oraz KDPW_CCP partnerem wydarzenia
Wyniki najnowszego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, zostały zaprezentowane na konferencji prasowej 6 listopada br. Wnioski płynące z ankiety mają na celu stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. KDPW oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP są partnerami badania.


29.10.2012
Prezes Iwona Sroka wśród najlepszych menedżerek w Polsce
Tygodnik Wprost opublikował dziś listę Top 50 najlepszych menedżerek w Polsce przygotowaną na podstawie wskazań innych menedżerów. Trzecie miejsce wśród najlepszych menedżerek w naszym kraju zajęła Iwona Sroka – Prezes KDPW i KDPW_CCP.​


25.10.2012
Wzory oświadczeń dotyczące rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym polegające na zastosowaniu nowacji rozliczeniowej
Na stronie internetowej www.kdpwccp.pl w zakładce Pod ręką/Wzory dokumentów zostały zamieszczone wzory oświadczeń, które powinny być przekazane do KDPW_CCP S.A. do 30 listopada 2012 roku, tj. przed rozpoczęciem rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym w sposób polegający na zastosowaniu nowacji rozliczeniowej.


24.10.2012
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, które wprowadzają nowację rozliczeniową. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa staje się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. Obejmuje ona wszystkie transakcje rozliczanie w KDPW_CCP.


18.09.2012
KDPW_CCP and everything’s cleared – nowa prezentacja multimedialna
KDPW_CCP and everything’s cleared to tytuł nowej prezentacji, która jest dostępna na stronie internetowej spółki. Wydzielenie rok temu 1 lipca 2011 r., izby rozliczeniowej ze struktur Depozytu było jednym z najważniejszych wydarzeń nie tylko w historii KDPW, ale całego polskiego rynku.


14.09.2012
20 września: spotkanie w sprawie uruchomienia rozliczeń transakcji OTC
20 września br. o godz. 10.00 w siedzibie KDPW odbędzie się spotkanie z Uczestnikami w związku z projektem uruchomienia rozliczeń transakcji OTC.​


27.08.2012
Wiedza to najlepsza broń inwestorów. Rusza druga odsłona kampanii edukacyjnej "Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie".
Rusza druga odsłona kampanii edukacyjnej "Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie". Ministerstwo Skarbu Państwa uruchamia ogólnopolski program edukacyjny skierowany do indywidualnych inwestorów giełdowych. Będą oni mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów w całej Polsce a także skorzystać z zasobów wiedzy online na nowej odsłonie portalu www.AkcjonariatObywatelski.pl. W nowej edycji programu bierze udział rekordowa liczba 33 partnerów – spółek giełdowych, instytucji rynku kapitałowego i domów maklerskich.​


20.08.2012
Jak stworzyliśmy demona z przedmową Prezes Iwony Sroki
Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się kultowa wśród pracowników i ekspertów rynku finansowego książka ekonomisty Richarda M. Bookstabera A Demon of Our Own Design. Polskie wydanie nosi tytuł Jak stworzyliśmy demona i uzupełnia je przedmowa dr Iwony Sroki, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP.


16.08.2012
KDPW_CCP partnerem „3rd CEE Financial Center Meeting”
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP została partnerem „3rd CEE Financial Center Meeting”, która odbędzie się 11-12 września 2012 r. w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są: WM Gruppe – wydawca frankfurckiego dziennika Borsen-Zeitung i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.


06.08.2012
KDPW_CCP obniża opłatę od transakcji pakietowych dla kontraktów na akcje
Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r. KDPW_CCP obniża opłatę za rejestrację transakcji kontraktami terminowymi na akcje.


06.08.2012
Nowacja rozliczeniowa - wypowiedź Prezes KDPW_CCP
4 sierpnia weszły w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadzają do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej.


03.08.2012
Nowacja rozliczeniowa – Nowość w polskim porządku prawnym
4 sierpnia br. wejdą w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadzają do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa stanie się partnerem centralnym (central counterparty), czyli kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie. Obejmie to wszystkie transakcje rozliczanie w KDPW_CCP.​


20.07.2012
KDPW i KDPW_CCP Partnerami Forum Inwestycyjnego w Tarnowie

W dniach 3-4 września br. w Tarnowie odbędzie się V Forum Inwestycyjne 2012.​04.07.2012
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zawarł z firmą Chartis Europe S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln PLN. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak również spółki zależnej KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej KDPW_CCP.


