Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW_CCP rozszerza usługę zarządzania zabezpieczeniami o możliwość wnoszenia nowych rodzajów zabezpieczeń mogących stanowić depozyty zabezpieczające lub wpłaty do funduszy zarówno dla rynku zorganizowanego, jak i niezorganizowanego.

Funkcjonalności, o które została rozbudowana aktualna usługa zarządzania zabezpieczeniami to:
  1. wnoszenie gotówki w walucie EUR jako zabezpieczenie,
  2. wnoszenie jako zabezpieczenie papierów wartościowych nominowanych w EUR*

  3. * Usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych (umożliwiających wnoszenie zabezpieczeń w tych papierach), wejdą w życie - w odniesieniu do danego właściwego systemu depozytowego, z którym KDPW_CCP zawarł umowę serwisową - w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) i Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszu w tych papierach. Dodatkowo KDPW_CCP opublikuje również tę informację na stronie internetowej KDPW_CCP w Tabeli zabezpieczeń w zakładkach: Zarządzanie Ryzykiem/ Obrót otc/HVaR – wyznaczanie depozytów zabezpieczających i Zarządzanie ryzykiem/Obrót zorganizowany/SPAN-wyznaczanie depozytów zabezpieczających.

  4. dodatkowe komunikaty z rozbudowaną informacją dla uczestników rozliczających oraz dla płatników uczestników rozliczających.

Szczegółowy opis nowych funkcjonalności i zmiany wprowadzone do obecnych mechanizmów zostały opisane w poradniku dot. obsługi zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP.

Nowe mechanizmy zostały udostępnione do testowania w środowisku TSTA i TSTB. W przypadku zamiaru przeprowadzenia kompleksowych testów wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR z udziałem zagranicznego depozytu, należy skontaktować się z KDPW_CCP w celu przeprowadzenia dodatkowych, trójstronnych ustaleń.

Ostatnia aktualizacja:26-10-2018 Do góry