Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Autoryzacja KDPW_CCP

Od dnia 8 kwietnia 2014 r. KDPW_CCP S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L. 201 z 2012, str. 1), udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z tym, od tego momentu KDPW_CCP S.A. oferuje usługi rozliczeniowe na podstawie, odpowiednio, Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zgodnie z tym zezwoleniem oraz w zakresie klas instrumentów tam wskazanych.
Decyzja KNF z 8 kwietnia 2014 r.- zezwolenie dla KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

9 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła autoryzację izby rozliczeniowej KDPW_CCP o nowe klasy instrumentów oraz zakres przyjmowanych zabezpieczeń.
KNF jednogłośnie rozszerzyła zezwolenie na świadczenie przez KDPW_CCP S.A. usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie Rozporządzenia EMIR w zakresie działalności związanej z prowadzeniem rozliczeń
  • instrumentów dłużnych (transakcje w obrocie niezorganizowanym w PLN), 
  • kontraktów pochodnych odnoszących się do stóp procentowych (transakcje w obrocie niezorganizowanym w EUR),
  • instrumentów udziałowych oraz instrumentów dłużnych, nominowanych w EUR (transakcje w obrocie zorganizowanym).
Dzięki rozszerzeniu autoryzacji izby możliwe będzie również wnoszenie zabezpieczeń w formie środków pieniężnych w euro oraz obligacji nominowanych w tej walucie.
Decyzja KNF z 9 sierpnia 2016 r. – rozszerzenie zakresu zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP

Autoryzacja zgodnie z Rozporządzeniem EMIR pozwala
na jednoczesne uzyskanie statusu kwalifikowanego CCP zgodnie z  rozporządzeniem o wymogach kapitałowych (CRR – Capital Requirement Regulation). Na podstawie zapisów rozporządzenia CRR w przypadku kontrahentów centralnych spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR, może zostać zastosowana obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną. 

Ostatnia aktualizacja:03-04-2018 Do góry