02.07.2012
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP kończy pierwszy rok działalności
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozlicza i gwarantuje rozliczenie transakcji zawartych na polskim rynku kapitałowym. Ich wartość w 2011 roku przekroczyła poziom 616 miliardów złotych, a liczba rozliczanych w ciągu roku transakcji dochodzi do 20 mln, czyli ponad 50 tysięcy transakcji dziennie – licząc także dni wolne od pracy.​


02.07.2012
KDPW I KDPW_CCP zapraszają na NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress

KDPW I KDPW_CCP zapraszają na NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress​21.06.2012
Kapitał KDPW_CCP podwyższony do 200 mln zł. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd spółki na nową kadencję
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy izby rozliczeniowej KDPW_CCP zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do poziomu 200 mln zł. Oznacza to wzrost kapitałów własnych izby rozliczeniowej o 100 mln zł, czyli o dodatkowe środki wspierające wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń izby. Rada Nadzorcza powołała także Zarząd Spółki na nową kadencję. Prezesem KDPW_CCP została Iwona Sroka, Wiceprezesem – Sławomir Panasiuk, a Członkiem Zarządu – Michał Stępniewski, którzy pełnili te funkcje w poprzedniej kadencji.


21.06.2012
Seminarium dotyczące Rozporządzenia EMIR
W dniach 22 oraz 25 czerwca br. KDPW_CCP oraz KDPW zorganizowały seminarium dotyczące Rozporządzenia EMIR.


15.06.2012
Spotkanie z ekspertami bankowymi w sprawie projektu Regulaminu Rozliczeń Rynku OTC
15 czerwca br. w Krajowym Depozycie odbyło się spotkanie z ekspertami bankowymi w sprawie projektu Regulaminu Rozliczeń Rynku OTC. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania


04.06.2012
KDPW i KDPW_CCP na 16. Konferencji WallStreet w Zakopanem
W Zakopanem zakończyła się 16. edycja konferencji WallStreet, największego spotkania inwestorów indywidualnych w regionie CEE. Tegoroczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy wsparciu licznych partnerów była rekordowa pod względem liczby uczestników. Do Zakopanego przyjechało ponad 800 gości, a wśród nich przedstawiciele instytucji finansowych, prezesi spółek giełdowych, analitycy oraz dziennikarze mediów biznesowych. Gościem specjalnym wydarzenia był Birger Schaefermeier, jeden z najlepszych traderów w Europie, który prowadzi swój rachunek inwestycyjny o wartości 100.000 EUR na żywo w swoim internetowym tradingroomie. Dla uczestników konferencji przygotowano liczne prezentacje, specjalistyczne wykłady oraz debaty poświęcone perspektywom rozwoju rynku. Inwestorzy mieli także możliwość spotkania i bezpośredniej rozmowy z zarządzającymi instytucjami finansowymi.


28.05.2012
Umowa KDPW_CCP z SWIFT i MarkitSERV
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP podpisała umowy z dwiema platformami, które będą dostarczać do KDPW_CCP instrukcje rozliczeniowe transakcji zawartych na instrumentach pochodnych z rynku OTC. Izba rozliczeniowa wykorzysta w tym celu serwisy SWIFT i MarkitSERV.​


14.05.2012
KDPW_CCP na IV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Stolica Górnego Śląska już po raz czwarty była miejscem najważniejszej imprezy w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ponad 6 tys. gości, w tym Prezydent RP – Bronisław Komorowski, unijni komisarze, przedstawiciele świata polityki, biznesu i mediów przez 3 dni dyskutowali na aktualne tematy  związane z przyszłością gospodarczą Unii Europejskiej. Katowicka impreza już na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych imprez gospodarczych w naszym regionie.​08.05.2012
Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych EACH obchodzi 20. rocznicę powstania
Celem stowarzyszenia EACH, skupiającego największe izby rozliczeniowe typu CCP zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej, jest opracowywanie standardów i usług w instytucjach rozliczeniowych. Aktualnie organizacja skupia 23 podmioty, ale jest otwarta na nowych członków.


26.04.2012
Zmiana mnożników dla kontraktów walutowych
 
W związku ze zmianą mnożników dla kontraktów walutowych FCHF, FUSD, FEUR z 100 na 10 informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. pliki ZAR oraz ZRS (zarówno endofday jak i intraday) będą zawierały dane z nowymi mnożnikami.


26.04.2012
KDPW_CCP na targach TradeTech Emerging Markets

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP była po raz pierwszy uczestnikiem międzynarodowej konferencji TradeTech, która odbyła się w dniach 24-26 kwietnia br. w Londynie. W ramach wydarzenia po raz pierwszy zorganizowano TradeTech Emerging Markets: targi oraz sesje dyskusyjne poświęcone szybko rozwijającym się rynkom wschodzącym m.in. Polsce, Rosji, Meksykowi, Brazylii. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych przygotowała wspólne stoisko wystawiennicze, na którym uczestnicy konferencji mogli porozmawiać z przedstawicielami instytucji oraz dowiedzieć się o możliwościach inwestowania na polskim rynku.​25.04.2012
Baltic Business Forum 2012 "Europa: Północ, Wschód – biznes bez granic"

Już po raz czwarty w dwóch miastach: polskim Świnoujściu i niemieckim Herringsdorfie w ramach międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum spotkają się przedstawiciele biznesu, polityki oraz administracji publicznej z Polski i krajów nadbałtyckich.  Po raz kolejny wyspa Uznam symbolicznie połączy Wschód, Zachód i Północ. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie Baltic Business Forum, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy wsparciu licznych partnerów m.in. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP.24.04.2012
Zmiana opłat za rejestrację lub transfer pozycji oraz zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem kontraktów na waluty
 
W związku ze zmianą przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie standardu dla kontraktów terminowych na waluty (USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN), która wejdzie w życie 1 maja 2012 r., zmianie ulegają opłaty za rejestrację transakcji lub transfer pozycji w kontraktach terminowych na waluty oraz za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem tych kontraktów.


24.04.2012
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu portfelem – szkolenie

Krajowy Depozyt oraz KDPW_CCP są partnerami wyjątkowego szkolenia "Wykorzystanie opcji w zarządzaniu portfelem", które poprowadzi znany amerykański ekspert strategii opcyjnych Kevin Baldwin.​19.04.2012
Odwiedź nasze stoisko na TradeTech Emerging Markets 24 kwietnia
 
KDPW_CCP bierze udział w tegorocznych targach TradeTech, które odbywają się w Londynie w dniach 24-26 kwietnia br. TradeTech to jedno z największych wydarzeń w Europie związanych z branżą finansową.


04.04.2012
Zakończył się Kongres Rynku Kapitałowego

Wydarzenie otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. Alojzy Nowak oraz Prezes KDPW i KDPW_CCP dr Iwona Sroka. Główną ideą Kongresu jest upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o usługach oraz roli Krajowego Depozytu i Giełdy Papierów Wartościowych wśród kadry naukowej wyższych uczelni, a także integracja środowisk akademickich.​02.04.2012
Kanał KDPW i KDPW_CCP w serwisie GPW Media

Na platformie internetowej GPW Media został  utworzony specjalny kanał dla spółek Grupy Kapitałowej KDPW. Tym samym KDPW i KDPW_CCP dołączyły do grona firm, które wykorzystują to nowoczesne narzędzie w komunikacji ze swoimi klientami, mediami oraz wszystkimi zainteresowanymi informacjami z rynku kapitałowego.

GPW Media zapewnia transmisję oraz relację z najważniejszych wydarzeń giełdowych, wywiady z uczestnikami rynku oraz komentarze ekspertów. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu w serwisie http://gpwmedia.pl/channel/kdpw/22.03.2012
Licealiści poznają pracę Depozytu i Izby Rozliczeniowej – IX edycja Dnia Przedsiębiorczości

Decyzja o wyborze odpowiedniego kierunku studiów, a potem miejsca pracy jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Dla młodych osób, które chcą zapoznać się z funkcjonowaniem firm, z którymi chcą związać swoją przyszłość zawodową dedykowany jest specjalny program Dzień Przedsiębiorczości, realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.​13.02.2012
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP i NASDAQ-OMX nawiązały współpracę
 
NASDAQ-OMX dostarczy dla KDPW_CCP moduł do zarządzania ryzkiem i rozliczania transakcji z rynku międzybankowego (OTC). Firmy podpisały oficjalną umowę w tej sprawie 3 lutego br. Zgodnie z umową, NASDAQ OMX dostarczy dla KDPW_CCP swój produkt Sentinel Risk Manager służący do obsługi pełnego cyklu transakcji oraz wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze rozliczeń instrumentów będących w obrocie poza rynkiem regulowanym (OTC). W izbie rozliczeniowej KDPW_CCP trwają aktualnie prace nad stworzeniem usługi rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac będzie ona dostępna od początku 2013 roku.


10.02.2012
100. Uchwała Zespołu Doradczego, działającego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie
 
10 lutego Zespół Doradczy, działający przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych podjął 100. Uchwałę.
Zespół Doradczy został powołany na mocy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozpoczynając swoją działalność 20 grudnia 2005 roku. W jego skład, zgodnie z Ustawą, mogą wchodzić przedstawiciele kluczowych instytucji rynku finansowego - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, BondSpot SA, Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych.


02.01.2012
Zmiany w sposobie potwierdzania sald do sprawozdań finansowych
 
W związku z wydzieleniem ze struktur Depozytu izby rozliczeniowej KDPW_CCP od 1 lipca 2011 r. zmienił się podmiot odpowiedzialny za proces potwierdzania sald do sprawozdań finansowych.


28.12.2011
Rok 2011 w KDPW i KDPW_CCP

Utworzenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP było największym wydarzeniem mijającego roku w Krajowym Depozycie. Dzięki temu polski rynek osiągnął światowe standardy dotyczące izb rozliczeniowych i centralnych depozytów. Wyzwaniem na rok 2012 będzie realizacja projektu rozliczeń derywatów OTC z rynku międzybankowego.08.11.2011
KDPW_CCP sponsorem konferencji Derivatives World CEE

8 listopada 2011 r. odbyła się czwarta edycja międzynarodowej konferencji poświęconej rynkowi derywatów. KDPW_CCP był partnerem merytorycznym i organizacyjnym spotkania, a Prezes Sroka wzięła udział w panelu otwierającym spotkanie „Listed Derivatives Market Update: Exchange Heads Panel Discussion”. Uczestnicy dyskusji wśród nich m.in. Prezes GPW Ludwik Sobolewski, Richard Vegh z Budapest Stock Exchange oraz Ekaterina Troshinkina z RTS Stock Exchange zastanawiali się nad  nowymi możliwościach rozwoju rynku CEE,  dostępu do niego nowych uczestników oraz planowanych zmianach legislacyjnych dotyczących derywatów.  Prezes I. Sroka przedstawiła najważniejsze zadania izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wydzielonej w lipcu 2011 r. ze struktur Depozytu oraz plany utworzenia Izby Rozliczeniowej dla rynku OTC.28.10.2011
Iwona Sroka Perłą Polskiego Biznesu 2011
 
Iwona Sroka, Prezes KDPW_CCP, otrzymała wyróżnienie w plebiscycie tygodnika Gazeta Finansowa "Perły Polskiego Biznesu 2011" - najbardziej przedsiębiorczych kobiet w polskiej gospodarce.


25.10.2011
Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Transakcji
 
19 października br. wszedł w życie nowy Regulamin Rozliczeń Transakcji. Wprowadzone zmiany dotyczyły terminu uiszczania opłat, który określany jest w dniach kalendarzowych. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce Regulacje


24.10.2011
Prezes KDPW_CCP wyróżniona w rankingu Polish Market
 
Miesięcznik Polish Market przedstawił ranking Tiaras of Management: 50 kobiet - wybitnych managerów osiągających sukcesy w sferze biznesowej. W prestiżowym zestawieniu znalazła się prezes KDPW – Iwona Sroka. Prezes Krajowego Depozytu zajęła 31. miejsce, a biorąc pod uwagę reprezentantki rynku finansowego – 7. Ranking stworzony został na podstawie głosów ekspertów i znawców polskiej gospodarki – prezesów spółek giełdowych, banków, kancelarii prawnych, agencji PR, mediów. Więcej informacji w magazynie Polish Market, nr 10 (182).


19.09.2011
Iwona Sroka, Prezes KDPW uczestnikiem debaty A bird’s eye view: SWIFT solutions supporting CCP Clearing & Collateralisation models, SIBOS Toronto 2011
 
W dniach 19 – 23 września br. w Toronto odbywa się konferencja i wystawa SIBOS 2011. Konferencja ma charakter cykliczny, organizatorem jest SWIFT. Wydarzenie skupia liderów instytucji finansowych, partnerów technologicznych i przedstawicieli biznesu, kształtującego przyszłość światowej branży finansowej. SIBOS to forum współpracy i wymiany poglądów, które co rok przyciąga 8000 tys. uczestników.


01.09.2011
Prezentacja ze spotkania z Uczestnikami, które odbyło się 30 sierpnia br.

Udostępniamy Państwu prezentację ze spotkania z Uczestnikami, podsumowującego uruchomienie KDPW_CCP i wdrożenie metodologii SPAN.01.09.2011
IV Forum Inwestycyjne w Tarnowie

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP była partnerem tegorocznego Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. IV Forum Inwestycyjne to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej.31.08.2011
Nowa funkcjonalność związana z monitoringiem limitów transakcyjnych w trakcie trwania sesji giełdowej instrumentów pochodnych

Izba Rozliczeniowa KDPW_CCP informuje, że od dnia 1 września 2011 r. udostępnia nową funkcjonalność związaną z monitoringiem limitów transakcyjnych w trakcie trwania sesji giełdowej instrumentów pochodnych. Zaprojektowane rozwiązanie funkcjonuje w czasie rzeczywistym w systemie kdpw_stream.25.07.2011
KDPW_CCP pozwoli na systemowe obniżenie ryzyka – artykuł w portalu ZarzadzanieRyzykiem.pl

W branżowym portalu ZarzadzanieRyzykiem.pl ukazał się artykuł Prezes KDPW_CCP Iwony Sroki poświęcony roli izby rozliczeniowej w obniżaniu ryzyka na rynku kapitałowym.​12.07.2011
Media o KDPW_CCP

W ostatnich tygodniach w polskich i zagranicznych ukazało się wiele materiałów poświęconych uruchomionej 1 lipca br. izbie rozliczeniowej.​11.07.2011
Ubezpieczenie od następstw finansowych ryzyk operacyjnych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zawarł z firmą Chartis Europe SA umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln PLN. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2012 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak również spółki KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością podstawową i poboczną Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej.


01.07.2011
KDPW_CCP – cele zadania, korzyści dla rynku
 
1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostały funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia najwyższe międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej jest efektem przyjętej pod koniec 2009 roku i realizowanej konsekwentnie Strategii Krajowego Depozytu na lata 2010-2013, która zakłada m.in. stworzenie nowego modelu biznesowego KDPW.


01.07.2011
Wydzielenie KDPW_CCP – konsekwentna realizacja Strategii KDPW
 
1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostały funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia najwyższe międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej jest efektem przyjętej pod koniec 2009 roku i realizowanej konsekwentnie Strategii Krajowego Depozytu na lata 2010-2013, która zakłada m.in. stworzenie nowego modelu biznesowego KDPW.


01.07.2011
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozpoczęła działalność

1 lipca 2011 r. swoją działalność rozpoczęła izba rozliczeniowa KDPW_CCP ?
spółka wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, której zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym i w ASO oraz prowadzenie systemu gwarantowania płynności rozliczeń.01.07.2011
Podpisanie porozumienia z rynkami

30 czerwca 2011 r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia między Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz izbą rozliczeniową KDPW_CCP a rynkami, dla których KDPW oraz KDPW_CCP prowadzić będą rozliczenia i rozrachunek transakcji.01.07.2011
Nowy system gwarantowania rozliczeń
 
1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostały funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia najwyższe międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej jest efektem przyjętej pod koniec 2009 roku i realizowanej konsekwentnie Strategii Krajowego Depozytu na lata 2010-2013, która zakłada m.in. stworzenie nowego modelu biznesowego KDPW.


24.06.2010
Wywiad z Prezes Iwoną Sroką na temat nowego systemu gwarantowania rozliczeń
 
W czwartek, 24 czerwca w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z Prezes Iwoną Sroką na temat nowego systemu gwarantowania rozliczeń.


Wyświetl źródło danych RSS
Ostatnia aktualizacja: 26-02-2013 Do góry